Verhuizen gaat niet in één keer, maar in stappen.Hieronder een helpende hand van Vaknotaris.nl bij de planning van een verhuizing. Wat moet u niet vergeten!

Zodra u weet dat u gaat verhuizen

  1. Huur oude woning opzeggen, of
  2. Oude woning te koop aanbieden
  3. Hypotheek regelen
  4. Afspraak maken met uw internetprovider om de internetaansluiting over te laten zetten
  5. Verhuizing telefoon aanvragen
  6. Verhuismelding doorgeven aan uw energieleverancier
  7. School inlichten
  8. Afspraken maken over overname vloerbedekking en dergelijke met vorige en toekomstige bewoners
  9. Verhuisverlof regelen met werkgever

10.  Informeren bij werkgever naar mogelijke vergoeding verhuiskosten

11.  Informeren bij belastingdienst naar mogelijkheden belastingaftrek voor verhuiskosten

12.  Maten nieuwe huis opnemen

13.  Beginnen met alles op te ruimen wat u niet mee neemt naar uw nieuwe woning

Bij verhuizing naar een andere gemeente

14.  Vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente

15.  Gemeentegids en plattegrond aanschaffen

16.  Informeren naar:
Scholen, Verenigingen, Kleuteropvang, Gezinszorg, Maatschappelijk werk, Consultatiebureau, Openbaar vervoer, Systeem ophalen huisvuil, Hondenbelasting, Gemeentelijke bepalingen
Via www.uwverhuizing.nl kunt u regelen dat uw post wordt bezorgd op uw nieuwe adres en kunt u instellingen en instanties informeren over uw verhuizing. Houd bij uw aanvraag uw verhuisgegevens gereed.

Vier tot twee weken voor de verhuizing

17.  Lijst maken van de te verzenden adreswijziging:
Denk aan: Huisarts, tandarts en zorgverzekeraar

18.  Alle (andere) verzekeringen inlichten

19.  inboedel voor nieuwe woning regelen

20.  School inlichten/kinderen aanmelden

21.  Verzekering huis en inboedel inlichten

22.  Afsluiten elektra, gas en water oude woning regelen

23.  Aansluiten elektra, gas en water nieuwe woning regelen

24.  Naamplaatje laten maken

25.  Nog veel meer opruimen wat niet mee hoeft naar nieuwe woning
Laatste twee weken

26.  Adreswijzigingen versturen

27.  Opvang kinderen op verhuisdag regelen

28.  Opvang huisdieren op verhuisdag regelen

29.  Bruikbaar, maar niet voor u? Biedt nu te koop aan door een advertentie

30.  Beginnen met inpakken

31.  Verhuizing bij de gemeente doorgeven

32.  Leveranciers inlichten
De dag voor de verhuizing

33.  Nieuwe huis goed schoonmaken en kamers ‘merken’ voor verhuizing

34.  Koelkast en vriezer uitzetten en leegmaken

35.  Laatste spullen inpakken

36.  Trommelbeveiliging voor wasmachine vastzetten

37.  Eenvoudige maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf

38.  Controleren of er voldoende koffie in huis is

39.  Laat huisvuilcontainers leeg en schoon achter, zo mogelijk vergezeld van de afvalkalender

40.  Breng de inhoud van de gifbox naar de gifbus of naar het gemeentedepot.

41.  Laat ook de milieubox achter in uw oude huis
De verhuisdag

42.  Laatste gordijnen en lampen afnemen

43.  Vloerbedekking verwijderen

44.  Sleutels bij elkaar in handbagage houden

45.  Geld en belangrijke papieren in handbagage houden

46.  Meterstanden opnemen

47.  Gas en elektra afsluiten

48.  Waterleiding in winter aftappen

49.  Ramen en deuren goed sluiten

50.  Ventilatieroosters openlaten

51.  Woning bezemschoon achterlaten

52.  Vuilcontainers legen

Na aankomst in de nieuw woning

53.  Alles zo veel mogelijk op de juiste plaats laten neerzetten

54.  Alle uitgepakte zaken op eventuele verhuisschade controleren

55.  Eén kamer zo snel mogelijk “bewoonbaar” maken

56.  Slaapkamergordijnen ophangen

57.  Koelkast en vrieskist een dag rust geven alvorens in te schakelen

58.  Trommelbeveiliging wasmachine losmaken

Na de verhuizing

59.  Alles uitpakken

60.  Naambordje aan de deur schroeven

61.Binnen 5 dagen na de verhuizing aangifte van adreswijziging doen bij de afdeling Burgerzaken van uw nieuwe woongemeente

 
%d bloggers liken dit: