Bewind bij jonge kinderen

Bewind bij jonge kinderen houdt in dat het kind niet zelf het geld beheert. En dus ook dat het kind het geld niet kan verkwisten.

Als ouders jonge kinderen hebben, vragen ze zich vaak af wat er met de erfenis gebeurt als beide ouders zijn overleden.

Tot hun kind meerderjarig is (normaal 18 jaar, maar er zijn uitzonderingen) beheert de voogd het geld. Maar op zijn of haar 18e verjaardag kan hun kind zelfstandig aan het geld komen en aan de verkeerde dingen uitgeven.

Meestal kiezen de ouders er voor om in hun testament een regeling op te nemen. Zij stellen een bewind in over de erfenis. Zij wijzen iemand aan die het geld namens hun kind gaat beheren; de bewindvoerder.

Deze bewindvoerder heeft de taak het geld zo goed mogelijk te beheren en normaal gesproken de plicht om het geld te gebruiken als dat een investering is in de toekomst van het kind. Bijvoorbeeld door schoolboeken te betalen of een nieuwe computer.

De ouders leggen de “spelregels” vast in hun testament.

Zij kunnen ook aangeven tot welke leeftijd het bewind in stand blijft. Dat is in ieder geval mogelijk tot 5 jaar na het overlijden van de ouders. Daarom staat er vaak in het testament dat het bewind stopt als het kind 23 jaar wordt (18e verjaardag + 5 jaar erbij).

Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kan in het testament opgenomen worden dat het bewind levenslang moet werken. Maar in het testament moet wel vermeld worden welke redenen daaraan ten grondslag liggen, zodat de rechter kan beoordelen of die redenen nog steeds gelden als het kind bijvoorbeeld 30 jaar is geworden.

Vaak zijn dat situaties waarin het kind (zwaar) lichamelijk of geestelijk gehandicapt is of verslaafd (drank, drugs, gokken).

Maar ook grootouders of suikertantes kunnen een bewind opnemen in hun testament. Als het jonge kleinkind of neefje/nichtje erft, kan dat kind met 18 jaar niet ineens de erfenis er door jagen.

Ernst Loendersloot - senior kandidaat notaris te Maastricht

Ernst Loendersloot – senior kandidaat notaris te Maastricht

%d bloggers liken dit: