SAMENWONEN

Tijdens een bespreking zeg ik altijd dat samenwonen NIET in de wet is geregeld. Jij en je vriend of vriendin zullen dus zelf alle regels moeten afspreken.

Op die hele algemene regel zijn in ieder geval twee uitzonderingen en die hebben allebei met de belastingen te maken.

Allereerst is er in de Wet op de Inkomstenbelasting een regeling opgenomen hoe samenwoners de hypotheekrente mogen aftrekken.

De andere regeling staat in de Successiewet en regelt hoeveel erfbelasting je moet betalen als je van je partner erft.

Buiten die fiscale regelingen is er niets geregeld en zul je dus jullie onderlinge afspraken zelf moeten vastleggen. Doe je dat niet, dan kan veel uitpakken ten nadele van jezelf of je vriend(in).

Leg je niets vast en kom je te overlijden, dan mag je vriend(in) proberen om je familie uit te kopen, want die erft jouw spullen.

Maar ook als jullie met ruzie uit elkaar gaan terwijl je niets hebt vastgelegd, dan kunnen er problemen zijn waar jullie samen uit moeten zien te komen, zoals wie krijgt de goudvis die jullie samen gekocht hebben.

Het is dus verstandig om vast te leggen wat jullie hebben afgesproken over:

WIE BETAALT WELKE KOSTEN VAN DE HUISHOUDING ?
VAN WIE ZIJN DE SPULLEN DIE IN HUIS STAAN ?
HOE GAAN WE MET ELKAAR OM ALS WE MET RUZIE UIT ELKAAR GAAN ?
WAT ZIJN DE REGELS ALS EEN VAN JULLIE OVERLIJDT ?
WIE KRIJGT HET “WEDUWE/WEDUWNAARS-PENSIOEN” ?

Maar wat zijn jullie afspraken als er kinderen zijn ?

Wist je dat alleen de kinderen van jou erven en niet je vriend(in) tenzij je iets regelt via een TESTAMENT ?

En wist je dat je vriend niets te vertellen heeft over jullie kinderen tenzij hij twee zaken heeft geregeld, namelijk de ERKENNING en het GEZAG ? 

Meer informatie volgt.

%d bloggers liken dit: