Partnerverklaring

INLEIDING Een notaris krijgt geregeld de vraag van cliënten of het verstandig is de zogenaamde partnerverklaring te tekenen. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, aangezien dit afhangt van diverse factoren zoals het te ontvangen weduwepensioen en de...

De doktersassistente

In de Bouquetreeks is het vaak zo dat de assistente en de dokter een relatie met elkaar krijgen. In mijn jeugd werd hun ontluikende romance vrij braaf beschreven en leefden ze uiteindelijk nog lang en gelukkig. De tijden zijn echter veranderd en de fictieve...

Speak now

Wordt er in Amerikaanse films en series getrouwd, dan hoor je vaak: “speak now or forever hold your peace”. Daarmee worden anderen opgeroepen het te melden als er juridisch gezien bezwaar tegen bestaat dat het koppel met elkaar trouwt.  Uit een arrest van het...

Toestemming schenking

Schenking ná overlijden alsnog teruggedraaid; wie heeft de broek aan in het huwelijk ? Recent las ik een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Het ging om financieel misbruik van ouderen. Maar ik wil graag één onderdeel er uit lichten omdat dit van belang kan...

Twee walletjes

Belasting besparen is volksport nummer 1 in Nederland. Van alles wordt gedaan om maar zo min mogelijk geld in de schatkist te hoeven storten. Uit deze staatsruif worden echter allerhande voorzieningen betaald waar “we” allemaal voordeel van hebben. Dat moet een keer...
%d bloggers liken dit: