Jubelton en verjaring

Omdat de Jubelton per 1 januari 2023 wordt afgeschaft, is er nu veel belangstelling voor deze onbelaste schenking. Zo vroeg een wat oudere man mij of hij die € 106.000 kon schenken aan zijn nicht. Hij twijfelde, omdat onzeker is of zij vóór 1 januari 2025 een...

Lees meer

Bespaar erfbelasting

Bij woningen is de WOZ-waarde meestal lager dan de marktwaarde. Daardoor kun je erfbelasting besparen. De fiscus moet bij de berekening van de erfbelasting namelijk uitgaan van deze (lagere) WOZ-waarde. Als de eerste ouder overlijdt, is vaak op grond van de wet of een...

Lees meer

VERKOOP EN WOZ-WAARDE

VOORSCHRIFT: De laatste zin in dit stuk is niet correct. Schenkbelasting wordt dan geheven over het verschil tussen de WOZ-waarde en de koopsom. In dit geval dus over €10.000. De laatste tijd passeer ik geregeld akten waarbij een kind de woning van zijn ouders...

Lees meer

NOG EVEN WACHTEN

Starters op de woningmarkt kunnen beter nog even wachten.  Bij de overdracht van je nieuwe woning betaal je in principe overdrachtsbelasting via de notaris. Tenzij je een beroep kunt doen op de zogenaamde Startersvrijstelling.  Daarvoor gelden wel wat eisen....

Lees meer

Podcasts

Er zijn podcasts te beluisteren over het werk van een notaris. Wil je meer weten, klik dan op deze link en je komt op de juiste pagina op mijn site uit.

Lees meer

Is een executeur bevoegd ?

In de praktijk blijkt vaak de vraag beantwoord te moeten worden of een executeur bevoegd is om een woning te verkopen. Ook jij kunt daarmee in je werk te maken krijgen, bijvoorbeeld als de executeur jouw cliënt is. Maar ook als jij de financieringsaanvraag behandelt...

Lees meer

Belasting besparen

Krijg je een aanbod van de gemeente om de groenstrook naast je eigen huis te kopen, teken dan dit jaar nog de akte bij de notaris. Ook als je een garage naast je woning kunt kopen, is het goedkoper om de overdracht uiterlijk 31 december 2022 af te ronden. Op...

Lees meer

Geheimhouding

Bepaalde beroepsgroepen hebben een zwijgplicht en spreekverbod. Zoals een arts alleen aan jou mag vertellen aan welke ziekte je lijdt, zo mag de notaris ook niet uit de school klappen over wat jij hem hebt toevertrouwd. Dit wordt ook wel “het geheim van de...

Lees meer

Benoeming tot notaris (toegevoegd)

Vanochtend ben ik benoemd tot Notaris (toegevoegd) te Stein. De beëdiging vond plaats in de Rechtbank te Den-Bosch en heeft bijna 9 maanden geduurd. Ik heb moeten beloven de Wet op het notarisambt en de aanvullende regelingen naar beste eer en geweten te zullen...

Lees meer

Tweetrapsraket

Ieder beroep heeft zijn eigen afkortingen waardoor alle beoefenaars weten wat er bedoeld wordt. In het notariaat hebben we het vaak over een tweetrapsmaking en veel van onze cliënten onthouden dit als de tweetrapsraket. Misschien is die uitdrukking wel beter. Want het...

Lees meer

Ik ben Ernst Loendersloot en ik werk al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Dit is mijn weblog en ik wil daarop berichten plaatsen waardoor meer duidelijk wordt wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Ook zal ik de tekst van columns die ik schrijf op dit weblog opnemen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

%d bloggers liken dit: