Retentierecht versus hypotheek

Wie wint: de aannemer of de hypotheekbank ? Een bank die een lening verstrekt wil daar tegenover graag zekerheid tegenover hebben. Dat wordt geregeld doordat de eigenaar een hypotheekrecht vestigt ten gunste van de schuldeiser, waarvan een aantekening wordt gemaakt in...

Onbekende erfgenamen en uitwinning hypotheek

Daar sta je dan als schuldeiser met je hypotheekrecht. Je debiteur is overleden, de rente wordt niet meer betaald en het is onbekend wie de erfgenamen zijn. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten en de schuld afboeken, maar dat is niet zo goed voor je balans. Of je...

Ik zei nog zo: Niet buiten de lijntjes bouwen !

Oudere lezers herinneren zich vast nog de reclame van een melk-producent waarbij Peer Mascini aan de rand van een zwembad staat en een koe een bommetje maakt. Zijn reactie op zijn natte drie-delige pak: Ik zei nog zo: geen bommetje. Ik wil die zin in aangepaste vorm...

Beslag geldig dankzij foutieve doorhaling hypotheek

Als schuldeiser staan je verschillende rechtsmiddelen ten dienste om je geld terug te krijgen van je “dubieuze” debiteur. Eén van die middelen is beslag leggen op diens bezittingen. Daarbij heeft het vaak de voorkeur om beslag op onroerende zaken te leggen, omdat die...
%d bloggers liken dit: