Een bijzondere zaak waaruit duidelijk blijkt dat de verhoudingen binnen het gezin slecht zijn. Die conclusie kun je wel trekken na het lezen van de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

Moeder heeft in haar testament een kandidaat-notaris aangewezen als executeur om haar nalatenschap af te wikkelen. Ook heeft zij een levenstestament getekend waarbij zij één kind heeft aangewezen als haar gevolmachtigde.

Dit kind zorgt ervoor dat moeder in haar laatste levensfase thuis verpleegd wordt en 24/7 zorg heeft. Daar hangt een fors prijskaartje aan van € 333.000.

Na het overlijden van moeder betwist één van haar kinderen zo ongeveer alles wat door de gevolmachtigde is gedaan. Ook het besluit om thuiszorg in te huren moet het ontgelden. Het zou namelijk veel goedkoper zijn geweest als moeder in een zorginstelling was opgenomen. Hierdoor zou meer geld zijn overgebleven voor de erfgenamen.

De rechter is juridisch gezien snel klaar met de zaak. Omdat in dit geval een executeur is benoemd, is alleen die bevoegd om rechtszaken aan te spannen of het handelen van de gevolmachtigde tegen het licht te houden. Een erfgenaam heeft dat recht dan niet.

Verder merkt de rechter terzijde nog op dat niet is in te zien hoe het onrechtmatig is van moeder dan wel de gevolmachtigde om moeders geld te besteden aan haar verzorging. Er bestaat geen enkele verplichting voor een ouder om een zo hoog mogelijke nalatenschap achter te laten. Wil je voorkomen dat je erfgenamen op alle slakken zout kunnen leggen, benoem dan een executeur.

%d bloggers liken dit: