Om te zorgen dat zowel de koper als de verkoper op tijd de zaken rond hebben, staat in veel koopcontracten voor woningen een boete-clausule.

Vaak wordt gedacht dat alleen een koper de afspraken niet of te laat zal nakomen. Maar ook verkopers kunnen in gebreke blijven.

Dat blijkt uit de volgende rechterlijke uitspraak. De eigenaar/verkoper was eerder getrouwd geweest en de notaris moest beoordelen of zijn ex-echtgenote door de echtscheiding ook beschikkingsbevoegd was geworden met betrekking tot de woning. In dat geval zou ook zij het koopcontract en de akte van levering moeten tekenen. De verkoper moest daarom extra documentatie en informatie aan de notaris sturen. Die kwam laat binnen en was bovendien onduidelijk. De notaris weigerde daarom de akte te passeren.

De verkoper vroeg de rechter om zogenaamde “ vervangende machtiging”. In de plaats van de handtekening van de ex-partner, mocht de notaris de rechterlijke uitspraak gebruiken. De overdracht was daardoor wel vertraagd en de verkoper was de contractuele boete verschuldigd. Hij probeerde hier onder uit te komen en deze op de notaris te verhalen, maar dat stond de rechter niet toe. Voor notarissen een heldere uitspraak, maar ik wil u waarschuwen. Ook u kunt in zo’n situatie terechtkomen als u bijvoorbeeld samen met uw broer(s) en/of zus(sen) het huis van uw overleden ouders verkoopt. Als één van de kinderen gescheiden is ná het overlijden van de ouders, had dat kind zijn erfdeel misschien moeten verdelen met zijn ex-partner. Is dat niet gebeurd, dan moet de ex mee tekenen.

%d bloggers liken dit: