LET OP:
In dit stuk schrijf ik dat de Jubelton gespreid kan worden over de jaren 2023 én 2024. Dat is niet het geval. De Jubelton moet in één jaar uitbetaald zijn aan de ontvangende partij.

Voor dit jaar is de Jubelton flink verlaagd naar € 28.947. Volgend jaar vervalt deze vrijstelling zelfs helemaal.

Van deze mogelijkheid om onbelast een fors bedrag te schenken kan alleen gebruik gemaakt worden als de schenking conform de regels besteed wordt aan de eigen woning. Bijvoorbeeld door de aankoop hiervan (deels) met dit geld te betalen.

Voor ouders maakt het wegvallen van de Jubelton in zoverre geen verschil, dat zij sowieso hun kind – tot de 40e verjaardag – eenmalig onbelast € 28.947 kunnen geven.

Voor grootouders en suikerooms en -tantes ligt dit echter beduidend anders. Zij kunnen alleen nog in 2023 een jong familielid onbelast € 28.947 schenken. Vanaf 1 januari 2024 is dit nog maar € 2.418. Zij doen er daarom goed aan nog dit jaar actie te ondernemen, zelfs als niet zeker is of de schenking op tijd “in de stenen wordt gestoken”.

Als zij dit jaar € 1 overboeken, mogen ze in 2024 namelijk onbelast bijschenken tot maximaal € 28.947. (Groot)ouders en ooms en tantes die zo slim zijn geweest om al in 2022 € 1 te schenken, kunnen dit jaar zelfs nog bijschenken tot € 106.671. De begunstigde moet wel vóór 1 maart 2023 aangifte doen voor de schenkbelasting met daarin een beroep op de Jubelton “oude stijl”. Is hij te laat hiermee of vergeet hij dit, dan zal de fiscus toch schenkbelasting heffen. Een kind zal dan alsnog € 7.800 moeten afdragen over de Jubelton en een kleinkind of neef maar liefst € 23.400.

%d bloggers liken dit: