Veel ouders laten een testament opstellen als de kinderen klein zijn en kijken daar vervolgens niet meer naar om. Dat is jammer, want het kan zijn dat daardoor meer erfbelasting betaald moet worden dan nodig is.

Vaak hebben mensen nog een testament dat is opgesteld vóór de invoering van de wettelijke langstlevende regeling op 1 januari 2003. Als dit een Ouderlijke Boedel Verdeling (OBV) is, houdt de langstlevende de beschikking over de erfenis en krijgt deze een schuld aan de kinderen. Overlijdt de langstlevende, dan wordt die schuld belastingvrij aan de kinderen uitbetaald. Is daarnaast in het testament opgenomen dat over die schuld een (enkelvoudige) rente verschuldigd is, dan wordt ook die rente pas uitbetaald nadat de langstlevende is overleden.

Die rente is doorgaans 6%. Leeft de langstlevende nog 5 jaar, dan ontvangen de kinderen dus 30% bovenop hun kindsdeel. Het aardige is, dat de fiscus over die rente geen erfbelasting heft.

Op 15 juni 2022 heeft de staatssecretaris aangegeven dat als er een langstlevende testament is, maar daarin geen of een lage rente staat, de erfgenamen samen toch zo’n renteafspraak kunnen maken. Dit geeft de erfgenamen dus de ruimte om zelf te beïnvloeden hoe hoog de erfbelasting is die zij moeten betalen bij het overlijden van de langstlevende. Toch raad ik aan om geregeld met uw notaris te praten. Uit een check-up van uw huidige testament kan namelijk blijken dat het maken van een nieuwe uiterste wil nog veel meer belastingbesparing kan opleveren. Vraag ook eens naar een levenstestament.

%d bloggers liken dit: