De medewerkers van de Belastingdienst hebben het verre van makkelijk. Er zijn veel vacatures en daarnaast is er de toeslagen-affaire. Het corrigeren van fouten uit het verleden kost veel menskracht. En dan moet ook nog de “Spaartax” gewijzigd worden, omdat de Hoge Raad de berekenmethode daarvan op 24 december 2021 ongeldig heeft verklaard.

Het vertrouwen van de belastingbetaler in de fiscus zal door dit alles gedaald zijn. Wat ook niet meehelpt is de grillige berichtgeving rondom de Jubelton. Die wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947 en zal een jaar later helemaal komen te vervallen.

Je mag die belastingvrije schenking van – nu nog – € 106.671 echter spreiden over de jaren 2022 en 2023, op voorwaarde dat je aan alle vereisten voldoet.

In oktober gaf de fiscus aan, dat één van de voorwaarden is dat ouder(s), oom(s) en/of tante(s) dit jaar minimaal de jaarlijkse vrijstelling plus € 1 schenken. Daar was volgens fiscalisten en mijzelf echter geen enkele juridische basis voor.

Op 30 november heeft de fiscus een nieuw standpunt ingenomen. Op de website staat nu: “Het maakt niet uit of u dit jaar een belastingvrije schenking krijgt die hoger of lager is dan de jaarlijkse vrijstelling in 2022.”

Wat je ook vindt van dit zwabberende beleid, je kunt met die nieuwe informatie je voordeel doen. Boek nog snel voor Oud en Nieuw die ene euro over. Dan heb je daarna een heel jaar de tijd om te bedenken of je ook de rest van de Jubelton gaat overmaken.

%d bloggers liken dit: