De belastingvrije schenking van €106.671 wordt in 2023 verlaagd naar €28.947. En met ingang van 1 januari 2024 geheel afgeschaft.

Er zijn mogelijkheden om deze schenking voor de eigen woning van de ontvangende partij over twee kalenderjaren uit te smeren. Daardoor zou in 2023 toch belastingvrij een bedrag van €100.000 (afgerond) kunnen worden weggegeven.

Maar dan moet dit jaar een eerste termijn worden overgeboekt en volgend jaar de rest.

Deze week begreep ik van twee verschillende bronnen dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat de eerste termijn minimaal de “gewone” (jaarlijkse) vrijstelling plus €1 moet bedragen.

Dus niet simpelweg €1 dit jaar en volgend jaar de rest. Maar dit jaar €5.678 (als een kind de schenking ontvangt) of €2.275 (als de ontvanger geen kind van de schenker is).

Alhoewel ik mij afvraag of het standpunt van de fiscus houdbaar is, wil ik je waarschuwen: voorkom discussie en hou je aan deze interpretatie van overgangsregels!

%d bloggers liken dit: