De wettelijke langstlevende regeling geldt als één van de echtgenoten overlijdt en zowel een weduwe/weduwnaar als één of meer kinderen als erfgenamen achterlaat. Vaak hebben echtgenoten testamenten opgesteld met een soortgelijke langstlevende regeling. Denk niet dat daarmee alle problemen zijn opgelost. 

Hertrouwt de langstlevende, dan kan dat (juridisch) grond zijn om het kindsdeel op te eisen.  Dat dit soms vreemd uit kan pakken, blijkt uit een arrest van het Hof Den-Bosch.

De moeder van de kinderen overlijdt in 1987. Hun vader hertrouwt een jaar later en krijgt nog twee kinderen. Volgens het testament van moeder kunnen de kinderen hun moedersdeel opeisen nu vader is hertrouwt. De kinderen laten dat achterwege. Sterker nog: ze leggen schriftelijk vast dat zij dat pas zullen doen als hun stiefmoeder en hun vader allebei zijn overleden.

Hun stiefmoeder overlijdt in 2016 en hun vader in 2018, waarna de kinderen hun moedersdeel opeisen bij de kinderen uit het tweede huwelijk van vader.

Volgens de rechters steken de regels van verjaring hier een stokje voor. Twintig jaar nadat de kinderen voor het eerst hun erfenis konden opeisen, vervalt die mogelijkheid. De kinderen krijgen nu dus niets uitbetaald.

Dat hadden ze kunnen voorkomen door de verjaring te stuiten. Dan hadden ze tijdig (binnen die 20 jaar) en daarna geregeld (telkens binnen 5 jaar) hun moedersdeel op moeten eisen. Dat de kinderen er telkens mee instemmen dat de uitbetaling iedere keer wordt uitgesteld is waarschijnlijk geen probleem. Hier kwamen de brave kinderen dus van een koude kermis thuis.

%d bloggers liken dit: