Er wordt al langer gepraat over de afschaffing van de Jubelton. Dat is de mogelijkheid om onbelast (ruim) een ton te schenken aan een kind, een kleinkind, een neef of nicht of een niet-familielid. Eén van de voorwaarden is dat de ontvanger het geld dan wel “in de eigen woning moet steken”.

In het gisteren gepresenteerde akkoord van het (beoogde) nieuwe kabinet Rutte IV schijnt te staan dat deze vrijstelling afgeschaft zal worden. Maar er staat niet wanneer deze regeling daadwerkelijk zal eindigen. Een tijdje terug heb ik begrepen dat het wets-technisch niet mogelijk is om deze vrijstelling vóór 1 januari 2023 af te schaffen.

Gelukkig is er – op grond van de huidige regels – een oplossing waardoor de mogelijkheid om ruim €100.000,- onbelast te schenken blijft bestaan tot 31 december 2024.

Dat komt doordat je in termijnen mag schenken. Daarover heb ik eerder geschreven.

Wil je deze mogelijkheid openhouden, dan schenkt je in 2022 een (klein) bedrag. Vervolgens dient u de aangifte in voor de schenkbelasting en doet een beroep op de verhoogde vrijstelling van de Jubelton.

Dan mag u namelijk in de daaropvolgende kalenderjaren (2023 en 2024) het bedrag aanvullen tot €100.000 (afgerond).

Stel dat u op 2 januari 2022 €1,- overboekt en de aangifte op de beschreven manier indient, dan kunt u in 2023 niets schenken en uiterlijk op 31 december 2024 het restant ad €99.999. Als de ontvanger nog geen 40 jaar is wanneer deze het geld ontvangt én het geld vóór 1 januari 2025 conform de regels “in het eigen huis heeft gestoken” heb je geen last van de (voorgenomen) afschaffing van deze bijzondere vrijstelling.

%d bloggers liken dit: