Binnenkort verdwijnen stoute kinderen in de zak van Sinterklaas. Gaat een notaris over de schreef, dan is de ultieme straf de zak krijgen. De tuchtrechter kan ook een lichtere straf uitdelen, bijvoorbeeld waarschuwing of berisping.

Wijlen notaris Frank Oranje van Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat, is niet bestraft voor de miljoenenfraude die tientallen jaren heeft geduurd. Hij is overleden voordat dit aan het licht kwam.

In een andere tuchtzaak die minder publiciteit heeft gekregen, had het ook verkeerd af kunnen lopen. Een notaris in Buitenpost passeert begin 2007 een testament, waarin hij zelf tot executeur is benoemd. Eind 2009 overlijdt de betreffende cliënt. Kort daarna verklaart de notaris dat hij deze benoeming aanvaardt.

Nog geen half jaar later dient de notaris zijn ontslag in. Vijf jaar later gaat hij weer aan de slag als kandidaat-notaris.

Uit de uitspraak blijkt dat de erfenis in ieder geval aan één goed doel moest toekomen. Eind 2017 kwam deze ANBI daar toevallig achter. In 10 jaar tijd had de executeur geen enkele actie ondernomen richting deze instelling. Die had in de tussentijd dus ook geen controle kunnen uitoefenen. Er was geen geld verduisterd, maar de gelegenheid was er wel.

De notariële tuchtrechter legt deze oud-notaris de straf op dat hij vier maanden niet waarnemingsbevoegd is. Dus niet de zak, maar wel de roe.

Een simpel controle-mechanisme is, dat de Belastingdienst iedere ANBI die geld uit een erfenis krijgt, automatisch aanschrijft. De fiscus vraagt na een overlijden altijd een kopie van een testament op.

NASCHRIFT: Na publicatie van deze column in de Telegraaf heeft een familielid van de overledene contact met mij opgenomen. Hij was niet op de hoogte van de uitspraak van de tuchtrechter maar wees mij op artikelen in de Leeuwarder Courant over deze zaak.
Wellicht wil je die ook lezen ? Klik dan hier.

%d bloggers liken dit: