Let op als je geld leent aan je kind en de partner van je kind. Volgens het Hof in Amsterdam heb je namelijk niet automatisch het recht om de lening op te eisen als hun relatie eindigt.

Een moeder had haar dochter en schoonzoon ruim € 1.000.000 geleend. Er was een leningsovereenkomst opgesteld door de notaris en daarin was opgenomen dat de lening de eerste 30 jaar niet opeisbaar zou zijn. Na vijf jaar eindigt de relatie tussen de dochter en de schoonzoon en eist moeder het geld op. De reden: de ex schoonzoon heeft de rente 44 dagen te laat betaald, terwijl haar dochter ook niet betaald had.

Toen alles nog koek en ei was tussen de dochter en de schoonzoon werd de rente jaarlijks pas betaald nadat moeder aan haar dochter een schenking had gedaan. Uiteindelijk vond het Hof dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar was dat moeder haar schoonzoon zou dwingen € 1.000.000 terug te betalen enkel en alleen omdat hij de rente iets te laat

betaalde. Dus leen je geld aan je kind en zijn of haar partner, zorg er dan voor dat in de akte wordt opgenomen dat de lening opeisbaar is indien en zodra de relatie strandt. Dan hoef je tenminste niet 30 jaar te wachten totdat je je geld van de koude kant terugkrijgen.

PRINTVERSIE

PRINTverisel je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.

%d bloggers liken dit: