Over uw belastbaar vermogen in Box 3 betaalt u belasting. Althans, over het vermogen dat u bezit op de peildatum van 1 januari. Om die belastingheffing te vermijden, worden allerhande constructies bedacht en ééntje daarvan kom ik ieder jaar weer tegen. Maar die berust op een misverstand en daarom wil ik die graag nu bespreken, zodat u weet dat het geen zin heeft om de rekening Derdengelden van uw notaris te gebruiken in uw streven zo min mogelijk belasting te betalen. 

Het gaat om situaties waarin een huis gekocht is in het ene jaar, maar de overdracht van de eigendom via de notariële akte van levering in het volgende kalenderjaar plaatsvindt. Dus pas ná de fiscale peildatum. Vaak wordt afgesproken dat de koper een waarborgsom van 10% van de koopsom bij de notaris moet storten. Is dat bedrag bijgeschreven vóór 1 januari van het volgende jaar, dan staat dat geld niet meer bij de koper op de bankrekening en kan de bank dat bedrag dus ook niet melden aan de fiscus als spaargeld.

Soms komt het voor dat een koper nog meer eigen geld heeft en de levering begin januari moet plaatsvinden. Ook dat eigen geld kan de koper alvast overboeken naar de notaris vóór Oud en Nieuw, waardoor het niet als spaargeld gemeld wordt door de bank in de renseignering naar de Belastingdienst.

Een hardnekkig misverstand (ook bij financieel adviseurs) is, dat het geld dat bij de notaris op de Derdengeldenrekening staat, niet belast wordt. Het staat tenslotte op de peildatum niet meer op de rekening van de belastingplichtige. Onder het Box 3 vermogen vallen echter ook de claims die deze heeft op anderen, zoals de notaris, aldus een uitspraak van het Gerechtshof in Den-Haag. Dus ook de waarborgsom of het eigen geld voor de aankoop dat al is overgeboekt, moet de belastingplichtige toch vermelden in de aangifte.

Printversie

%d bloggers liken dit: