“In 2015 heb ik mijn dochter € 50.000,- gegeven zonder dat zij schenkbelasting hoefde te betalen. Nu loopt haar rentevast periode in februari 2019 af. Ik wil haar opnieuw geld schenken en volgens mij mag ik haar in totaal onbelast een ton geven. Klopt dat ?”

Mijn gesprekspartner geeft aan dat haar dochter nog geen 40 jaar oud is. Dus wordt op zich voldaan aan de eisen om onbelast maximaal € 100.000,- te kunnen schenken. Helaas moet ik haar melden dat ze volgend jaar haar dochter niet nog een fors bedrag er bij mag geven maar dat ze die mogelijkheid alleen nog heeft in 2018.

Voor moeder en dochter geldt namelijk een bijzondere overgangsbepaling omdat in 2017 de fiscale wetgeving op dit punt is gewijzigd. Iedereen die in 2015 of in 2016 zijn kind(eren) al onbelast een fors bedrag heeft geschonken, mag dankzij die regeling onbelast schenken tot een ton, omdat de hoge vrijstelling van € 100.000,- in die jaren (nog) niet gold. Deze speciale regeling kent echter wel een einddatum: 31 december 2018.

Als moeder pas ná die datum het geld overboekt, is hoe dan ook sprake van een belaste schenking. Dus adviseer ik om nog dit jaar bij te schenken.

Daarnaast moet dochterlief ook ervoor zorgen dat zij de schenking in 2018 gebruikt om haar hypotheekschuld te verlagen. Anders is het extra bedrag niet tijdig “in het huis gestoken”. Omdat de meeste banken een extra aflossing niet op stel en sprong in hun administratie kunnen verwerken, moet het geschonken geld uiterlijk begin december door de bank ontvangen zijn. Haast is dus geboden.

Print versie klik hier

Schrijf in voor de GRATIS nieuwsbrief. Klik hier.

%d bloggers liken dit: