Nederlanders klagen vaak dat er veel belasting betaald moet worden. Gekscherend wordt dan gezegd dat als het de fiscus zou lukken, zelfs belasting geheven zou worden over de lucht die we inademen.

Onlangs las ik een interessante uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over zonnepanelen en de onroerende zaak belasting. Je kunt stellen dat erfgenamen nu erfbelasting moeten betalen over zonne-energie.

Een belastingplichtige had namelijk bezwaar gemaakt tegen de opgelegde WOZ-aanslag. De gemeente had de waarde van zijn woning € 3.000,- hoger vastgesteld dan die van het referentie-pand. De reden: op zijn woning lagen wél zonnepanelen en op het dak van het referentie-pand niet. De rechters geven de gemeente echter gelijk. Dus moet iedereen met zonnepanelen op het dak meer gemeentelijke belastingen gaan betalen.

De WOZ-waarde werkt ook op andere belastinggebieden door. Bijvoorbeeld bij de erfbelasting. Laat iemand die overlijdt een woning achter, dan moeten de erfgenamen belasting betalen over de WOZ-waarde daarvan. Was de overledene milieubewust en heeft hij zonnepanelen op het dak laten leggen, dan wordt dus ook erfbelasting geheven over de waarde van deze panelen. Deze heffing loopt van 10% op tot maximaal 40% afhankelijk van de omvang van de erfenis en de familieband tussen de overledene en de erfgenaam.

Ter verzachting van dit belastingleed kan ik melden dat in de casus bij het Gerechtshof de getaxeerde waarde van de zonnepanelen lager was dan de aanschafprijs. Daarnaast hebben erfgenamen de mogelijkheid om zelf te kiezen over welke WOZ-waarde zij erfbelasting moeten betalen. Namelijk over die van het jaar van overlijden of over die van het jaar daarna. Zij zullen natuurlijk voor de laagste waarde gaan en de belastinginspecteur moet hun keuze volgen.

Printversie 

Naar aanleiding van deze problematiek gaat de VVD een wetsvoorstel in om zonnepanelen niet mee te laten tellen voor de woz/ozb.
Klik hier voor meer informatie:
https://www.telegraaf.nl/financieel/2762372/vvd-tel-zonnepanelen-niet-mee-bij-waardebepaling-huis

%d bloggers liken dit: