December is traditioneel de maand waarin geschonken wordt. Meestal in de vorm van een fysiek cadeau maar soms ook op papier bij de notaris. Toch is er een goede reden om pas in januari te schenken en dat heeft te maken met de schenkbelasting. Specifiek bedoel ik dan de mogelijkheid om onbelast € 100.000,- te schenken.

Veel ouders, ooms en tantes denken dat hun kind, neef of nicht nog geen veertig mag zijn als het geld wordt uitgegeven. Maar dat is een – begrijpelijk – misverstand dat ik zal proberen uit de wereld te helpen.

Onbelaste schenking kort samengevat

Hoe zit het ook alweer met die zogeheten “Gouden Jubel Vrijstelling” ?

Eigenlijk is het heel simpel. De schenkende en de ontvangende partij hoeven geen familie van elkaar te zijn. Dus niet alleen een vader mag onbelast aan zijn dochter schenken, een tante aan haar nicht, maar ook een buurvrouw aan haar vroegere buurjongen.

Er zijn slechts twee eisen. De ontvangende partij – of diens partner – mag nog geen veertig jaar oud zijn op het moment van de schenking zelf én het geschonken bedrag moet besteed worden aan de (fiscale) eigen woning van de ontvanger. Dat laatste door aankoop van die woning, verbouwing ervan en/of (gedeeltelijke) aflossing op de zogeheten Eigen Woning Schuld.

Die woning hoeft zich overigens niet in Nederland te bevinden, maar kan bijvoorbeeld ook in Lanaken, Aken of New York staan.

Drie jaar om het geld uit te geven

Het uitgeven van de schenking aan één of meer van deze doelen moet daarnaast wel tijdig geschieden. Anders vervalt de vrijstelling alsnog, maar alleen voor het bedrag dat niet binnen de daarvoor geldende termijn is aangewend.

De tijd die de Belastingdienst de ontvanger geeft, is maximaal drie jaar. Dat is namelijk het (lopende) jaar waarin de schenking wordt gedaan en de twee daaropvolgende (kalender)jaren.

Voorbeelden: Schenken in januari interessanter dan in december

Is er in december 2017 geld overgeboekt dan moet dat uiterlijk op 31 december 2019 aangewend zijn voor aankoop, verbouwing en/of aflossing. Is op die datum nog niet het gehele bedrag gebruikt, dan wordt over dit niet gebruikte deel alsnog schenkbelasting geheven.

Wordt pas in januari 2018 geschonken, dan wordt de deadline 31 december 2020. Door een paar dagen later het geld aan de ontvanger over te maken, heeft deze ineens (bijna) een jaar langer de tijd om het geld uit te geven overeenkomstig de (fiscale) eisen.

Dat laatste kan goed uitkomen als het geld gebruikt wordt voor een verbouwing. Start de verbouwing later dan gepland, bijvoorbeeld doordat de benodigde vergunningen pas laat worden afgegeven omdat buren bezwaar maken, dan hoeft dat dus geen probleem te zijn. Zolang de laatste factuur van de aannemer maar uiterlijk 31 december 2020 betaald is.

Maar ook als de hypotheekschuld bij de bank afgelost wordt uit de schenking, kan de lange(re) periode nuttig zijn. Veel banken hanteren namelijk een opzegtermijn van één (1) maand. Wil je in 2017 schenken voor een (gedeeltelijke) aflossing, dan moet de ontvanger de bank al vóór 1 december 2017 op de hoogte hebben gebracht. Is de aflosnota niet tijdig opgevraagd, maar wel al geld geschonken in 2017, dan moet er dus uiterlijk op 31 december 2019 zijn afgelost. Maar de bank berekent de boeterente per kalenderjaar, dus kan er slechts in 2018 en 2019 (gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. Door pas in januari 2018 te schenken, kan toch in drie kalenderjaren (2018, 2019 én 2020) gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om boetevrij af te lossen.

Hoe zit het nu met die 40e verjaardag ? Drie voorbeelden

Juridisch vindt een schenking plaats op het moment van overboeken naar de ontvanger en niet pas op het moment dat het geld door deze wordt uitgegeven. Dat is van belang omdat de hiervoor bedoelde termijn van drie jaar slaat op de besteding van het geld.

Stel, het geld is op 2 januari 2018 bijgeschreven op de bankrekening van de ontvanger en deze wordt de dag erna pas veertig jaar, dan is de schenking onbelast. Maar alleen als het geld uiterlijk op 31 december 2020 is gebruikt conform de regels. Dus als uiterlijk op 31 december 2020 een huis is aangekocht, is verbouwd en/of de Eigen Woning Schuld (gedeeltelijk) is afgelost. Dat geeft deze 39-jarige dus nog (bijna) tot zijn 43e verjaardag de tijd.

Maakt een oom aan zijn 37-jarige neef in 2018 € 40.000,- over, in 2019 nog eens € 30.000,- en op de 40e verjaardag van de neef in 2020 nog eens € 30.000,-, dan zijn deze schenkingen onbelast. Maar alleen als de neef het totale bedrag “in zijn eigen huis heeft gestopt” uiterlijk op 31 december 2020. Dat is namelijk twee volle kalenderjaren ná het jaar van de eerste schenking.

Geeft een tante aan haar 37-jarige nicht in 2018 € 40.000,-, in 2019 niets en op haar 40e verjaardag € 60.000,-, dan zijn deze beide schenkingen ook onbelast. Maar alleen als de nicht ze uiterlijk op 31 december 2020 in “de stenen heeft gestopt”.

Leuker kunnen ze het niet maken en over het gemak wil ik het niet eens hebben. Maar duidelijk is voor mij in ieder geval dat als u de intentie heeft om onbelast grote bedragen te gaan schenken, u er goed aan doet met een deskundige te praten.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Printversie

%d bloggers liken dit: