Als mensen uit elkaar gaan, is het doorgaans de bedoeling alle (financiële) banden te verbreken zodat ieder zijn of haar eigen weg kan gaan. Dat geldt niet alleen voor echtgenoten, maar ook voor samenwoners.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Mr Ernst Loendersloot, Senior kandidaat notaris te Maastricht. Fotografie door Truus van Gog.

Recent las ik over een zeer interessante uitspraak inzake ex-samenwoners die via de hypotheekschuld nog wel een (zakelijke) connectie hadden. De rechter oordeelde dat deze relatie beëindigd moest worden door (afgedwongen) verkoop van het huis. Aangezien die uitspraak voor velen relevant kan zijn, wil ik hem graag onder de aandacht brengen.

De situatie

De vrouw was al eigenaar van een koopwoning toen zij een relatie kreeg met de man. De man trok bij haar in en samen gingen zij een nieuwe hypothecaire schuld aan bij de bank. Dat werd, zoals gebruikelijk, een hoofdelijke schuld. Met andere woorden: de bank kan de vrouw en de man apart aanspreken voor de betaling van de totale rente en aflossing. Maar ook voor de betaling van de restantschuld, mocht de woning (gedwongen) verkocht worden met verlies.

De relatie wordt verbroken en de man vertrekt weer, terwijl de vrouw in haar huis blijft wonen.

Na enige jaren wil de man graag dat hij niet meer verantwoordelijk is en vraagt aan zijn ex of zij bij de bank zijn “ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid” kan regelen. Dat lukt haar echter niet. Ook slaagt zij er niet in om de schuld in haar eentje bij een andere bank te herfinancieren. De redenen zijn onder meer dat zij geen vaste dienstbetrekking heeft en wisselende inkomsten.

Als de man zelf een nieuwe woning wil kopen, zal het voor hem zeer moeilijk worden om daarvoor een lening af te sluiten. Bij de aanvraag zal hij namelijk moeten aangeven dat hem nog een vordering boven het hoofd hangt vanwege die lening met zijn voormalige partner, ook al heeft zij na de scheiding al jaren de rente en aflossing betaald.

De oplossing

De rechter wordt gevraagd een oordeel te vellen. Kan de man van zijn oude geliefde verlangen dat zij haar huis verkoopt als het ontslag of herfinanciering niet lukt ?

De rechter wikt en weegt en neemt onder andere mee dat het huis van de vrouw nu niet (meer) “onder water staat”. Na de verkoop houdt zij waarschijnlijk geld over. Ook van belang is dat er geen kinderen zijn die na een verkoop moeten meeverhuizen en daar mogelijk psychisch door in de knel komen.

Het oordeel is duidelijk: de vrouw wordt bevolen mee te werken aan de verkoop van haar eigen huis zodat haar ex niet meer verantwoordelijk is voor de schuld.

De les

Een conclusie die getrokken kan worden uit deze uitspraak is dat mogelijk harde maatregelen genomen moeten worden nadat een relatie geëindigd is, althans op financieel gebied. Van ex-partners kan niet verwacht worden dat ze nog jaren aan elkaar verbonden zijn via de hypothecaire lening.

PRINTVERSIE

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

%d bloggers liken dit: