Onbelast schenken voor een Eigen Woning

Op 1 januari 2017 gaat de (ver)nieuw(d)e regeling (weer) in. Dan kun je tot € 100.000,- onbelast schenken aan willekeurige mensen. Het is niet beperkt tot de situaties dat ouders aan hun kinderen willen schenken.  Ook grootouders kunnen onbelast aan kleinkinderen...

Korting op je huur kan inkorting op je erfenis betekenen

Een punt waarover vaak ruzie ontstaat tussen de kinderen als de ouders zijn overleden, is hoe er om gegaan moet worden met schenkingen die het ene kind wel en het andere niet heeft gekregen. In beginsel wordt dat niet recht getrokken omdat de wet zegt dat de schenking...

Lezing Vakbond De Unie

Voor leden van Vakbond De Unie kring Zuid-Limburg zal ik op 25 oktober a.s. een lezing houden. Als leidraad gebruik ik een stuk dat ik eerder heb opgesteld. Dat document kunt u vinden door hier te klikken Voor een overzicht van de erfbelasting en de schenkbelasting,...

Spreken is zilver, zwijgen kost de verkoper geld

Een bekend spreekwoord luidt: Spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar als verkoper heb je een spreekplicht, dus is zwijgen eerder fout. Graag breng ik een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland onder je aandacht waar dit duidelijk uit blijkt. Servicekosten...

Samenwonen in gemeenschap van goederen

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop...
%d bloggers liken dit: