Nog meer Vragen en Antwoorden uit de Notarispraktijk

Voor Vraag 1 tot en met 663 en de antwoorden daarop: klik hier.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade op welke wijze dan ook wordt afgewezen.

Raadpleeg altijd een deskundige voor uw specifieke situatie!
Van de antwoorden maakt de disclaimer uit welke op de site www.ntrs.nl staat.

U kunt op deze pagina zoeken op woorden door de toetscombinatie:
CTRL+F


Vraag 664 09-12-2015
Vraag
Ik wil mijn dochter (ev +schoonzoon ) 29000 lenen ter gedeeltelijke aflossing van hun aflossingsvrije hypotheek.
Moet deze lening op beider naam staan of kan het óók op naam van dochter alleen.
Beide trekken de helft van de hypotheekrente af en willen ook de (helft van) rente op deze lening allebeid aftrekken.
Mag/moet de lening óók aflossingsvrij zijn
Wat moet er gemeld worden bij de belastingsdienst

Antwoord
Ik raad u aan om de schuld hoofdelijk te maken voor uw dochter en schoonzoon. Dus beiden laten tekenen.

Doet u dat niet en zou er een scheiding komen, dan kunt u enkel uw dochter op aflossing/betaling aanspreken.
Dat kan voor haar nadelig uitpakken bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.
Als de huidige lening aflossingsvrij is (en de rente aftrekbaar) dan mag de nieuwe lening ook aflossingsvrij zijn. De fiscus accepteert dat de “oude” fiscale spelregels gehandhaafd blijven voor de nieuwe lening.
Maar dan moet die niet hoger zijn qua bedrag dan de “oude” lening.
U zult wel een en ander op papier moeten zetten (en daar zijn een aantal eisen aan, zoals de vermelding waarvoor de lening bestemd is) om de rente aftrek te kunnen garanderen. Eventueel kan ik u daarmee helpen.
Bij de fiscus dient zowel de schuldeiser als de schuldenaar (via een separaat formulier) opgaaf te doen van de hoogte van de lening en de voorwaarden.
Let u er op dat als de kinderen willen aflossen, de huidige bank een opzegtermijn hanteert die zij in acht moeten nemen en dat er ook boeterente verschuldigd kan zijn.
En als u geld leent zonder dat de kinderen ten gunste van u een hypotheekakte tekenen, u een slechtere verhaalspositie heeft bij wanbetaling door hen.
Alleen moet de huidige bank wel meewerken als die een eerste hypotheekrecht heeft en houdt.
Anders mag de notaris geen hypotheekakte ten gunste van u passeren.
Lees hier de column die ik daarover geschreven heb.

665 09-12-2015
Vraag

de bank wil nog geld vorderen van een huis dat reeds 4 maanden geleden verkocht is en de notaris heeft gepasseerd, mag dat?
En dat alles telefonisch, geen eindafrekeningen

Antwoord
In deze situatie speelt de vraag of u wist dan wel had kunnen weten dat de vordering van de bank wegens de hypothecaire lening onvolledig afgelost werd.

Als de rechter van mening is dat u beter had moeten weten dan afgaan op de afrekening van de notaris (en de daarop vermelde aflossing) dan moet u alsnog bijbetalen.
Ik kan daar niets over zeggen zonder alle details te kennen. En dan nog blijft de mogelijkheid dat de rechter andere (strengere) maatstaven aanlegt dan uw adviseur.
Maar dat de bank nu geen schriftelijke bescheiden overlegt is niet handig van de bank.
Dat stelt een rechter doorgaans niet op prijs.

666 09-12-2015
Vraag

Op welke naam moet huurovereenkomst bij huren appartement gesteld worden?

Antwoord

Op naam van alle huurders is voor de huurbescherming het beste.


667 09-12-2015
Vraag

Met veel interesse uw website gelezen. Zoals vele van uw website bezoekers heb ik een vraag.

Mijn vader is al heel lang geleden overleden. Mijn moeder heeft toen (als langstlevende) alles geërfd. Voor zover geen probleem voor mij en haar twee andere kinderen (broer en zus). Nu heeft mijn moeder (nu 70) sinds kort een nieuwe partner en hebben ze het plan opgepakt om samen te gaan wonen. Zij wil haar huidige huis verkopen en samen met haar partner (weduwnaar) kopen.

Dit baart mij en mijn broer en zus grote zorgen, want hoe gaat zoiets in het werk?

Zij wil vast laten leggen dat als zij komt te overlijden hij in het huis mag blijven wonen en visa versa (vruchtgebruik). Wij snappen dat ze na een overlijden niet zomaar uit ‘hun’ huis willen, maar vinden het tevens raar als de een met geld van de ander ervandoor gaat. Voor ons gevoel heeft onze moeder geen recht op het geld dat haar partner met zijn overleden vrouw heeft opgebouwd én haar partner geen recht op het geld van onze moeder en overleden vader.

Hoe kan dit door middel van een testament opgelost worden?

Ze zou ons natuurlijk als erfgenaam van haar deel van het huis in een testament kunnen opnemen, maar volgens mij heeft dit nadelige gevolgen voor ons of haar partner (want of wij erven een deel van het huis, kunnen er niets mee omdat haar partner er nog inzit, maar betalen er wel belasting over óf haar partner moet ons uitkopen of verhuizen?)

We hebben ook alleens gesproken over samen een huurwoning te betrekken, maar bij de verkoop van een woning komt vermogen vrij. Vermogen waarover belasting betaald moet worden en kunnen niet inschatten of dit verstandiger is dan kopen.

Ik hoop dat u wijs kunt uit mijn verhaal en tips heeft.

Antwoord

Had uw vader een langstlevende testament ? Of niet ?
Want in zijn testament of in een overeenkomst tussen de erfgenamen van vader kan zijn vastgelegd dat moeder (als langstlevende) vadersdeel MOET uitbetalen als zij gaat samenwonen als ware zij gehuwd en daarbij de financiën niet gescheiden houdt.
Dus mogelijk moet moeder nu al uitbetalen.
Maar hoe dan ook zal vadersdeel (al dan niet met rente vanaf zijn overlijden tot het overlijden van de langstlevende) uitbetaald moeten worden aan zijn kinderen als moeder overlijdt.
Stel: uw moeder steekt euro 100.000 in het huis en haar partner ook euro 100.000,-
Stel: bij haar overlijden is vadersdeel euro 40.000 groot
Dan bezit zij op moment van haar overlijden slechts euro 60.000.
Zelfs al heeft zij dan in een testament een regeling opgenomen dat haar partner in het huis kan blijven wonen, dan gaat die regeling alleen op voor die euro 60.000 die van haar is.
Haar kinderen kunnen simpelweg bij de partner hun vadersdeel ad euro 40.000 opeisen.
Oftewel: gezien hun leeftijd zal hij geen lening meer bij de bank kunnen aangaan en zal hij dus het huis moeten verkopen om die euro 40.000 te kunnen uitbetalen.
Andersom geldt hetzelfde.
Hieraan is niets te doen, tenzij de kinderen na het overlijden van moeder met haar partner afspreken dat deze in het huis mag blijven wonen maar dan wel een rente moet gaan betalen over die euro 40.000 zolang hij er woont.
Maar dat kan nu niet geregeld worden.
Over welke bedragen we het hebben weet ik niet.
Daarvoor moet eerst gekeken worden of uw vader een testament had, wat daar dan in staat en hoe groot vadersdeel toen (en nu) is.
Ik kan u daarbij helpen, maar dan zal ik u daarvoor wel kosten in rekening brengen.
Middels deze mail heeft u in ieder geval een indruk van de wijze waarop de zaak bekeken moet worden.

668 09-12-2015
Vraag

Hallo ik Zou graag willen we ten wat ik en mijn zus het beste kunnen doen, mijn moeder is ah dementeren en gaat nu achteruit, wij hebben een notariele beschikking zodat wij op dit moment kunnen beslissen wat er financieel moet gebeuren, wij willen niet dat haar spaargeld straks naar een instelling gaat een bejaardehuis of iets, wat kunnen wij nu het beste doen, heeft u raad voor ons, graag horen wij er an,  alvast bedankt
Antwoord
Met de volmacht kunt u overgaan tot schenkingen aan uzelf en uw zuster.
Daarmee verlaagt u het vermogen van uw moeder waardoor de eigen bijdrage lager zal zijn.
Per kind is euro 5.270 belastingvrij in 2015
En euro 5.300 in 2016.
Als er kleinkinderen zijn, dan kan er ongeveer euro 2.100 per kleinkind per  kalenderjaar geschonken worden.
Hogere bedragen kunnen ook maar dan moet er schenkbelasting betaald worden.
Afhankelijk van het vermogen van uw moeder zult u dus kunnen volstaan met de lage bedragen in december 2015 en januari 2016.
Ik zou dat sowieso adviseren want u kunt altijd nog (de rest van) het gehele vermogen van moeder wegschenken als zij daadwerkelijk opgenomen wordt.
Zorgt u er wel voor dat u een anti schoonzoon clausule opneemt bij de schenking ?
Op mij site heb ik geschreven over die clausule en over zaken die u kunt ondernemen om te voorkomen dat er sprake is van “opeten eigen huis“.
Reactie naar aanleiding van antwoord
Hallo ik heb nog een vraag, mijn man kan volgende jaar in de bij stand komenwat gebeurd er als we te veel spaargeld hebben dan,mocht ik die 5000 euro van moeder Krijgen
Antwoord op reactie
U mag voor de bijstand een X bedrag hebben aan vermogen. Alles daarboven zult u eerst moeten “opeten”.
Als u nu geld ontvangt en boven die grens uitkomt en daarom nu snel het geld opmaakt aan bijvoorbeeld een nieuwe (dure) TV of andere zaken, dan kan de bijstand geweigerd worden omdat u toont geen correct besef te hebben.
Ik heb hierover ook al eens geschreven inzake een bijstandsuitkering en een woonwagen waaruit de kluis met cash geld gestolen was. Wellicht wilt u dat stuk voor de aardigheid lezen ?

669 09-12-2015
Vraag
Column 621 en 633

Hartelijk dank voor de columns aangaande slim schenken. Zeer interessant.

Een korte achtergrond situatie alvorens ik losbrand met vragen.
Mijn vriendin en ik hebben momenteel een koopwoning (waarde ongeveer €215.000, gekocht 2011), en willen graag de volgende stap zetten en een nieuwe woning kopen (€345.000). Om dit te kunnen financieren, zullen we de huidige woning willen verkopen.
De huidige woning heeft een hypotheek van €164.400, daar we een schenking van mijn ouders hebben ontvangen tbv de woning van ongeveer €50.000.
Een suikeroom in het buitenland zou eventueel willen helpen met de financiering van de nieuwe woning, door een bedrag te schenken van ongeveer €30.000.
Enkele vragen komen naar voren:
U schetst in column 621 dat er geld geleend kan worden in 2015-2016, wat kan worden kwijtgescholden in 2017 om optimaal gebruik te maken van de nieuwe wetgeving. In hoeverre is hier documentatie voor de belastingdienst (of andere partijen) noodzakelijk en wie kan deze documenten opstellen?
Antwoord
Als uw ouders u in 2016 geld willen lenen (nadat u uw eigen woning heeft verkocht zodat u de nieuwe woning wilt kopen) dan zal daar een leningsovereenkomst voor opgesteld moeten worden.
Daarin moet staan waar het geld aan besteed wordt (koop woning X) en dat de aflossingen via een annuitair of lineair schema gedaan moet worden.
En welk rentepercentage verschuldigd is.
Dit kan door een notaris opgesteld worden, maar dat hoeft niet.
Ook zal er door u en uw ouders via een apart formulier aan de fiscus opgegeven moeten worden dat deze schuld in 2016 er is.
Ik ga er vanuit dat uw ouders in 2011 aan u de schenking hebben gedaan. Dan kunnen ze (zoals ik de overgangsregeling nu begrijp) in 2017 (of 2018) alsnog onbelast aan u schenken. Door dan op de schuld van euro 30.000,- kwijt te schelden.
(overigens is het fiscaal gezien handiger om niet op de schuld kwijt te schelden, maar via een akte van schenking op papier in 6 jaar tijd hetzelfde bedrag onbelast te schenken aan u).
Als uw oom al langer dan 10 jaar (achter elkaar) buiten Nederland woont, valt zijn schenking aan u niet onder de Nederlandse schenkbelasting. Uw oom kan nu al geld aan u schenken en dat geld hoeft ook niet in het huis gestoken te worden.
Wel raad ik aan om de zogeheten anti-schoondochter clausule op te nemen bij de schenkingen, ook die van uw oom.
En na te gaan of u op deze wijze meer of minder dan 50% van de waarde van de nieuwe woning kano heeft gekregen. Is het minder dan krijgt u dat bedrag tenminste uitbetaald bij een echtscheiding. Is het meer, dan is de helft van de schenkingen mogelijk toch voor uw ex-echtgenote (bij een scheiding).
Ik kan u helpen bij het opstellen van de geldleningsovereenkomst en advies geven, maar dan zult u mij expliciet de opdracht daartoe moeten geven.
Bovendien zal ik dan mijn uurtarief in rekening brengen.
Kijkt u eens op mijn site naar informatie over de Familiebank (ook als alternatief voor de schenking) en naar de anti-schoonzoon of uitsluitingsclausules.

670 09-12-2015
Vraag

Hoelang kan het duren voor er een notarielen acte komt , nadat de verlopige koop overeenkomst getekend is, en kan ik hier nog van afzien.van die koopovereenkomst.
Ook omdat ik het ontroerend goed nog beter kan verkopen
Antwoord
Kijkt u eens op mijn site naar het artikel over “bedenktijd verkoper“.
Daarin leest u dat ook de verkoper een bedenktijd heeft zolang de koop nog niet schriftelijk is vastgelegd in een (voorlopig) koopcontract.
Zijn de handtekeningen gezet, dan zit de verkoper vast aan de afspraken.
Wanneer de notaris aktie onderneemt na ontvangst van de gegevens durf ik u niet te zeggen.
Dat verschilt per situatie.

671 09-12-2015
Vraag

Ik heb nog een klein restant schuld open staan bij mijn broer.
Het betreft hier een lening, echter er is geen document/contract of schuldbekentenis opgemaakt/getekend. Niets.
Helaas is hij plotseling overleden.  Er is geen testament etc, niets.
Nu wil een broer van mij dit restant opeisen middels terugbetaling i.v.m. “zijn deel” als erfgenaam.Het gaat er niet om dat ik dit alsnog niet wil betalen, maar juridisch is het toch zo, dat bij zijn overlijden de schuld niet meer bestaat, mede omdat er geen contract/overeenkomst/schuldbekentenis is?Als hij dit wil voortzetten dan moet hij dit toch middels een advocaat doen?
De notaris gaat bij “vrijgeven nalatenschap” in dit geval toch niet de rol van advocaat op zich nemen, maar zal dit toch zien als een “interne familiekwestie” wat wij zelf op moeten lossen?Bij voorbaat dank voor uw antwoord en advies.
Antwoord
Ik verwijs u graag naar twee artikelen van mijn hand op mijn site.
Deel 1 kunt u hier vinden:
Deel 2 volgt er na.
Een lening vervalt niet enkel en alleen omdat de schuldeiser of de schuldenaar overlijdt.
Dan had dat vastgelegd moeten zijn.
U heeft dus nog de plicht om af te lossen bij de erfgenamen.
Of uw broer nu in zijn eentje bevoegd is die aflossing te eisen is een andere vraag.
Er zijn meer erfgenamen die samen moeten optreden en daarbij rekening moeten houden met elkaars belangen.
Afhankelijk van de hoogte van de schuld kan deze zonder advocaat bij de kantonrechter worden opgeëist.
De notaris speelt in deze alleen een rol als hij door één of meer erfgenamen ingehuurd wordt om de erfenis af te wikkelen.
Als de opdracht alleen is om een Verklaring van Erfrecht op te stellen dan stopt de bemoeienis van de notaris zodra dat proces is afgerond en duidelijk is wie erfgenaam is en wie de erven mag vertegenwoordigen.

672 09-12-2015
Vraag

Als een kind al €100.000 heeft gekregen voor de aankoop van zijn huis mG ik dan elk jaat toch de belatingvrije gift geven ? B.v.d.voor uw a twoord
Antwoord
In het jaar dat u de ton gegeven heeft kunt u nog steeds schenken maar alles boven de euro 100.000 is belast.
Beter is het om in dat jaar niets meer te schenken en in de jaren erna telkens het belastingvrije bedrag dat ongeveer € 5.300 is.
Reactie op antwoord
Bedankt voor uw antwoord
het is nu duidelijk dat ik de jaren na het geven van de grote  gift  die ik vorig jaar deed nu elk jaar  toch een belastingvrije gift van € 5300 mag geven

673 09-12-2015

Vraag
Sinterklaas schenkt naar het buitenland
Geachte meneer Loendersloot,
Geldt dit advies inzake schenkingsknip (en andere adviezen uit uw blog) ook voor een kind met de Nederlandse nationaliteit in Duitsland wonend voorzover u weet?
Antwoord
Het gaat er om of de schenker onder de Nederlandse Successiewet valt.
(Schenker woont in Nederland of heeft de afgelopen 10 jaar hier gewoond).
En dan kan er geschonken worden aan een kind in het buitenland (ongeacht of dat kind de Nederlandse nationaliteit heeft).
De belastingvrije schenking werkt dan enkel als het kind het geld “in de eigen woning steekt” en Nederland een correct Belasting verdrag heeft met dat betreffende buitenland.
Dus let u op het feit dat het geld in wat fiscaal de eigen woning is van het kind gaat.
Dat is dus niet een tweede woning in Nederland (voor familiebezoek) maar wel de hoofdwoning in Duitsland.

674 09-12-2015

Vraag
Het verhaal over de schenkingsknip  klopt wel maar ik schonk mijn dochter onder de oude regeling 100000 euro wie schets mijn verbazing een belasting biljet  want ik had mijn dochter in 2000 ook al eens een vrijgestel bedrag geschonken  zijnde 17000 euro en over dat bedrag moet dan belasting betaald worden
10% wel teverstaan
Mijn vraag hoelang geld dit .Heel je leven als je wat geschonken krijgt .
PS als je een manier weet om het geld terug te   krijgen hoor ik van u . Heb de belasting 3 maanden geleden betaald
Antwoord
De bijzondere schenkingsvrijstelling zijn allemaal zo gemaakt dat er verhoogd wordt TOT een ton en niet MET een ton.
Daarbij worden dan eerder gedane grotere schenkingen afgetrokken van die vrijstelling.
Wanneer die eerdere schenking is gedaan maakt niet uit.
Dus het blijft je je hele leven volgen.
In uw situatie zie ik maar één oplossing. Ik of een andere deskundige kan u daar bij helpen, maar daar zijn kosten aan verbonden.
U kunt het ook zelf regelen met de fiscus en daarom geef ik u de volgende gedachtengang mee.  Of het lukt bij de inspecteur is wel de vraag. Maar als u het zelf doet, kost het u weinig en niet geschoten is altijd mis.
U moet het dan gooien op DWALING. U en uw dochter zijn weliswaar een overeenkomst tot schenking aangegaan, maar u heeft gedwaald omtrent de fiscale gevolgen.
Had u alles geweten dan had u geen ton geschonken maar euro 83.000,-.
U moet dus claimen dat u omtrent euro 17.000 heeft gedwaald.
Dat moet dan omgezet worden als een lening aan uw dochter (waar u de komende 4 jaar ieder jaar onbelast euro 5.000 op kunt kwijtschelden).
Als de inspecteur deze lijn wil volgen, dan wordt er een schenking van euro 83.000 geconstateerd. Die zou dan belasting vrij zijn omdat het totaal van alle schenkingen niet boven de euro 100.000 uitkomt.
Ik hoor graag van u wat u doet en of het succes heeft.
Reactie op antwoord
Bedankt voor het antwoord  maar dit is geen optie voor mij .Ik heb twee kinderen beiden hebben een hypotheek bij hun vader  en om de zoveel tijd als het uitkomt schenk ik hun een deel .De centen hebben ze al alleen ons vermogen word kleiner >De kinderen kunnen het makkelijker gaan doen .Het is de enige manier om hun lasten te verlagen.

675 07-12-2015

Vraag over de schenkingsknip 
Heren/ dames,Wel actueel blijven. Een op zich bekend probleem maar dit kan ook eenvoudig worden bereikt door vanaf 2017 de maximale vrijstelling (indien al niet benut) ad € 100.000 in drie jaarlijkse termijnen te schenken en in die drie jaren te gebruiken voor boetevrije aflossing van de lening. Bij 4e nota van wijziging van de wet is dit namelijk toegestaan. Zie ook hieronder.Uitsmeren over 3 jaarOndanks felle protest van de staatssecretaris is het vanaf 2017 ook mogelijk om de € 100.000 uit te smeren over 3 jaar. Met een vierde nota van wijziging is nu geregeld dat deze vrijstelling over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden verspreid. De begiftigde moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling doen (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de direct op dat kalenderjaar volgende periode van twee kalenderjaren worden benut, mits daarop voor de betreffende schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan en er voldaan wordt aan de leeftijdsvoorwaarden en de benutting van de schenking t.b.v. de eigen woning.Bij de meesten mensen zal een jaarlijkse schenking van dan dus maximaal € 33K per jaar binnen de 20% boetevrije aflosnorm vallen immers bij een hypotheek van € 165K.Ook nog maar even wachten wat de Eerste Kamer gaat doen …..Antwoord

Zoals aangegeven is het aan de Eerste Kamer om het belastingplan goed te keuren. De regering heeft daar geen meerderheid en zal dus moeten schipperen.
Of de nieuwe schenkingsmogelijkheid vanaf 2017 er komt (al dan niet met het D66 Amendement over de gespreide betaling over 3 jaren) weten we nog niet.
Redenen waarom ik deze column heb geschreven:
1.
Bij het amendement is onduidelijkheid of de leeftijdsgrens nu 40 jaar is of 39. Die laatste leeftijd wordt namelijk vermeld.
2.
Gebruikmaken van de 3-jaars spreiding van het amendement betekent in ieder geval dat de ontvanger in 2019 nog geen 40 mag zijn als het geld ontvangen en correct besteed wordt. Niet iedere ontvanger is anno 2015 34 jaar of jonger.
(Ik rond even af in die zin dat ik niet meeneem dat een kind ook op 31-12-2019 pas 40 jaar kan worden).
Dus voor sommige kinderen en ouders is spreiding vanaf 2017 in 3 delen niet mogelijk.
3.
Ouders willen kinderen nu helpen en niet pas in 2017, 2018 en 2019.
Door nu in 2 delen te schenken (december 2015 en januari 2016) kan het kind vanaf eind januari 2016 al 40% (2 x 20%) op zijn maandlasten besparen.
Want boetevrij aflossen van 2x 20% betekent ook een verlaging van de maandelijkse rente (bruto).
Dan heeft het kind over twee maanden al extra lucht en niet pas ergens in 2019.
4.
Wachten met schenken tot 2017 betekent ook het lopen van risico dat de schenker overlijdt vóór die tijd. Dan is er erfbelasting verschuldigd die maximaal 20% bedraagt voor een kind.
Gebruik de knip van 2015/2016 en 2017/2018 en dan is er nu al onbelast vermogen verschoven.
5.
Opeten Eigen Huis ivm zorg (en andere toeslagen).
Als een ouder nu schenkt, dan heeft deze minder vermogen.
Zou de ouder worden opgenomen in een verzorgingshuis dan kan hierdoor de eigen bijdrage lager uitvallen. Die wordt namelijk ook berekend over het vermogen in Box 3.
Schenk nu en dat vermogen wordt lager.
Alles bij elkaar zijn er dus genoeg redenen voor een ouder om dit jaar (of in 2016) onbelast te schenken en in 2017 (of 2018) nogmaals.
Reden 3 en 4 zullen voor veel mensen belangrijk zijn.
Maar het blijft interessant om te zien hoe de Eerste Kamer met het wetsvoorstel om zal gaan.
Reactie op antwoord

Perfect antwoord. Bedankt.

Ik had me overigens alleen gefocust op de €100K/3 regeling omdat ik die miste en met name omdat dit mede een oplossing is voor het boeterente probleem.

Overigens ben ik het geheel met u eens dat de leeftijdsgrens een probleem is. Waarom niet tot 50 jaar, tussen de 40-50 jaar zitten met name met “onderwaterstaan” problemen, maar ik heb begrepen dat dit puur een centenkwestie is.

Ik ben het trouwens helemaal met u van mening dat je niet vroeg genoeg met schenkingen kunt beginnen, al dan niet belastbaar tegen 10% in plaats van 20% of desnoods de vrijstelling starks ad €100L met dan maar een (aftrekbare) boeterente.


676 07-12-2015
Vraag

Met aandacht las ik uw artikel over de nieuwe regeling voor belastingvrij schenken tot 100,000,- per 1 januari 2017 (of 2018). schenkingsknip 

Mijn eerste vraag is: indien een ouder al gebruik heeft gemaakt van de ‘oude’ regeling om belastingvrij te schenken in 2014, is het dan opnieuw mogelijk om gebruik van maken van de ‘nieuwe’ regeling in  2017?

Verder gaf u het voorbeeld van een boete bij vervroegde aflossing. Uw voorbeeld ging uit van het feit dat een aflossing boven de 20% belast zou worden met een boete. Die 20% was in uw voorbeeld 45,000,-, ofwel een hypotheek van 225,000,-
Maar als de boete al van toepassing is bij een aflossing boven de 25,000,-? Kan dan met de overgangsregeling de schenking over drie jaren worden gespreid?

Antwoord

De overgangsregelingen zijn niet echt makkelijk.
Maar is er in 2014 al fors geschonken (tot een ton), dan kan er in 2017 niet nog eens geschonken worden.
Ik zeg altijd dat je bij de geboorte van je kind een troefkaart van de fiscus krijgt. En heb je die een keer gebruikt, dan kun je daar niet later nog een keer gebruik van maken.
Bij uw tweede vraag is het goed om aan te geven dat DEZE overgangsregeling enkel een knip biedt om de schenking over 2 jaren te verdelen. 2015 of 2016 respectievelijk 2017 of 2018.

Maar er is in de Tweede Kamer een amendement aangenomen dankzij D66 en dat ligt nu bij de Eerste Kamer. En daardoor komt er (waarschijnlijk) een ANDERE knip.

Een schenking kan dan in 3 stukken geknipt worden (2017, 2018 en 2019) en toch belastingvrij zijn.
Maar zoals ik de regeling nu begrijp kunt u dus niet in 2015 of 2016 schenken en dan in 2017 EN 2018 nog een keer (3 knipjes).
Schenken in 2015 of 2016 is maximaal 2 delen en niet 3.
Makkelijker kunnen ze het niet maken.
Zodra ik meer weet over de regelingen zal ik weer publiceren.

677 09-12-2015
Vraag

Bij deze een paar vragen; ik zou graag willen weten of ik na het overlijden van mijn man aan de bank; we hebben een en/of rekening, persé een verklaring van erfrecht moet overhandigen of dat ik ook het officiële testament mag laten zien?

Wij hebben een tweetrapstestament en mijn man heeft mij alles nagelaten en na mijn overlijden erven de kinderen.

Als ik het huis wil verkopen, moet ik dan ook een verklaring van erfrecht hebben want het huis staat alleen op mijn man’s naam en hebben we nooit veranderd omdat we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of kan ik ook in dat geval volstaan met het tonen van het testament?

Antwoord

Op zich is er geen verplichting om een Verklaring van Erfrecht te laten opmaken.
Maar doorgaans zijn het banken die daar om vragen als een rekeninghouder overleden is.
Ik raad u dan ook aan om eens met de bank te praten of zij in uw situatie het opstellen van een Verklaring van Erfrecht eisen.
U kunt (na het overlijden) gratis bij het Centraal Testamenten Register nagaan of de overledene een testament heeft.
Dat is zeer waarschijnlijk één van de documenten die de bank altijd zal willen zien.
Uw aanvraag zal ongeveer twee weken behandelingstijd vergen bij dit register.
Iedere notaris heeft echter ook een digitale aansluiting.
Gaat u naar de notaris toe, dan kan deze (doorgaans binnen 5 minuten) dezelfde uitdraai geven uit het register.
Daar zijn wel enige kosten aan verbonden.
Bij de verkoop van de woning is er ook geen plicht om een Verklaring van Erfrecht te hebben.
De notaris die de transactie begeleidt zal het onderzoek dan zelfstandig uitvoeren en verslag daarvan doen in de akte van levering.
Wel is het raadzaam om dan eerst aan die notaris te vragen hoe hoog de kosten van dat onderzoek zijn, aangezien deze niet vallen onder Kosten Koper.
Als verkoper zult u die onderzoekskosten moeten betalen.

678 09-12-2015

Vraag
Heb hier over contact gehad met een aantal woordvoerders financien van de tweede kamer en de enige reden voor die 40 jaren grens is het feit dat er dan veel meer mensen in aanmerking komen voor deze gift waardoor de regeling te duur wordt. De regering loopt dan teveel schenkbelasting en erfbelasting mis. Is deze leeftijds discriminatie niet in strijd met art.1 van onze grondwet, die discriminatie van welke aard dan ook verbiedt?
Antwoord
De wetgever heeft ruimte om onderscheid te maken
Maar niet onbeperkt
Er zal dus een redelijke grond daarvoor moeten zijn
In stukken van de Kamer wordt ook als reden opgegeven dat CBS cijfers uitwijzen dat mensen onder de 40 meer schuld hebben dan er boven
Dat zou dam dus de grond kunnen zijn
Toetsten aan de Grondwet mag de rechter niet
Maar wel aan mensenrechten verdragen zoals Europees Verdrag Rechten van de Mens.
Het is afwachten op de eerste zaak die aangespannen wordt en helemaal naar Straatsburg zal gaan.
Ik zal daar dan zeker over schrijven

679 09-12-2015
Vraag

ik heb met interesse uw artikel gelezen over de belastingvrije schenking van 100.000 euro per 1 januari 2017.
Mijn vraag is nu als volgt: kan men deze schenking ook belastingvrij doen indien ook in het verleden gebruik is gemaakt van de jubelschenking ( ruim 1 jaar geleden )? Of wordt met deze jubelschenking van 100.000 euro rekening gehouden.
Antwoord
De overgangsregeling is behoorlijk moeilijk (vindt ook een hoogleraar belastingrecht).
Maar simpel gezegd: als er al eerder (gedeeltelijk) gebruik is gemaakt van de Gouden Jubelvrijstelling (er is €50.000 of meer maar minder of precies €100.000 geschonken) dan mag er in 2017 niet nog eens gebruik gemaakt worden van de nieuwe vrijstelling.
Maar ik krijg nog een stroomschema en probeer daar nog een artikel over te schrijven.

680 09-12-2015

Vraag
schenking van 1 ton
Waarom is 40 jaar de grens? tophypotheek komt ook veelvuldig voor bij oudere kinderen. Kan hier iets aan worden gedaan?
Antwoord

Totdat de hoogste rechterlijke instantie hierover geoordeeld heeft, kan ik niet met zekerheid zeggen dat er sprake is van ongeoorloofde leeftijdsdiscriminatie.

Ik heb er al een artikel over geschreven.
U kunt dat nalezen door hier te klikken.


681 09-12-2015
Vraag

Met belangstelling lees ik steeds uw columns over schenken en erfrecht.
Zo ook dit artikel over de overgangsregeling IB 2001 en erven. Nu is het bij ons zo dat ook mijn ouders een langstlevende testament in 1991 hebben opgemaakt en dat dat het kindsdeel (vermeerderd met de wettelijke rente) van mijn broer en mij opeisbaar wordt als de langstlevende o.a. opgenomen wordt in een verzorgingstehuis. Nu is mijn moeder dit jaar in een verzorgingshuis opgenomen (onze vader is in 1994 overleden). Het huis is verkocht en nu willen mijn broer en ik ons kindsdeel met rente naar ons overmaken. We zijn dan weliswaar de schuldeisers (de erfgenamen van de ouder die het eerst overleed, onze vader) maar niet de erfgenamen van de langstlevende, want mijn moeder leeft (gelukkig overigens) nog. Moeten wij dan wel (inkomsten) belasting betalen over de rente van het kindsdeel over de jaren 1994 tot 2001?

Antwoord

U heeft de column zeer goed gelezen.
De rente die toe te rekenen is aan het tijdvak 1994 (overlijden vader) tot 1-1-2001 (invoering nieuwe Inkomstenbelasting) wordt progressief belast als u die uitbetaald.
Maar u kunt de volgende methode overwegen:
u betaalt vaders deel WEL uit.
u berekent de rente van 1994 tot 1-1-2001 en legt vast dat die NIET uitbetaald wordt (voor de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg is dat wel een aftrekpost).
u berekent de rente van 1-1-2001 tot en met heden en betaalt die WEL uit.
Of u moet alles willen uitbetalen en dan hopen dat de belastinginspecteur mijn column niet gelezen heeft. 😉

Formeel is dat natuurlijk niet correct want u hoort de wet te kennen.


682 09-12-2015
Vraag
Sinds enige tijd volg ik al uw collums en ook de bijdragen in uw archief. Ik krijg er zowaar ook plezier in.
Maar mijn kennis schiet nog steeds tekort. Mijn vraag is de volgende:
Wanneer ik als ongehuwde ouder vanuit mijn eigen vermogen onder toepasselijk nederlands recht een bedrag van Eu 50.000.- schenk aan elk van mijn beide kinderen mag ik – zo heb ik begrepen- daar voorwaarden aan verbinden. Stel dat aan die voorwaarden ook een termijn van bijvoorbeeld 4 jaar wordt verbonden waarbinnen de kinderen hun studie moeten afronden, wanneer vindt dan een mutatie plaats bij mij en bij de kinderen voor het bepalen van de basis voor de vermogensrendementsheffing ? Is dit het moment van de schenking of het moment waarop de schenking definitief is geworden (dus na 4 jaar)
Antwoord
Dank voor de aardige woorden
Wat uw vraag betreft is de schenking rond op het moment van overboeking
De afronding van de studie zie ik als ontbindende voorwaarde
Dus kan over 4 jaar blijken dat de schenking (met terugwerkende kracht) vervalt
Houdt u er wel rekening mee dat de schenking boven euro 25.000 belast is tenzij het ontvangende kind Eem buitengewoon (!) dure studie volgt.
Denk aan een opleiding tot verkeersvlieger.
Een normale studie is ook duur maar valt niet onder de vrijstelling !
Recent heb ik een column geschreven die voor de kerst bij TV Valkenburg gepubliceerd wordt over een kleine verruiming van schenkingen voor gewone studies.
Reactie op antwoord
Na het lezen van vele van uw collums -en vooral de pro actieve benadering van vele zaken-, zou ik graag een keer met u willen praten over mijn vermogensplanning en vererving en wat daar zoal aan vastzit. Deels is dat ingegeven door de recente wetswijziging dat de erflater de keuze voor toepasselijk recht mag maken. Mijn huidige belgische testament zie ik als gedateerd en eenvoudig en komt neer op het feit dat mijn kinderen alles erven. De koude kant is uitgesloten.
Ik woon op dit moment in Belgie (sedert 1992) maar heb ook een eigen woning in Nederland. Ik ben op dit moment niet van plan om naar Nederland te verhuizen.Welke (financiële) formule u voor een dergelijk adviesgesprek hanteert, weet ik niet, maar dat wilt u mij vast wel even berichten. Evenals de termijn waarop zo’n gesprek kan plaatsvinden.
Ik ben mij ervan bewust dat er mijnerzijds nog wel wat voorwerk moet worden gedaan. Niet zozeer voor mijn vermogensbestanddelen, maar wel voor de te hanteren uitgangspunten en wensen. Ik stel me voor dat ik daarvoor een soort ‘gespreksnotitie’ maak.
Antwoord op reactie
Ik ben niet een expert op het gebied van Belgisch erfrecht en/of erfbelasting.
Ik kan wel in contact brengen met experts op het kantoor waar ik werk.

683 26-11-2015
Vraag

Ik heb de volgende vraag : Kan ik mijn zoon (onder de 40 jaar) die in Amerika woont ook belastingvrij schenken als hij in 2017 een huis daar koopt  en hoeveel ?

In 2005 had ik hem al eenmalig 21.000, – geschonken.

Antwoord

Ik verwijs alvast naar een artikel dat ik eerder heb geschreven over de zogeheten Gouden Jubelvrijstelling.

U kunt dat vinden door hier te klikken.

Scroll dan door naar Vraag 11.

Het is absoluut mogelijk om onbelast geld tot maximaal euro 100.000 te schenken als aan alle andere vereisten voldaan is maar de ontvangende partij in het buitenland woont.  (mits Nederland een goed belasting verdrag heeft met dat land en volgens mij is dat met de USA het geval).

De eisen zijn:

1.

Op het moment van besteding van het geld mag de ontvanger niet al 40 jaar zijn geworden (of diens partner moet jonger zijn dan 40).

2.

Het geld moet in het kalenderjaar waarin de schenking plaatsvindt gebruikt zijn om in de (fiscale) Eigen Woning te steken (aflossing hypotheek, verbouwing of aankoop ervan).

Nb: volgens een amendement van D66 van vorige of deze week zou er zelfs 3 jaar gedaan kunnen worden over de besteding maar dan moet bij de laatste uitgaaf de ontvanger nog geen 40 jaar zijn).

3.

De schenker moet niet al eerder een groter bedrag hebben geschonken.

Bij punt 3 denkt u wellicht dat er dus voor u een probleem is, maar dat is niet helemaal het geval.

U heeft namelijk van de zogeheten huwelijksgift vrijstelling gebruik gemaakt.

Dan kunt u op basis van de overgangsregelingen nu alsnog geld schenken onder de huidige (2015 of 2016) of zelfs toekomstige (2017 of 2018) regeling.

Zoals ik de overgangsregelingen nu snap mag u dit jaar euro 52.000 minus euro 25.000 (= euro 27.000) belastingvrij schenken. En dan mag u zelfs nog in 2017 (of 2018) bij schenken (maar niet helemaal euro 48.000 wat opgeteld een ton is, maar een iets lager bedrag).

U kunt ook tot 2017 wachten en uw zoon dan pas geld schenken. In dat geval kunt u ongeveer euro 72.000 bijschenken.

MAAR: de overgangsregeling is zeer lastig te begrijpen. Deze week heb ik cursus gevolgd bij een hoogleraar over fiscale actualiteiten voor notarissen en hij gaf aan dat een andere hoogleraar een stroomschema opstelt over deze regeling. Hijzelf had het daarom opgegeven om de regelingen te begrijpen.

Toegezegd is dat ik dat stroomschema nog zal ontvangen.

DUS tot die tijd moet ik u er op wijzen dat ik geen enkele aansprakelijkheid kan aanvaarden terzake van de bedragen en vrijstellingen.


684 09-12-2015
Vraag

Inzake schenking ton

Als het om een wettelijke regeling gaat, en ik denk dat dat zo is, dan kan volgens mij de rechter niet toetsen. Want waaraan zou de rechter dan moeten toetsen?
Dat kan de rechter alleen als er sprake is van strijd met een internationaal verdrag. Toetsen aan de grondwet mag de rechter niet, want de grondwet staat wat dat betreft op een lijn met andere wetten.

Antwoord

U heeft gelijk met de opmerking dat de rechter in Nederland niet aan de Grondwet mag toetsen maar wel aan internationale (mensenrechten) verdragen.
En dat zal dan ook de insteek van een (toekomstige) procedure zijn.
De wetgever mag veel doen op het gebied van belastingheffing maar mag niet zomaar onderscheid maken.
In casu zal het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) worden gebruikt.
Er is overigens voor zover ik weet nog geen procedure gestart, maar de kans er op is vrij groot.

685 09-12-2015
Vraag

 is er ook en minimum leeftijd verbonden aan de schenking? Mijn moeder,90jaar, woont in Nederland maar haar kleinkinderen (nu 19 en 22 jaar oud) in Spanje. Hebben die hetzelfde recht om dat bedrag te ontvangen van hun oma?
Antwoord
De minimum leeftijd is 18 jaar.
De maximum leeftijd is 40 jaar.
De schenkingsvrijstelling van euro 100.000 gaat pas op 1-1-2017 in.
Dan kan een oma aan een kleinkind dat bedrag belastingvrij schenken als het kleinkind 18 jaar of ouder is maar nog geen 40 is geworden.
En het geld moet in het Eigen Huis van het kleinkind gestoken worden.
Dus uw moeder moet nog ruim een jaar wachten met belastingvrije schenkingen aan haar kleinkinderen.
Maar als oma al langer dan 10 jaar geleden uit Nederland is geemigreerd, dan valt zij niet meer onder de Nederlandse schenkingsregels. Zij zou (volgens Nederlandse wetgeving) onbelast haar gehele vermogen kunnen schenken zonder dat daar een eis aangesteld wordt.
Maar of er dan in Spanje wel belasting betaald moet worden, weet ik niet.

686 09-12-2015
Vraag

Duidelijk verhaal.
Dit geldt dus alleen voor het cash overmaken van een ton, waarbij de ontvanger dat ook weer direct uitgeeft aan een verbouwing, een aankoop of een (gedeeltelijke) aflossing.
Maar wat zijn de mogelijkheden voor ouders om hun kinderen alvast geld te geven dat in onroerend goed zit? 
Stel: je hebt twee kinderen van jonger dan 25 en twee huizen. Dan wil je beide kinderen (voordat je zelf doodgaat) blij maken met elk een pand, zonder dat de belasting daar dan eerst weer het nodige vanaf haalt. 
Er is immers al belasting betaald bij het verdienen van het geld voordat er een huis van werd gekocht en daarnaast wordt er ieder jaar pver de panden ook nog eens WOZ geheven.
Dus de fiscus eet al behoorlijk mee…;-)
Wat is uw advies?
Antwoord
Wonen de kinderen nu al ieder in één van die woningen of gaan ze dat doen bij de schenking ?
Of gaan ze de woningen verhuren ?
Dat maakt uit voor de vrijstellingen.
Reactie op antwoord
De kinderen wonen nu nog thuis en de beide panden worden op dit moment aan derden verhuurd.
Of en wanneer de kinderen er hun intrek in gaan nemen is nu nog niet te zeggen; ze zijn 18 en 20 jaar.
Antwoord
In dat geval geldt alleen de “simpele” eenmalige vrijstelling schenkbelasting van euro 25.000,-.
Aan de andere hoge vrijstellingen is de eis gekoppeld dat het geld gestoken moet worden in het (op dat moment) eigen huis van de ontvangende partij.

687 09-12-2015

Vraag
Wanneer je mentorschap aanvraagt, is het dan ook mogelijk dat er een clausule in komt dat jezelf wel over je eigen behandelingen mag besluiten?
Antwoord
k weet niet of zo’n clausule kan.
Het lijkt mij in strijd met de gedachte achter het mentorschap.
Maar vraagt u dit eens na bij de rechtbank.

688 09-12-2015

Vraag
Wij zijn geïnteresseerd in de koop van een woning en hebben ook een bod uitgebracht inmiddels via de verkopende makelaar. Wij willen deze woning nog dit jaar via de notaris op onze naam hebben ivm het behoud van de mogelijkheid tot een gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek. De verkopers zijn oudere mensen, die nog geen nieuwe woning hebben.
Nu vragen zij ons of zij nog drie maanden kunnen blijven wonen in 2016 om die woning te vinden, de verhuizing voor te bereiden etc.
Dus een overdracht met uitgestelde levering van de woning. De banken zijn hiervan absoluut geen voorstander en willen in een koopakte geen huur vermeld zien staan, anders krijgen we de hypotheek niet rond. Wat zou u ons adviseren in deze en wat zijn de valkuilen waaraan wij moeten denken?
Antwoord
Het is bekend dat banken willen dat hun debiteur zelf in de woning woont die als onderpand in de hypotheek staat.
Ik weet dat makelaars wel eens een recht toe recht aan koopcontract opstellen en laten tekenen
Om daarna een aanvulling erop te maken en te laten tekenen
Die aanvulling betreft dan de latere oplevering door verkoper en de vergoeding die verkoper aan koper betaalt gedurende die periode
Dat is geen huurovereenkomst maar een overeenkomst latere oplevering.
In de akte van levering zal de notaris een zogeheten ontruimingsclausule opnemen
Koper kan op grond daarvan de verkoper uit het huis laten zetten door deurwaarder of politie als verkoper er niet op tijd uit is.
Formeel zou u als koper uw bank moeten inlichten dat er naast de koopovereenkomst ook nog een aanvulling is
En formeel zou de notaris de bank moeten inlichten dat er sprake is van een uitgestelde oplevering
In de praktijk vergeet een koper dit nog wel eens (druk druk druk)
En de notaris wil nog wel eens redeneren dat de bank geen risico loopt. Als de koper de rente niet betaald zal de bank de woning toch leeg kunnen verkopen omdat de ontruimingsclausule ook het recht aan de bank geeft om de deurwaarder/politie in te schakelen
Ik heb wel eens meegemaakt dat de bank medewerker die de hypotheek aanvraag behandelde zelfs niet wilde weten dat er een uitgestelde levering was omdat “het de bank niet aangaat en de boel alleen naar moeilijker maakt”.
Ik hoop u met deze praktijk ervaring van dienst te zijn geweest.

689 09-12-2015

Vraag
Mijn zus is executeur. Mag zij zomaar spullen uit het huis van mijn moeder weggeven zonder dat te overleggen met mij en mijn andere 3 zussen.Wij zijn ook erfgenamen. Mag mijn zus als executeur zomaar geld geven aan 2 neven die het een en ander van de inboedel naar de gemeentewerken hebben gebracht. Moet zij dit met de andere erfgenamen overleggen? Voordat de inboedel werd verdeelt in ons gezin had mijn zus alle tantes uitgenodigd om uit te zoeken wat ze wilden hebben. Kan dat zomaar?
Antwoord
Een executeur heeft tot taak de nalatenschap af te wikkelen.
Hoe dat gedaan wordt is aan de erfgenamen om achteraf te beoordelen. De executeur moet namelijk uiteindelijk rekening en verantwoording afleggen.
Als de inboedel geen waarde heeft en het lastig is om deze te verdelen tussen de erfgenamen (omdat er ruzie ontstaat) dan kan de executeur beslissen dat de inboedel weg moet.

(Zeker als die in een huurwoning staat zal er snel gehandeld moeten worden anders loopt de huur door).

Dat de executeur dan hulp inroept en deze hulp ook betaald, is dan zeker een optie.

Maar ik twijfel of dit alles bij u het geval is.
Dit is alleen een vraag die echt afhankelijk is van de situatie. En die ken ik niet.
U kunt de rechter vragen om de executeur te ontslaan wegens niet of verkeerd handelen. De rechter zal zich dan over de situatie buigen.

690 09-12-2015
Vraag

Ik heb een vraag en ik hoop dat u mij kunt helpen.
Mijn vader heeft een huis gekocht en hij heeft een hypotheek.
Hij wilt in de toekomst het huis aan mij geven maar hij wilt ook naar het buitenland gaan. Moet hij daadwerkelijk aanwezig zijn in Nederland als hij een gift wilt doen of kan het ook gebeuren als hij in het buitenland zit?
Antwoord
Uw vader hoeft niet in Nederland aanwezig te zijn als hij de woning overdraagt.
Houdt u er echter wel rekening mee dat als uw vader nog geen 10 jaar geemigreerd is, de Nederlandse erf- en schenkbelasting gewoon nog van toepassing zijn.
En dat als u het huis krijgt terwijl de hypotheek er nog op zit, dat de bank de transactie kan weigeren.

691 09-12-2015

Vraag
Mijn broer is al jaren lang verslaaft aan drank hij staat ook onder bewind
We hebben een paar weken geleden afscheid genomen van onze moeder 91 jaar
Daar zag hij naar 20 jaar mijn 3 broers en 1 zus weer eens een keer
Hij heeft alleen contact met mij en mijn oudste broer Nou heeft hij te kennen gegeven dat als hij overlijdt alles wat hij heeft aan geld ongeveer 10 duizend euro naar mij en mijn oudste broer gaat en de andere broers en zus wil hij niks geven hoe kunnen we dit het beste aanpakken
Antwoord
Er is maar 1 oplossing
Uw broer moet in nuchtere toestand naar de notaris om daar een testament te tekenen
Daarin staat wie geen erfgenaam zijn en wie wel erven.
Verder zou ik een executeur laten benoemen in dat testament.
Die is niet aansprakelijk voor schulden van uw broer
Een erfgenaam is dat (helaas) wel
De executeur kan ook erfgenaam zijn maar handelt als executeur de erfenis af.
Verder is er een probleem als de andere broers en zussen achteraf het niet eens zijn met de onterving
Ik heb over zo’n situatie (moeder helder volgens notaris maar desondanks is testament ongeldig verklaart) een column geschreven.

692 09-12-2015
Vraag

Mijn ex echtgenoot is overleden. Het huis waar ik woon was en is nog van ons beiden. Ik heb recht op vruchtgebruik tot overlijden of tot verkoop huis en dan erven uitbetalen. Ik moet dan de belasting betalen vanwege vruchtgebruik. Indien ik hun uitkoop wat voor belasting moet ik dan betalen. Is daar een speciale berekening voor
Antwoord
In beide situaties heeft u te maken met de Successiewet / erfbelasting
Ik begrijp dat u nog samen met de erflater eigenaar bent van de woning (50/50) en ik ga er van uit dat dit komt omdat na de scheiding het huis niet verdeeld is.
In dat geval kunt u eerst de woning aan u laten toedelen om daarna de kinderen minder uit te betalen omdat u over de helft het vruchtgebruik heeft.
Overlegt u met de notaris hierover
Ik kan de situatie niet geheel overzien omdat ik niet over alle informatie beschik

693 09-12-2015

Vraag
Met interesse heb ik het artikel gelezen.
Ik heb eenzelfde situatie bij de hand gehad.
Na ruim 27 jaar voor mijn vader te hebben gezorgd (met elk een eigen huishouding) werd hij in oktober 2010 ziek. Begin 2011 is er bij hem terminale kanker geconstateerd. Vanaf november 2010 ben ik bij hem ingetrokken om hem fulltime te verzorgen. Op zo’n moment denk je er niet aan een adreswijziging in het GBA door te voeren. Tevens zijn wij toen niet naar de notaris gestapt om een duurzame samenleving te laten registreren. Je hebt tenslotte met alle ziekenhuisbezoeken en een fulltime baan wel wat anders aan je hoofd. Wel heb ik in 2010 een mantelzorgcompliment ontvangen. Op 1 mei 2011 is mijn vader tenslotte thuis overleden. Met hulp van de thuiszorg is het gelukt om hem tot het einde te verzorgen.
Hij was weduwnaar en ik ben ongehuwd geen partner, geen broers en zusters.
Heb tot 2013 met de belastingdienst gestreden om voor de partnerregeling erfrechtbelasting in aanmerking te komen, tot aan het ministerie van Financiën toe.
Het enige commentaar wat ik heb ontvangen was dat ik voor mijn diensten een mantelzorgcompliment heb ontvangen. Had ik een duurzame huishouding met mijn vader laten registreren en een adreswijziging in de GBA laten doorvoeren, dan was alles in orde geweest.
Mijn vraag is nu of dit wel klopt gezien het gestelde in uw artikel.
Antwoord
Formeel klopt het standpunt van de fiscus
Maar heeft u zich ook gewend tot de zogeheten Vaste Kamer Commissie van Financiën ?
Dat zijn leden van de Tweede Kamer die eventueel in speciale gevallen uitzonderingen kunnen maken.
Adres van deze commissie kunt u via Google vast vinden.
Maak uw verhaal concreet door uw buren te vragen hoe weinig u in uw eigen huis was
En de buren van uw vader hoe vaak u bij hem was.
Of de huisarts, pastoor etc.
Gewoon om aan te tonen dat u geen tijd had voor GBA of notaris maar wel degelijk bij uw vader verbleef.
Kijk ook eens of u kunt achterhalen hoe veel boodschappen u toen betaalde ten opzichte van nu
Zodat duidelijk wordt dat u samen met uw vader de kosten betaalde.
Succes
En ik hoor graag wat de uitkomst is.
Reactie op antwoord
Hartelijk dank voor uw reactie. Wellicht toch nog de moeite waard om deze commissie aan te schrijven. Ik zag dat de heer Omtzig ook deel uit maakt van deze commissie en ik weet dat hij zich veelvuldig met dit vraagstuk heeft beziggehouden.
Ervan uitgaande dat het antwoord nee zal zijn, maar dat een ja ook verkregen kan worden, zal ik mijn situatie aan de commissie voorleggen.
Er gebeuren wel gekkere dingen in Nederland en niet geschoten is altijd mis.

694 09-12-2015

Vraag
Samen met familie onderzoek ik de optimale mogelijkheden voor het oprichten van een familiebank hypotheek constructie van een erfenis die wij in het vooruitzicht hebben. De erfenis is van een tante.
Wij, de erfgenamen (3 personen), zijn voornemens elk een gelijk bedrag te lenen van de erfenis voor het aflossen van bestaande hypotheken en/of aanschaffen van nieuwe woningen.
Alles wordt vastgelegd in 3 identieke geldleningsovereenkomsten bij de notaris conform gestelde voorwaarden als rente afspraken, verplichtte aflossing etcetera.
In het testament willen we laten opnemen dat alle leningen/vorderingen kwijt gescholden worden bij overlijden van onze tante.
Mijn vraag is betalen we dan alsnog erfbelasting?
Antwoord
Als in het testament van uw tante opgenomen wordt dat de schulden kwijtgescholden worden dan is er inderdaad erfbelasting verschuldigd
Door het overlijden van uw tante heeft ieder een betere positie dan voor die tijd.
Daar valt eventueel iets aan te doen door ook nog schenkingen op papier te regelen.
Uw tante krijgt dan ieder jaar een schuld ad euro 2.100 aan iedere neef/nicht.
Na 10 jaar is dat €21.000 per persoon en als uw tante dan overlijdt, streep je dat bedrag BELASTINGVRIJ weg tegen de lening die nu verstrekt wordt.
Ik hoop dat dit duidelijk is
Naast dit alles zou ik ook een algehele volmacht adviseren voor uw tante
Mocht zij opgenomen worden in een verzorgingshuis dan hoeft de lening aan iedere neef/nicht niet opgegeten te worden

695 09-12-2015

Vraag
Mijn moeder is in 2009 overleden en er is een kindsgedeelte gereserveerd voor een ieder van de kinderen (3-kinderen).
Als mijn vader plotseling naar een zorgingshuis moet, hij woont nu nog zelfstandig (eigen huis) worden de gereserveerde kindsgedeelten dan gerespecteerd? Met ander woorden hoeft hij dit niet te betalen aan het verzorgings tehuis?
Antwoord
Ik denk dat uw moeder geen testament had.
Want dan zou daar in KUNNEN staan dat moedersdeel uitbetaald moet worden als de langstlevende opgenomen wordt in een verzorgingshuis.
Zonder testament is dat zeker niet het geval want er staat niets daarover in de wet.
Ik raad uw vader aan om een zogeheten Algehele Volmacht op te laten stellen bij een notaris
Als hij wordt opgenomen kunnen de kinderen dan namens hem moedersdeel uitbetalen en eventueel zijn vermogen wegschenken
Kijkt u op mijn site eens naar de artikelen over Opeten Eigen Huis.

Die gaan hierover.


696 10-12-2015
Vraag

Hoi beste notaris ik ben getrouwt in Amerika met een Amerikaanse vrouw maar nu gaat het niet zo tussen bijde ik heb een koophuis en staat opmijn naam die had ik al voor we trouwde volgend jaar wil ze terug met mijn dochter kan zij nog aanspraak maken op me huis ik weet alleen niet hoe ik ben getrouwd ik hoop van u te horen  dank u
Antwoord
Dit is een vraag van Internationaal Privaat Recht (IPR).
Daar ben ik geen expert in.
Het kan goed zijn dat u onder het Amerikaanse recht valt en niet het Nederlandse.
Heeft u in Amerika pre nuptial agrement getekend ?
Waar heeft u gewoond direct na het trouwen ?
Dat soort zaken speelt mee.
Ik raad u aan om de notaristelefoon te bellen

697 21-12-2015
Vraag

Zou u mij willen helpen en mij zeggen of een ontvangen schenking’s aanslag 2014 klopt?

Ik ontving zaterdag j.l. een aanslag 2014 voor de ontvangen schenking in 2014. Ik ontving van mijn vader € 100.000 ter aflossing van de hypotheek op mijn woonhuis. Daarnaast ontving ik een schenking van € 5.229,- . Ik was in de veronderstelling dat voor het laatste bedrag de standaard vrijstelling 2014, zijnde € 5.229,- zou gelden.
De belastingdienst slaat mij echter aan voor het ontvangen bedrag van € 5.229,- . Met andere woorden, zij gaan ervan uit dat de standaard vrijstelling geldt voor het totaal door mij ontvangen bedrag van € 105.229,= .
Ik had dat anders begrepen.
Mijn vraag aan u is “ klopt het dat de standaard vrijstelling geldt voor het door mij totaal ontvangen bedrag in 2014 of maakt de Belastingdienst een fout?”.

Antwoord

Helaas voor u heeft de inspecteur gelijk.
De wet bepaalt namelijk dat de vrijstelling (ad euro 5.200 afgerond) wordt verhoogd TOT € 100.000,-
En dus niet wordt verhoogd MET € 100.000,-.
U zult dus 10% van € 5.229,- (oftewel € 522,-) moeten betalen.
Mogelijk legt de inspecteur nog een belastingrente/heffingsrente er boven op. Die macht heeft de fiscus omdat er nu te laat betaald is.
Of er zelfs nog een boete wordt opgelegd (u had de wet moeten kennen en dus moeten weten dat u aangifte van € 105.229,- moeten doen) durf ik u niet te zeggen.

Hopelijk niet.


698 21-12-2015
Vraag

Met veel plezier lees ik uw columns. In Column 620 las ik het een en ander over een mentor.

Onderaan uw bericht staat Wat denk jij? Vandaar mijn mailtje.

Zelf ben ik professioneel mentor en bewindvoerder en curator.

U geeft in de column aan dat een mentor de toeslagen regelt. Dat is onjuist. Dat doet een bewindvoerder.

De mentor gaat over de zorginhoudelijke kant en gaat juist niet over de geldzaken. De mentor gaat over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Een mentorschap is een door een Nederlandse kantonrechter op te leggen maatregel. Een persoon voor wie mentorschap is ingesteld, is niet in staat om zelf zijn niet-vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Een mentor wordt aangesteld om dit namens de betreffende persoon te doen.

De rechter kan voor de personen die niet in staat zijn hun belangen van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen een mentorschap instellen. Het mentorschap is beschreven in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Titel 20, art. 450 e.v.). De mentor vertegenwoordigt de betrokkene waarvoor hij mentor is in en buiten rechte in aangelegenheden betreffende verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De betrokkene is dan onbevoegd rechtshandelingen te verrichten inzake deze aangelegenheden.

U geeft aan de een notaris bij uitstek een aangewezen persoon is om mentor van te worden. Ik heb hierover een andere mening.

Tenminste, gaat de notaris ook mee naar een ziekenhuisbezoek wanneer er een zorginhoudelijke of diagnose beslissing moet worden genomen, of verhuizing van en naar een verzorgingstehuis, of een tweemaandelijks bezoek bij de cliënt?

Tweemaandelijkse bezoek face to face contact is een vereiste. Lijkt me niet dat een notaris dat gaat doen. Ook is de notaris niet diegene die een zorgachtergrond heeft.

Vandaar mijn feedback.

Ik deel uw mening dat het beter is om bepaalde zaken niet onder te brengen bij een betrokken verpleegkundige etc. Ik maak veel zaken mee waarbij het beter is dat er juist geen familie benoemd wordt tot bewindvoerder of mentor. Zoiets uitbesteden kan een veel resultaat en rust brengen bij de cliënt.

Ook ik maak nog steeds vaak mee dat zorginstellingen zelf rondlopen met pasjes van cliënten en hun pincode doorgeven. Erg zorgelijk vind ik dat. Dat kan makkelijk verholpen worden door het inzetten van een bewindvoerder met een aparte zakgeldpas. Voor oudere mensen schakel ik de geldexpress in. Dan komt er een koerier van de bank geld brengen als mensen niet zelf kunnen pinnen.

Wist u dat ook een curator tweemaandelijks bezoek moet brengen bij de cliënt? Dat zie ik nog vaak mis gaan. Iemand is dan helemaal wilsonbekwaam en een curator komt dan eens per jaar langs om een zorgplan te ondertekenen. Hoe kun je iemands belangen goed behartigen als je ze 1x per jaar een uurtje ziet?

Ik denk altijd, wat als ik een bewindvoerder/mentor/curator nodig zou hebben, wat zou ik dat prettig vinden? En wat zegt de wet hierover? Wat is een vereiste? Zoals de 2-maandelijkse bezoeken en iemands belangen optimaal behartigen.

Graag wil ik benadrukken dat het gaat om feedback en geen kritiek. Hopelijk heeft u wat aan mijn informatie.

Mocht u in de toekomst nog vragen hebben of voer nodig hebben voor een casus uit de praktijk (bewind of mentor of curator) dan hou ik mij zeer aanbevolen.

U gebruikt in uw columns namelijk leuke verhalen uit de praktijk.

Cindy Frohn
Postbus 324
7400 AH Deventer
info@geldzakenopderit.nl

Antwoord
Geachte mevrouw Frohn

Dank voor de aardige woorden inzake mijn columns.
Ik denk echter dat er sprake is van een misverstand tussen ons beiden.
Ik gebruik het begrip mentorschap in deze column namelijk niet in de zin van de juridische term. U wijst er terecht op dat volgens het wetboek die term een andere lading heeft.
Ik bedoelde de term mentorschap in de zin waarin de gebruikt werd in het artikel op Nu.nl waar een link naar is geplaatst in de column. Ik stel voor dat u die link ook gebruikt en dat item van Nu.nl leest.
Als ik het begrip op diezelfde manier mag blijven gebruiken, denk ik dat een notaris(kantoor) goed in staat is om de (financiële) zaken van een cliënt goed te regelen. Dagelijks gaan we al om met (veel) geld van klanten en zijn daar diverse checks and balances ingebouwd.
Maar gaat het om de medische bijstand van een cliënt (en dat is de manier waarop het begrip juridisch gezien gehanteerd kan/moet worden) dan moet er nog wel een slag gemaakt worden bij notarissen.

Ik ben zo vrij geweest uw antwoord INCLUSIEF uw contact gegevens op te nemen op mijn site. Als u dat niet wenst, hoor ik dat graag van u.


699 21-12-2015
Vraag

Tijdens mijn huwelijk had ik een spaarpolis op mijn naam geopend.
Die heb ik voortgezet na mijn scheiding van mijn vrouw.
We hebben samen 1 dochter, waar ik in de convenant heb vast gelegd te blijven sparen voor mijn dochter.
Inmiddels is de spaarpolis uitgekeerd in 2011 en heb ik het apart op een rekening gezet voor mijn dochter, maar de rekening staat nog steeds op mijn naam.
Nu heeft mijn ex-vrouw via haar advocaat aan mij laten weten hoeveel er is uitgekeerd en dat het op een geblokkeerde rekening gestort moet gaan worden.
Mijn vraag is dan ook, moet ik deze rekening met alle gegevens zoals uitkeer bedrag enz. Aan hun overhandigen?
Vraag 2 , mag ik zelf als ouderlijk gezag en als eigen initiatief nemer zelf bepalen wanneer ik mijn dochter geld geeft, zoals ik in het verleden al had gedaan.
p.s. er staat niets in de convenant dat het automatisch naar mijn dochter als zij 18 wordt.Ik hoop dat u mij daarop een antwoord kan geven, het is niet niks om een advocaat op je dak te krijgen die gaat bemoeien met mijn spaargeld voor mijn dochter.
Antwoord
Eigenlijk kan ik hier geen antwoord op geven. Alles hangt namelijk af van hoe de afspraken zijn vastgelegd in het convenant.
Vaak zijn die afspraken echter vaag (er moet doorgespaard worden) maar staat er niet direct bij hoe (via spaarpolis X). En als het als specifieker is, dan staat er vaak niet wat er dan moet gebeuren als die polis X tot uitkering komt (uitbetalen aan het kind of vastzetten op een rekening).
Overigens zie ik nog andere problemen (van fiscale aard) opduiken. Als u het geld op naam van uw dochter  zet, dan is dat een schenking in één keer van het bedrag. Alles boven € 5.300 (afgerond) is dan belast met schenkingsrecht.
En als er niet in het convenant is opgenomen dat er een bewind is ingesteld, dan kan uw dochter op haar 18e verjaardag eisen dat het kado geheel aan haar wordt uitbetaald. U heeft er dan geen grip op hoe zij het bedrag gaat besteden. Een kind kan er een dure auto van kopen en daarom wordt dit door notarissen ook wel het Porsche-syndroom genoemd (waar de (groot)ouders dan aan lijden).Wellicht kunt u hierover eens met uw ex-partner en een notaris praten en dan tot een afdoende oplossing komen.

700 21-12-2015
Vraag

Ik heb van mijn moeder uw mailadres gekregen omdat ik met een vraagstuk zit.
Mijn vriendin en ik wonen samen. Doch staat het koophuis op haar naam aangezien ik bij haar ben ingetrokken. Op 2005 heeft zij het gekocht en op 2010 ben ik ingetrokken. Ik heb het huiseigendom altijd gescheiden gehouden en dat wil ik nog steeds. Zodra we gaan verhuizen zal het nieuwe huis op ons beider naam komen te staan.
Nu hebben we wat spaargeld opgebouwd en mijn vriendin wil graag €10k hiervan gebruiken om af te lossen, maar dit wil / kan ze niet volledig van haar eigen spaarrekening financieren dus wilde ze voorstellen dit 50-50 te doen.
Ik ben geen mede eigenaar dus zou t raar zijn als ik de helft zou betalen als aflossing maar wil wel naar eerlijke oplossing zoeken.
We hebben naast onze lopende rekeningen (en eigen spaarrekeningen) ook een gezamenlijke spaarrekening (50/50 verdeling) alsmede een spaarpot via de hypotheek (banksparen- ook 50/50 verdeling). Dat laatste spaargeld is niet vrij opneembaar.
Wat is nu de meest slimme oplossing?
Een 0% lening van 5k van mijn privé spaarrekening aan m’n vriendin bieden, of 10k van de gezamenlijke spaarrekening opnemen waarbij ik 5k krijg en zei ook. Dan kan zij 5k eigen geld erbij optellen en 10k aflossen en kan ik de 5k storten naar mijn privé spaarrekening.

Wat is wijsheid?

Antwoord
Ik vind het lastig om hier een antwoord te geven.
Want het gaat niet alleen om de verhouding tussen u beiden, maar ook om de fiscus (hypotheekrenteaftrek en heffing in Box 3).
En ik vind het vreemd dat u geen mede-eigenaar bent van de woning maar dat de bankspaar-rekening die gekoppeld is aan de hypothecaire schuld wel gemeenschappelijk is. Ik wist eerlijk gezegd niet dat de fiscus dat goed vond.
Maar ik proef een beetje dat u samen met uw vriendin veel dingen samen bezit of de kosten samen deelt, maar dat dit niet voor het huis geldt.
Als dat zo is, kunt u in een samenlevingscontract afspreken dat u (economisch) mede-eigenaar wordt van de woning. Dat is (tegenwoordig) niet meer iets waarbij de belastingdienst direct komt eisen dat u 2% overdrachtsbelasting moet betalen over de halve waarde van de woning (de u als het ware economisch koopt).
Als u wilt kunt u zelfs afspreken dat de waardestijging/daling tussen 2005 (aankoop) en 2010 (samenwonen) 100% voor uw vriendin is en alles na 2010 50/50 gedeeld moet worden.
Als u deze overkoepelende regeling treft, dan is het ook niet meer zo heel spannend op welke wijze de aflossing betaald wordt. Als maar duidelijk is wie het betaald. (Samen door de en/of rekening daarvoor te gebruiken, of alleen door u doordat u het geld van uw rekening afhaalt).
Ik raad u daarom aan om eens met deze nieuwe informatie uw situatie tegen het licht te houden.
Dan kunnen we verder kijken.

Houdt u er trouwens rekening mee dat de banken een opzegtermijn/administratietermijn hanteren als het om een gedeeltelijke aflossing gaat. Die kan enkele weken zijn. Dus als u nog niet heeft aangekondigd dat u nog in 2015 wilt aflossen, dan bent u waarschijnlijk al te laat.


701 21-12-2015
Vraag

Mijn oom is overleden,
ik neef en enig levend familie lid heb het nakijken ( niet in testament opgenomen ) ondanks de goede band.
Wel in testament opgenomen de vrouw en kinderen van de Executeur die erven dus alles.
Ik heb de indruk dat deze fam die wel jaren de adm voor mijn oom deden en omdat zij zulke goede buren waren mijn oom naar bv dokter of ziekenhuis brachten.
Mijn indruk de buren hebben mijn oom in die jaren zo bewerkt dat deze een testament in het voordeel van de buren liet maken.
Mijn vraag , is het niet de taak van een Notaris de oom er op te wijzen dat zo de familie buiten spel gezet gaat worden? of dit wel of niet is gedaan is natuurlijk niet na te gaan.
De Notaris en de buurman zijn dikke kerkvrienden dus ik vind er wel wat van.Bij opmaak testament zou men beter met twee Notarissen moeten werken als er een testament opgemaakt gaat worden, dus Notaris van kantoor A samen met die van kantoor B dit om gesjoemel te voorkomen. Misschien een idee voor de toekomst,ik heb er niets aan maar anderen straks misschien weer wel?
Antwoord
Uw voorstel zal vrees ik net op enthousiaste bijval kunnen rekenen simpelweg omdat het moeilijker en duurder wordt om een testament op te stellen.
Want er moeten twee notarissen bij betrokken worden en dat kost dus meer tijd (en dus geld).
En deze twee notarissen mogen (neem ik aan) niet op hetzelfde kantoor werken, dus moet er in de agenda van notaris A én die van notaris B tijd vrij zijn om het testament met de cliënt door te nemen en te passeren.
Er is echter nog een ander correctie-mechanisme en dat bestaat nu al. U kunt als (potentieel) erfgenaam een klacht indienen over het handelen van de notaris. Dan is het aan de tuchtrechter om te oordelen of hier sprake is van foutief handelen van de notaris.
Voorzover ik weet zijn er (nog) geen griffierechten verschuldigd als u een klacht indient en heeft u ook geen advocaat nodig.

Overigens vind ik uw voorstel persoonlijk wel een sympathieke.


702 21-12-2015
Vraag

Een half jaar geleden heb ik in een kwade buit scheidingspapieren ondertekend die mijn man mij voorhield, nu is hij door huiselijk geweld voor 10 dagen verboden contact met mij op te nemen, echter toen zijn spullen werden gehaald door mijn dochter heeft zij zonder mijn medeweten de scheidingspapieren meegenomen en die zijn door mijn man verstuurd. Ik ben hier achter gekomen door een wederzijdse vriend, mag mijn man dit zomaar terwijl ik het er niet mee eens ben? En is mijn handtekening op het papier wat ik een half jaar geleden heb ondertekend geldig?
Antwoord
Een verzoek tot echtscheiding kan door één partij worden ingediend
Dus dat uw ex uw papieren heeft ingestuurd maakt dus niet uit.
Als de papieren afspraken bevatten over de verdeling, kunt u wel claimen dat deze niet conform uw wensen zijn.
Er kan dan sprake zijn van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.
Dat zijn wilsgebreken.

703 21-12-2015
Vraag

Sinds 3,5 jaar betaal ik een deel van mijn pensioen aan mijn ex-partner.
Hoe lang moet ik dit nog betalen?
Antwoord
Als dit komt door de Wet verevening pensioenrechten dan moet u betalen tot u of uw echt echtgenote overleden is.

704 09-01-2016
Vraag

Ik heb een vraag over aansprakelijkheid hypotheekschuld.
Mijn man en ik zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd en sinds kort gescheiden.
Echter hebben we destijds een huis gekocht en heb ik mee getekend voor de hypotheek.
Nu wil de bank de hypotheek niet op naam van mijn man zetten na de scheiding, omdat hij te weinig inkomen heeft (hij heeft een eenmansbedrijf).
Hij is wel in het bezit van onroerend goed, dat een eventuele hypotheekschuld dekt, bovendien staat het huis ‘niet onder water’.
Stel dat ik in de toekomst een huis zou kunnen kopen (hypotheekvrij) en hij gaat failliet of kan zijn hypotheekschuld niet meer betalen (die hij nu volledig betaald en altijd heeft betaald tijdens ons huwelijk, aangezien ik geen betaald werk had; nu valt het huis voor mij in box 3), komt de bank dan bij mij het huis opeisen (d.w.z. dat ik de hypotheekschuld moet betalen) of is hij zelf aansprakelijk, omdat hij in het bezit is van onroerend goed?
In de beschikking van de rechtbank hebben we afgesproken dat hij mij vrijwaard van de kosten: er staat letterlijk: ‘met betrekking tot de echtelijke woning ….(adres) komen partijen overeen dat de woning aan de man wordt toebedeeld en dat hij zorg zal dragen voor het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vrouw uit de hypothecaire geldlening en dat hij haar ter zake zal vrijwaren’.
Ik vertrouw er niet op dat hij dat zal doen, of is er een mogelijkheid een huis te kopen en op naam van de kinderen te zetten, zodat zij in de toekomst weinig erfbelasting hoeven betalen (en ik geen eigenaar ben) of op een andere manier, zodat mijn ex mij niet kan lastigvallen met die hypotheekschuld?
Ik hoop dat U mij een antwoord kan geven of in ieder geval op weg kan helpen dit goed uit te zoeken.
Antwoord

Ik neem aan dat u de hypotheekakte als mede-schuldenaar heeft getekend ?
En niet enkel om toestemming te geven aan uw man om de zogeheten echtelijke woning als onderpand te laten dienen (artikel 88 boek 1 Burgerlijk wetboek).
Zie over die toestemming de stukken die op mijn site staan over Pantoffelheld.
In het tweede geval bent u niet betrokken bij de schuld en kam de bank u nooit aanspreken vanwege uw huwelijkse voorwaarden.
Maar ik ga er van uit dat u mede-schuldenaar bent in de akte. U en uw man kunnen bij de rechtbank van alles afspreken maar de bank heeft daar niets mee te maken
De bank heeft 2 debiteuren die hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Dus als er eentje niet betaald, draait de ander volledig op voor de betalingen, achterstanden en aflossing.
En let op: het maakt hiervoor niet uit of je getrouwd bent met of zonder huwelijkse voorwaarden dan wel dat je samenwoont met of zonder samenlevingscontract.
Degene die aangesproken wordt op betaling, kan wel proberen zich weer te verhalen op de wanbetaler.

Alleen als de bank u ontslaat uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, ontkomt u hieraan omdat de bank het contract tussen u, uw man en de bank aanpast.

U kunt kijken of de bank akkoord gaat met een variant. U blijft aansprakelijk maar dan als borg en niet als mede-schuldenaar.

En niet onbeperkt maar met een maximum in geld en in tijd.
Eventueel kunt u ook kijken of uw schoonouders zich als borg (mede-)garant willen stellen.
Maar andere oplossingen heb ik niet of uw man moet versneld willen en kunnen aflossen waardoor hij het restant bedrag wel volgens de regels mag lenen in zijn eentje.
Versneld aflossen kan door het andere onroerend goed te verkopen.
Reactie op antwoord
(Ik ga) me beraden wat te doen. Ik was er al bang voor dat het voor de bank niet uitmaakt welke afspreken er zijn gemaakt in een beschikking.

705 09-01-2016
Vraag

wat gebeurd er met een stuk grond van de stichting als de stichting is opgeheven? een de mens er nix meer mee hoeven te makken!
Antwoord
De grond is en blijft eigendom van de stichting.
Als de grond overgedragen moet worden, dan wordt de stichting als het ware weer tot leven gewekt.
De rechter zal dan beslissen wie namens de stichting mag optreden.

706 09-01-2016
Vraag

Een zus heeft heeft tot 2 keer toe het afgelopen jaar het testament van onze zus wij zijn met z’n 4en zonder dat wij het wisten
Mijn zus was doof en is 4 jaar ziek geweest
Had in het jaar 2006 een testament gemaakt voor alle nichten en neven
Maar dat is nu veranderd
Mijn zus is 18 december overleden.
En in oktober is het voor de laatste keer veranderd
Ze hadden toen ook al morfine pleisters
Wat is daar nog aan te doen? ?
Hoor het graag van u
Antwoord
U kunt proberen het testament ongeldig te laten verklaren door de rechter
Dat kan in uw situatie best wel eens lukken.
U moet wel redelijk snel beslissen want er is een vervaltermijn.
Zoekt u op mijn site even naar de column:

707 04-01-2016
Vraag

Geachte notaris,
Om de opstart van mijn nieuw bedrijfje te financieren ben ik met mijn broer een onderhandse lening overeengekomen van 25.000 euro. Aflossing en rente zijn vastgelegd over een periode van 5 jaar.
Omdat ik geen garantie aan mijn broer kan bieden hebben we afgesproken om een nog te onstane erfenis daarvoor te gebruiken.
Mijn moeder leeft nog maar gaat wel voldoende nalaten. Mijn broer stelt voor om, onder elkaar, het zo vast te leggen dat, indien ik de lening onverhoopt niet kan terugbetalen, een deel van de erfenis, max. 25000 euro, met voorrang naar hem zal gaan. Dus te beschouwen als garantie.
Ik ga daar mee akkoord.
Vraag is of deze constructie notarieel vastgelegd moet worden en hoe dan wel. Het gaat dus over een afspraak tussen mijn broer en ik, zonder dat mijn moeder daarover iets hoeft te weten.
Antwoord
Strikt formeel kan dit niet vast gelegd worden.
Er wordt namelijk gehandeld over een nog niet opengevallen nalatenschap.
Wat wel vastgelegd kan worden is de intentie van u beiden waarna uw broer desnoods beslag legt op uw erfdeel als uw moeder overlijdt (zodat hij een betere uitgangspositie krijgt dan de andere schuldeisers).
Dit kan buiten de notaris om plaatsvinden.
Wat wel bij de notaris kan plaatsvinden, maar dan moet uw moeder meewerken, is het opstellen van een testament van uw moeder.
Daarin kan zij een legaat maken van het restant bedrag van de vordering aan uw broer (ten laste van u) onder de plicht voor uw broer om de restant vordering kwijt te schelden.
Uw schuldeisers kunnen daar niets tegen inbrengen en uw broer heeft daardoor een hele goede positie gekregen.
Eventueel kan dan nog opgenomen worden dat uw broer executeur is, maar wellicht gaat dat wat ver.
Maar het voordeel van uw broer dat hij een betere vorderingspositie krijgt dan uw andere schuldeisers moet afgewogen worden tegen het nadeel dat uw moeder hieraan wel mee moet werken.
Wellicht heeft u liever niet dat uw moeder weet van de schuld van u aan uw broer ?

708 05-01-2016

Vraag en antwoord (In Italic)

In vervolg op uw antwoord bij “vraag de notaris” van 5 oktober 2015 heb ik nog aanvullende vragen.

Situatie:

Moeder is overleden in december 2006. Toen geen testament. Gemeenschap van goederen gehuwd. Vader en zoon zijn erfgenaam.

Vader ontmoet nieuwe vriendin in 2008.
Vader blijft alleen in ouderlijk huis wonen en alleen in het weekend woont hij samen in huis vriendin.

In 2012 wordt bouwgrond verkocht, zonder medeweten, toestemming zoon. ( opbrengst € 80.000) Zoon ontvangt geen geld.

In 2012 wordt vader ziek.

In 2015 verslechterd zijn gezondheid en verkoopt woonhuis, wederom zonder medeweten en instemming zoon ( opbrengst € 170.000 ) Hypotheek op huis € 122.000 Vader woont sinds augustus 2015 definitief samen met vriendin in haar huis. Vriendin regelt alle zaken van vader incl. financiën.

Vader geeft in augustus 2015 € 10.000 aan zoon.

Vader verblijft na operatie arm in zorghotel ( sinds september 2015) Kan fysiek niet meer terug naar huis vriendin. Sinds eind november verblijft vader in hospice.

Vader zegt tegen zoon dat vriendin heeft gezegd dat van overgebleven opbrengst verkoop huis nog resteert € 25.000. ( na 2 weken verkoop huis!)

 

Vader heeft september-oktober 2015 testament gemaakt. Vader zei dat in testament bepaalde geldsom (onbekend hoeveel) is beschreven aan vriendin en ik het restant zal ontvangen.

Ik weet niet bij welke notaris!

Vragen:

Wat kan zoon doen om kindsdeel veilig te stellen voordat vriendin geld wegsluist?

Bijna niets. U kunt de rechter vragen of u (conservatoir) beslag mag leggen op de bankrekening van uw vader.
Ter zekerstelling van uw MOEDERS erfdeel.
Maar ik denk dat u dat verlof/machtiging niet krijgt.
 

Of u kunt vragen aan de rechter om het vermogen van uw vader onder bewind te stellen met u als bewindvoerder/curator.
Maar dan moet u argumenten hebben waaruit blijkt dat uw vader onverantwoordelijk met zijn geld om gaat.
Want een bewind/curatele wordt alleen ingesteld als dat in het financiële belang is van uw vader en hij anders zijn geld kwijt raakt (bij dementie of gokverslaving lukt het doorgaans wel).

Als na overlijden vader bijna geen geld meer over is, kan ik mijn kindsdeel bij vriendin opeisen?

Ik ben bang van niet.
U kunt hoogstens kijken of u het legaat van de geldsom aan de vriendin mag inkorten omdat u als schuldeiser (van MOEDERS erfdeel) voorrang moet krijgen op de vriendin.
 

Hoe kom ik erachter bij welke notaris testament is opgemaakt.

Mag notaris mij mededelen dat er een testament is gemaakt?

Mag voor overlijden vader inhoud testament bekendgemaakt worden bij zoon?

U kunt (NA het overlijden van uw vader) via het Centraal Testamenten Register gratis navraag doen of uw vader een testament had.

U krijgt dan te horen bij welke notaris hij dat gedaan heeft en daar kunt u dan navragen of u recht op inzage heeft. 

Vóór het overlijden van vader kan alleen uw vader die informatie daar op vragen.


709 05-01-2016
Vraag

Ik zit met een probleem en hoop dat U een antwoord op heeft.

Mijn schoonvader die jaren geleden overleden is liet 4 kinderen na waar een er van zwaar geestelijk en lichamelijk gehandicapt is, daar hij die niet kon onterven heeft hij voor haar een Fonds opgericht waar aandelen
in gestort zijn maar op naam van de overige kinderen zijn, wel heeft hij er bij vermeld dat mocht een van die kinderen te komen overlijden dan moest haar of zijn aandeel in de familie blijven ( niet aangetrouwd ).
Nu is het geval dat inderdaad een kwam te overlijden dus als ik het goed heb kwam dat aandeel terecht bij de anderen twee, klopt dat ?

Ik ben getrouwd met de zoon nu is mijn vraag hierbij als mijn man eerder komt te overlijden dan het geestelijk / gehandicapt persoon hebben mijn kinderen dan recht op dat Fonds, mijn man en ik hebben
wel in het verleden een testament op laten maken bij overlijden alles naar de partner gaat.

Antwoord

Ik kan u hier geen antwoord op geven zonder de benodigde documenten gelezen te hebben.
Het gaat vooral om het testament van uw schoonvader en eventueel de documenten van het Fonds.
Als u mij die kunt sturen, kan ik een beter antwoord geven.

710 11-01-2016
Vraag

Zijn kinderen verplicht de nalatenschap ouders af te wikkelen

Antwoord

Als de kinderen de erfenis aanvaard hebben (of de benoeming tot executeur) dan zijn zij verplicht de erfenis af te wikkelen.

Hebben de kinderen de erfenis tijdig en conform de regels verworpen (of de benoeming tot executeur niet aanvaard) dan zijn zij niet verplicht de erfenis af te wikkelen.

Worden echter de kleinkinderen door de verwerping erfgenaam en zijn deze minderjarig, dan zullen de kinderen de erfenis toch moeten afwikkelen (maar dan namens de kleinkinderen).


711 04-01-2016
Vraag

uw artikel gelezen.
Echter vind ik het een oneerlijke regeling, daar je enerzijds wel tot 1 ton mag schenken voor de aankoop van een woning aan dochter die nog geen 40 jaar is (of schoonzoon die nog geen 40 jaar is) en anderzijds mag je niets meer schenken om de 100.000,- “vol” te maken, die ik in 2014 niet kon betalen.
In 2014 heb ik mijn beide dochters elk 70.000,- geschonken voor aankoop van hun woning. Meer geld had ik toen niet ter beschikking.
Nu heb ik echter wel 2x 30.000,- beschikbaar en zou hun graag deze aanvulling willen schenken. Beide dochters zijn inmiddels de 40 jaar gepasseerd, dus is er niets meer mogelijk behalve de normale jaarlijkse schenking van rond de 5.000,-
Kunt u mij een idee aan de hand doen om ergens een verzoek te doen, dan wel een weg te bewandelen om toch die schenking van elk 30.000,- te kunnen doen?

Antwoord

Het enige dat ik u kan aanraden (naast de jaarlijkse belastingvrije schenking) is om te klagen bij leden van de Tweede Kamer. Zij kunnen de wet- en regelgeving laten aanpassen.
Eventueel kunt u een petitie opstellen en kijken of daar op internet veel reacties op komen en dan die petitie aanbieden aan de Tweede Kamer.
Meer kan ik u niet bieden.
Of u moet bereid zijn om alsnog te schenken aan uw kinderen en dan bezwaar en hoger beroep aan te tekenen tegen de aanslag schenkbelasting en dan tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te gaan.
Maar de kosten zijn erg hoog en de kans op succes erg laag.
Mocht u dat wel willen, dan sta ik u graag bij, maar eigenlijk raad ik het af.
Reactie op antwoord
bedankt voor uw antwoord.
Ik zal eens rondvragen en schrijven.

711 04-01-2016
Vraag

Naar aanleiding van deze column.
Hoe zit het als bijv: mijn ouders mij in periode 2010-2014 mij al 52000 euro geschonken hebben en zij in 2017 nog 48000 euro aan mijn partner schenken? Mag dat?
Antwoord
De fiscus zal een schenking aan uw partner in 2017 (of 2018) optellen bij de schenkingen die u al gehad heeft.
Om dan daarna te bepalen dat u hierdoor in 2017 (of 2018) te veel geschonken heeft gekregen om nog van een onbelaste schenking te kunnen spreken.
Partners worden voor schenkingsrecht als één persoon gezien.
Ik heb hierover al een keer geschreven voor het vakblad De Hypotheekadviseur van Kluwer.
U kunt dat stuk nalezen via:

712 04-01-2016
Vraag

Mijn dochter woont in Engeland, heeft het Nederlands paspoort.
Zij wil nu mijn rest hypotheek inlossen.
Mijn appartement heeft een behoorlijke overwaarde en ik betaal alleen rente.
Bestaat er hier een mogelijkheid voor, zodat zij mede-eigenaar, word
en zo wanneer ik komt te overlijden geen erf belasting hoeft te betalen.
Contract zou op basis zijn van de langstlevende.
Ik hoor graag van u wat de mogelijkheden hier zijn.
Antwoord
Wat wilt u bereiken met de transactie ?
Wilt u alleen erfbelasting besparen
Wilt u in uw huis blijven wonen
Verwacht u een grote stijging in de waarde van uw huis
Heeft u 1 kind en geen kleinkinderen
Ik kan u pas goed raad geven als dit soort drijfveren duidelijk zijn
In de tussentijd raad ik u aan op mijn dite het stuk te lezen over
Huis op naam kinderen zetten
Een oplossing zou kunnen zijn dat u geld leent van uw dochter (om de uitstaande hypotheek af te lossen) en dat de rente bijgeschreven wordt.
U betaalt deze niet
De schuld loopt dan hard op waardoor u bij uw overlijden als het ware de overwaarde als het ware al aan uw dochter heeft overgedragen.
Leest u op mijn site eens over de Familiebank.
Reactie op antwoord
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Het is als volgt:
Zij heeft het geld, ik wil in het huis blijven wonen en
haar bij overlijden zo min mogelijk erf belasting laten betalen.
Zij is enig kind en geen kleinkinderen.
Zij stelde voor om de hypotheek af te lossen.
Maar daar moet dan toch een soort van constructie voor zijn, die niet
zo ingewikkeld is.
In  mijn simpele belevenis, zij betaald en we gaan naar de notaris en zij word mede eigenaar.
Het idee om een schuld bij mijn dochter te hebben spreekt me niet aan.
Is dat mogelijk?
Antwoord op reactie
De situatie dat uw dochter zich inkoopt in uw huis is een optie. Maar daarmee bespaart u op zich niet meer erfbelasting dan wanneer u voor datzelfde bedrag geld leent van uw dochter.
(Tenzij u er van uit gaat dat uw huis in waarde gaat stijgen).
En uw dochter moet nu 2% overdrachtsbelasting betalen en de overige kosten koper omdat zij mede-eigenaar wordt.
Dus de besparing wordt zelfs minder.
Mijn idee om geld te lenen bij uw dochter en daarover geen rente te betalen maar die bij te schrijven op de schuld is dat u (door zo’n opeet hypotheek) iedere maand minder vermogen heeft omdat de schuld iedere maand groter wordt.
Dat kan op termijn wel meer erfbelasting besparen.
Combineer dat met schenkingen op papier en het gaat nog wat sneller.
Ik raad u aan om eens met een notaris hierover te praten.
Daar aan kunnen kosten verbonden zijn, dus vraagt u dat wel even na.

713 03-01-2016
Vraag

Kan ik mijn stiefzoon de toegang tot mijn huis ontzeggen.
ik ben eel gehuwd in gemeenschap van goederen.
echter het huis staat op mijn naam
Antwoord
Ik ben geen expert in toegangsrecht. Dus raad u aan om een deskundige advocaat te vragen.
Maar als het huis op uw naam staat, dan bent u volgens mij degene die bepaalt wie wel en niet binnen mogen komen.

De enige uitzondering daarop is uw echtgenoot/geregistreerd partner aangezien dan artikel 81 van Boek 1 Burgerlijk wetboek speelt.

U dient elkaar het nodige te verschaffen waaronder ook onder dak valt.

Dus een echtgenoot/geregistreerd partner kunt u niet zonder meer toegang weigeren.

714 04-01-2016
Vraag

Naar aanleiding van dit artikel.

Graag zou ik wat meer informatie willen over de mogelijkheid extra belastingvrij te schenken. Ook ik vind de leeftijdsbepaling oneerlijk en heb 2 kinderen waarvan de een nog wel en de ander net niet meer in aanmerking zou kunnen komen.

Bij wie kan ik terecht voor advies?

Antwoord

De oneerlijkheid zit in de wet en de wetgever mag binnen ruime marges dit soort oneerlijkheid maken.
U kunt zich beklagen bij Tweede Kamerleden hierover, maar die hebben (in meerderheid) in 2015 genoegen genomen met de opmerkingen van de regering dat de marges niet overtreden zijn.
Ik heb nog niet gehoord van een collectief initiatief om de regeling voor de rechter aan te vechten.
Voor andere informatie over deze schenkingsmogelijkheid kunt u bij iedere notaris terecht.
Vraag: heeft het kind dat niet meer in aanmerking komt vanwege de leeftijd niet een jongere (fiscale) partner ?
Want er kan onbelast aan het eigen (te oude) kind geschonken worden en fiscaal een beroep gedaan worden op de jonge leeftijd van zijn/haar partner.

715 04-01-2016
Vraag

Hetnavolgende probleem:

Wij hebben twee kinderen (ruim < 40 jaar). Die wil ik beiden helpen met de aanschaf van een huis.
Voor de dochter is het geen probleem want die woonbt in Nederland en wil in Nederland kopen.

De zoon daarentegen, getrouwd in USA met een Amerikaanse, wil daar een huis gaan kopen.
Hij heeft (nog) de Nederlandse nationaliteit echter heeft tegen ons de intentie uitgesproken om in 2017/2018 de USA-nationaliteit aan te vragen.
Zijn standpunt is: ik heb vrijwillige gekozen voor USA en zal ook helemaal integreren en daar hoort dan ook de USA-nationaliteit bij (met alle rechten en plichten).

Kan ik nu onze zoon in gelijke mate een fiscaal vrije schenking doen als onze dochter ? of zijn er zaken waar wij extra rekening mee moeten houden.

Antwoord
De eisen voor de schenkingsvrijstelling houden NIET in dat de ontvanger in Nederland moet wonen en/of Nederlander moet zijn en/of in Nederland belasting moet betalen.
U kunt uw zoon dus belastingvrij tot een ton schenken (in 2017 of 2018) zolang hij (of diens partner) nog geen 40 jaar is EN het geld in het jaar van schenking in het eigen huis is gestoken.
Dat het huis in het buitenland ligt (en zelfs buiten de EU) hoeft geen probleem te zijn. Zolang er maar een goed belasting uitwisselingsverdrag is.

716 02-01-2016
Vraag

Ik vraag dit namens mijn vriendin want zij heeft een dochtertje van 12maanden met haar ex en ze hebben een omgangsregeling.. dochter woont bij mij en haar moeder nou is mijn vraag : hij komt te laat op zijn afspraken als hij haar komt halen om de 2 weken maar dan is mijn vriendin niet verplicht haar mee te geven of wel? Ik weet dat er gedacht moet worden in het belang van het kind maar afspraken na komen is ook belangrijk. Hoop snel antwoord van u te krijgen.
Antwoord
Ik vrees dat ik u niet kan helpen
Omgangsrecht is niet een onderwerp waar ik veel mee te maken heb
Ik raad u aan om de vraag te stellen aan de (vrouwen)rechtswinkel
Ik weet dat de Rechtswinkel ook vragen op internet beantwoord.

717 11-01-2016
Vraag

we willen onze kinderen jaarlijks 5300 euro per jaar schenken. Mag dit ook in maandelijkse termijnen om hun hypotheek nee te kunnen betalen
Antwoord
Dat mag.
Voor de fiscus is alleen belangrijk welk bedrag u in één kalenderjaar in totaal heeft geschonken.
Dus of u het in 12 delen uitbetaald maakt niet uit.

718 11-01-2016

Vraag
Mijn vader is 2 maanden geleden overleden. Mijn moeder is al overleden. Er is een testament, waarin 1 van de kinderen als executeur is vermeld. Heb geen contact met deze broer. Is hij verplicht mij te melden dat ik één van de erfgenamen ben, of moet ik daar zelf achteraan.
Antwoord
Formeel is de executeur verplicht de erfgenamen op te sporen.
Maar als hij dat niet doet, dan gaat het mis.
Ik raad u daarom (uit praktische overwegingen aan) om zelf contact op te nemen.

719 31-12-2015

Vraag

Hierbij mijn situatie:

Ik ben 47 jaar

Ik heb dit jaar op papier,een deel van mijn hypotheek,kwijtgescholden  gekregen, van mijn vader. met de som van €77000,-

Mag hij dit jaar dan 2016 nog €23.000,- kwijtschelden?

Antwoord
Uw vader mag onbeperkt schenking
Maar ik denk dat u bedoelt hoe veel hij onbelast mag schenken ?
Ik ben bang dat het antwoord voor u simpel is. Niet meer dan euro 5.200 (afgerond) per jaar.
De bijzondere schenkings vrijstellingen zijn namelijk bedoeld voor kinderen tussen 18 en 40 (!) jaar.
Er is 1 uitzondering: als het kind te oud is maar de partner van het kind nog geen 40 is.
Ik ben bang dat in uw situatie de schenking van 2015 ook al belast zal zijn. Want u was al 40+ toen u deze dit jaar ontving !
Als er nog geen aangifte van de schenking is gedaan, valt er wellicht nog iets te repareren. Anders kost de schenking u dit jaar een kleine €7.200 aan schenkbelasting.

720 29-12-2015

Vraag
Ik lees elke week met interesse uw artikel in de DFT. Zo ook deze tweede kerstdag.
U publiceert frequent over schenken. Daarom stel ik U de volgende vraag:
Ik ben met een Poolse vrouw getrouwd, niet in gemeenschap van goederen. We zijn geen fiscale partners en zij verblijft niet meer dan 183 dagen per jaar in Nederland. Ze staat niet ingeschreven in Nederland en is Pools belastingplichtig. Ze heeft een eigen bedrijf in Polen. Ik ben belastingplichtig in Nederland.
Mijn vraag : hoeveel mag ik haar , volgens Nederlandse regelgeving, belastingvrij schenken? In Polen bestaat er schenkingsbelasting , maar voor familieleden in de eerste lijn bedraagt deze 0%.Dus daar zal ze geen belasting betalen.
Antwoord

Een echtgenote valt onder dezelfde regeling als ieder ander als het gaat om belastingvrije schenkingen.

Zij heeft slechts een vrijstelling van euro 2.111,- (cijfers 2015).

Alles daarboven wordt met schenkingsrecht belast.

Wel is het mogelijk om (onbelast) huwelijkse voorwaarden aan te passen en daarin een regeling op te nemen dat u bij echtscheiding (of overlijden) zult handelen/afrekenen alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd bent.

De daar uit voortvloeiende vermogens verschuiving is niet belast met schenkbelasting.

Maar ook het voldoen door u aan een natuurlijke verbintenis
is onbelast. Maar wanneer daarvan sprake is, kan ik u niet aangeven.

Ik volsta hier met verwijzing naar de Parlementaire geschiedenis:

In de parlementaire geschiedenis bij de modernisering van de Successiewet 1956 (TK 39130, nr 38) is een vraag voorgelegd over de wijziging van huwelijkse voorwaarden in een huwelijksgoederengemeenschap, waarbij bepaalde zaken van die gemeenschap worden uitgezonderd. Deze vraag en het antwoord daarop luiden als volgt:

‘Wijziging huwelijkse voorwaarden Schenking tussen echtgenoten: vraag CDADe wijziging van huwelijkse voorwaarden in een algehele gemeenschap van goederen is geen schenking omdat er geen sprake is van een voltooide vermogensverschuiving. In het besluit van 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M, Stcrt.nr. 207, heb ik tevens aangegeven dat hetzelfde geldt voor een wijziging waarbij een wederkerig, onherroepelijk verrekenbeding alsof de echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, wordt overeengekomen. De CDA-fractie heeft er begrip voor dat niet in zijn algemeenheid kan worden aangegeven wanneer een wijziging van huwelijksvoorwaarden een schenking vormt. Dit zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de algemene uitgangspunten die gelden voor de vraag of sprake is van een schenking. Dit betekent dat dit in concrete gevallen aan de hand van de feiten en omstandigheden moet worden vastgesteld. Wel heeft de CDA-fractie aangegeven graag duidelijkheid te krijgen over de volgende twee situaties, te weten de wijziging van de huwelijkse voorwaarden in een huwelijksgoederengemeenschap, waarbij van die gemeenschap worden uitgezonderd:
1. de tot het tijdstip van de wijziging ontvangen bedragen uit giften en erfenissen; of
2. het op het tijdstip van de wijziging aanwezige privévermogen van deechtgenoten.
Voor beide situaties kan ik aangeven, dat in deze gevallen geen sprake is van een schenking. Al hetgeen na de wijziging toekomt aan één van de echtgenoten, zal – afgezien van vermogen verkregen onder een zogenoemde uitsluitingsclausule – vallen in de huwelijksgoederengemeenschap, zodat de vermogensverschuiving nog niet is voltooid.’

2.1.2 Wijziging huwelijkse voorwaarden in een beperkte gemeenschap van goederen

Of een wijziging van huwelijkse voorwaarden in andere gevallen kwalificeert als een schenking, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. De arresten uit 1959 en 1971 zien niet op wijzigingen in het huwelijksgoederenregime van uitsluiting naar een beperkte goederengemeenschap of naar een beperkt finaal verrekenbeding. Een daaruit voortvloeiende vermogensovergang kan eenschenking inhouden.
De overgang van uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen naar een beperkte gemeenschap van een pand, waarbij één van de partners een pand inbrengt en de ander niets, leidt volgens het besluit tot een voltooide en bepaalbare vermogensverschuiving. De partner die het pand inbracht, schenkt aan zijn partner de helft van de waarde van het pand.

Voor zover de vermogensovergang kan worden aangemerkt als het voldoen aan een natuurlijke verbintenis in de zin van art. 33 onder 12 SW, geldt voor de schenkbelasting een vrijstelling. De beoordeling of de vermogensovergang kwalificeert als een schenking en of met die schenking wordt voldaan aan een natuurlijke verbintenis is feitelijk. Een concrete situatie kan vooraf ter beoordeling aan de inspecteur worden voorgelegd.

Reactie op antwoord

Stel ik emigreer per 1 januari 2016 naar Polen ( ik werk er al sinds 2000, heb daar ook een huis en ben getrouwd met een Poolse ) en ben dan belastingplichtig in Polen.
In Polen kent men geen schenkbelasting in de eerste lijn.
Mocht ik dan aan mijn vrouw schenken dan betaal ik in Polen geen schenkbelasting, maar val ik dan nog steeds onder de bekende 10-jaarsregeling van de Nederlandse regelgeving? Geldt dat ook voor de successie, mocht ik binnen 10 jaar komen te overlijden.Waar kan ik deze regelgeving nalezen?
Antwoord op reactie
De 10-jaarsfictie uit artikel 3 Successiewet (zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002226/geldigheidsdatum_29-12-2015#HoofdstukI_Artikel3) geldt voor zowel erfenissen als voor schenkingen.
Je wordt 10 jaar lang “gevolgd” na je emigratie en het maakt niet uit of je je geld schenkt (dus verkrijging met warme hand) of dat je overlijdt (dus verkrijging van de koude hand).

Tweede reactie
Heel hartelijk dank voor deze informatie en de link.
Dit helpt mij enorm in de besluitvorming.
De laatste vraag die ik U nog zou willen stellen.
Betekent de 10-jaarsfictie dat ik na 10 jaar niet meer belasting verschuldigd ben in Nederland voor schenking en successie?
Gaan mijn erfgenamen in Nederland na 10 jaar successie belasting betalen , indien ik in mijn testament het Poolse recht
van toepassing heb laten verklaren en de EU ERF van toepassing is ( sinds 17 augustus 2015 ). In Polen geldt geen successie en schenkbelasting in de eerste lijn.
Graag nog 1 keer uw advies
Tweede antwoord
Er van uitgaand dat de wet niet verandert, dan is er geen erf- of schenkbelasting verschuldigd in Nederland als u (op dat moment) 10 jaar of langer formeel verhuisd bent uit Nederland.
Zelfs al kiest u er voor om in Nederland een testament op te stellen en daarin een keuze voor Nederlands erfrecht opneemt.
Want wie uw erfgenamen zijn en hoe een en ander afgewikkeld moet worden, wordt dan bepaald door het Nederlandse recht.
Maar niet hoeveel erfbelasting er betaald moet worden. Dat bepaalt de Nederlandse Successiewet en die verklaart u niet van toepassing (dat kunt u zelfs niet eens doen).
En of die Nederlandse Successiewet van toepassing is, staat in die wet (inclusief de 10-jaars fictie)

721 29-12-2015

Vraag
Mijn ouders hebben 3 jaar terug de hypotheek van mijn zusje op zich genomen. Nu wilden ze dat ook bij ons. Kortom ook onze zaken op tafel. Maar toen kwam aan het licht, dat onze hypotheekbedrag hoger was, dan dat ik altijd heb laten blijken. Die overeenkomst is niet door gegaan, omdat mijn vader ook iedere maand onze bankafschriften wilde zien. Dat ging mij een te ver. Door deze gebeurtenis is onze band bekoeld. Nu is mijn moeder overleden. Een heftig gesprek met mijn vader gehad. Krijg dit jaar wel mijn jaarlijkse schenking. Toen vertelde mijn vader, dat hij vorig jaar een extra schenking had gegeven en dat hij dat volgend jaar weer gaat doen aan mijn zusje. Hij zei tegen mij, dat ik daar niet tegen in mocht gaan en of anders mijn legitieme portie op moest vragen. Was even met stomheid geslagen. Maar nu is mijn vraag, wat bedoeld mijn vader hier nu eigenlijk mee?
Antwoord
Uw vader mag in beginsel met zijn geld doen en laten wat hij wil.
Zijn vermogen bestaat nu uit het gehele vermogen dat hij samen met uw moeder heeft opgebouwd, want ik ga er van uit dat er een langstlevende testament (of de wettelijke langstlevende regeling) van toepassing is na het overlijden van uw moeder.
Maar hij heeft op grond daarvan wel een schuld aan de kinderen. Hoe groot dat moedersdeel is en wanneer dat uitbetaald moet worden, hangt af van het testament van uw moeder.
Maar bij overlijden van vader, moet dus eerst moederserfdeel uitbetaald worden aan haar kinderen.
Wat er dan over is, moet dan tussen de erfgenamen van vader worden gedeeld.
Er wordt dan gerekend alsof er verder geen schenkingen zijn gedaan en dan wordt bepaald hoeveel geld u krijgt.
Dan wordt er een tweede berekening uitgevoerd, waarbij de schenkingen aan uw zus “fictief” in de erfenis worden ingebracht.
Met het fictieve saldo wordt dan weer gerekend en gekeken hoe groot uw erfenis van zou zijn, waarbij dan gedaan wordt alsof u een beroep doet op uw legitieme portie.
Er wordt dan gerekend alsof u de helft van een kindsdeel van deze hoge fictieve erfenis krijgt..
Is dat laatste bedrag hoger dan wat u daadwerkelijk uitbetaald krijgt, dan kunt u een beroep doen op inbreng / inkorting. Uw zus krijgt dan van het echte saldo zoveel minder uitbetaald (en u zoveel meer) als nodig is om u uw legitieme portie van de fictieve erfenis te laten krijgen.
Het is nogal omslachtig en u moet vrij snel na het overlijden van uw vader een beroep doen hierop. Anders verspeelt u het recht.

722 29-12-2015

Vraag
mijn vraag is kan ik na het overlijden van mijn stiefmoeder die gehuwd was met mijn vader uit dit huwelijk zijn geen kinderen .
mijn stiefmoeder had ook geen kinderenen.
die na het overlijden van mijn vader zijn kindsdeel heeft uitbetaald aan de kinderen ,
inzage krijgen in het door haar opnieuw gemaakte gemaakte testament
dit omdat de woning en de complete inboedel zouden zijn vermaakt aan 2 van zijn kinderen van in totaal 5 kinderen en heb ik ook recht op haar erfdeel
en heb ik ook recht op haar kindsdeel
Antwoord
Na het overlijden van iemand, krijgen alleen bepaalde personen (beperkt) inzage in het testament van de overledene.
Dat zijn de erfgenamen, de legitimarissen die onterfd zijn en sommige schuldeisers.
Als erfgenaam van uw vader kan het zijn dat u een schuldeiser bent van zijn weduwe (uw stiefmoeder).
Als u uw vadersdeel nooit hebt ontvangen (omdat de langstlevende alles behield), dan kunt u de erfgenamen van uw stiefmoeder aanspreken op uitbetaling van vaders-erfdeel.
U bent dan een schuldeiser van de nalatenschap.
Maar u krijgt dan niet volledig inzicht in het testament. Hoogstens zoveel als nodig is om vast te stellen tot wie u zich kunt wenden.
Dat is bijvoorbeeld de executeur die in het testament is vermeld.
U kunt een willekeurige notaris vragen (na het overlijden van uw stiefmoeder) om onderzoek te doen. Deze zal dan namens u kijken welke informatie beschikbaar is en aan u geopenbaard kan worden.
U bent dus niet beperkt tot de notaris die het testament van uw vader of van uw stiefmoeder heeft opgesteld.
Wel moet u er rekening mee houden dat u de opdrachtgever bent en dat u dus ook de rekening van het onderzoek zult moeten betalen.
En u moet er rekening mee houden dat er waarschijnlijk niet door de erfgenamen contact met u gezocht zal worden. U moet zelf actie ondernemen.
U bent geen erfgenaam van uw stiefmoeder. Dat kan anders zijn als zij in haar testament u tot erfgenaam benoemd heeft.

723 24-12-2015

Vraag

Mag een bedrijf, met wie ik geen arbeidsrelatie heb, in 2017 mij 100.000€ belastingvrij schenken zonder dat ik daar schenkbelasting over betaal? En ik wil het voor eigen woning gebruiken?

Of moet deze persoon dat dan eerst naar Prive halen, en daarna pas schenken?

En kan dit ook al in 2016? Of zou het een schuld moeten zijn in 2016, die in 2017 omgezet wordt in een schenking?

Antwoord
Vanaf 1 januari 2017 (dus over iets meer dan een jaar !) kan onbelast een ton geschonken worden.
De eisen zijn dat de ontvanger nog geen 40 jaar oud mag zijn (maar wel ouder dan 18) en dat het geld in het jaar van ontvangst (en alleen bij een verbouwing in de 2 jaar daaropvolgend) “in het eigen huis” gestoken moet worden doro de ontvanger.
Er is dan geen eis dat er een specifieke relatie moet bestaan tussen de schenker en de ontvanger.
Waarom een bedrijf u een ton wil schenken is een andere vraag, maar het kan dus wel.
Maar vraag ook aan de accountant/fiscalist naar eventuele gevolgen voor de Vennootschapsbelasting.
Let op: het kan dus niet al in 2016 !.
Als u in 2016 het huis wilt kopen, dan zal de BV u in 2016 het geld ter leen moeten verstrekken (svp schriftelijk vastleggen) en dan kan de BV in 2017 de schuld (geheel of deels) kwijtschelden ten titel van schenking.

724 18-01-2016 VraagIs een concept testament geldig ?

Antwoord

Nee.
Alleen een testament dat bij en door de notaris is getekend, is geldig.


725 18-01-2016 Vraag

Kan een erfgenaam onderhandelen over de uitvoering van een testament ?

Antwoord

Ik snap de vraag niet helemaal.

Maar als er geen executeur of afwikkelingsbewindvoerder is benoemd, dan is het aan de erfgenamen om samen de nalatenschap af te wikkelen.

Onderhandelen is er dan niet bij, maar wel overleg over de te volgen koers.


726 18-01-2016 Vraag

Kan ik mijn gedeelte van het huis verkopen aan derde wat ik heb geërfd ? 

Antwoord

Ja, maar omdat het hier gaat om een zogeheten “bijzondere gemeenschap” (ontstaan door een overlijden), moet u wel rekening met de belangen van de mede-erfgenamen.

En u kunt in beginsel alleen uw aandeel in de hele erfenis verkopen en niet per onderdeel uit de nalatenschap een koper zoeken.


727 18-01-2016 Vraag

Beste heer, Mijn vraag ; Mijn vader is vorig jaar overleden en mijn moeder leeft nog, mijn broer wil nu inzage in de hypotheek gegevens van mijn moeder, ik ben de oudste . Is dit nu al nodig en mag dit?? Alles is bij de notaris beschreven. Mijn moeder doet ieder jaar een schenking aan beide kinderen, ze heeft een zeer ruim pensioen, aangezien mijn vader een goede baan had en dus pensioen.

Antwoord

Ik ga er van uit dat de langstlevende regeling uit de wet van toepassing is.

Dan heeft een erfgenaam recht om te weten wat de situatie was ten tijde van het overlijden.

Doorgaans blijkt dat uit de aangifte voor de erfbelasting.

Is die er niet, dan kan uw broer verlangen van uw moeder dat zij éénmalig een overzicht geeft van de activa en passiva ten tijde van het overlijden.

Of uw moeder verder wil gaan met het doen van schenkingen aan uw broer, is geheel aan haar.


728 18-01-2016 Vraag

Geachte heer Loendersloot,

In uw column op Telegraaf.nl van een jaar geleden schrijft u over het laten betalen van 6% huur door ouders.

Recent heb ik de woning van mijn ouders gekocht, aangezien de WOZ waarde nu laag ligt (290k; is ook de koopprijs), een stijging van de waarde de komende jaren reëel is én mijn ouders mij liever huur betalen dan schenkingsbelasting te moeten betalen.

U column en de site van de belastingdienst, gaan met name over de minimale huur; welke naar u aangeeft op minimaal 6% van de WOZ-waarde moet liggen.
Hanteert de fiscus echter ook een maximale huur? Om schenkingsrecht te voorkomen (cq de erfenis te verlagen) zouden wij de huur namelijk zo hoog mogelijk willen stellen. Zonder daarbij echter de schijn van schenking te krijgen.

Kunt u mij zeggen of (en zo ja, welk) maximum er is?

Antwoord

Voorzover ik weet is er geen maximum MITS de hoogte van de huur te verdedigen is.

Oftewel: u moet kijken wat de woning in de vrije huur-sector aan huur zou opbrengen als u het aan een buitenstaander zou verhuren.


729 19-01-2016
Vraag

tot eind 2014 was ik samenwonend.
wij hadden een testament op langstlevende.
onze gezamenlijke woning stond op haar naam.
nu is zij overleden en heeft ,naar nu blijkt ,reeds in 2014 haar testament gewijzigd.
Nu is haar nicht erfgename van onze woning welke mij eigenlijk zou toekomen.
Hoe kunnen wij dit oplossen?
Kunnen wij het testament aanvechten,of is er een andere oplossing?

Antwoord

U kunt het testament aanvechten bij de rechter. Als dat lukt dan wordt er gedaan alsof dit testament nooit heeft bestaan. Dan is het oudere testament geldig.
Maar ik denk niet dat er een grond is om het testament uit 2014 ongeldig te laten verklaren.

U kunt nog met haar nicht overleggen en vragen of u haar kunt uitkopen. Maar dan betaalt u wel alle kosten koper, waaronder de overdrachtsbelasting.


730 19-01-2016
Vraag

Ik heb de laatste dagen veel gelezen op internet, maar kwam er niet achter of ik mijn ex kan dwingen ons gezamenlijk huis te verkopen, nu de bank mij niet uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wil ontslaan (daar ben ik inmiddels achter).

Mijn ex zegt het huis te willen verkopen, we hebben ook een makelaar, maar die houdt mij niet op de hoogte van de lopende zaken, heeft alleen contact met mijn ex, ondanks herhaaldelijk protest van mijn kant. Ik heb alle vertrouwen verloren in deze makelaar.

Hoe kan ik mijn ex dwingen te verkopen?

Antwoord

U zit samen met uw ex in een zogeheten bijzondere gemeenschap omdat deze ontstaan is na echtscheiding.

U kunt derhalve niet zonder meer uw deel van het huis verkopen of uw man dwingen u uit te kopen.

Er zal rekening gehouden moeten worden met ieders belangen.

U kunt de rechter verzoeken hier een besluit in te nemen (door het huis aan hem toe te delen) maar het moet natuurlijk wel financieel kunnen.

En ook een rechter kan niet een koper te voorschijn toveren.

Maar uw ergernis over de makelaar kunt u beter bij deze of diens beroepsorganisatie kwijt.

Is de makelaar niet aangesloten bij een organisatie als VBO of NVM dan kunt u wel de rechter vragen om uw ex man opdracht te geven met een andere makelaar in zee te gaan en dan aan te geven welke makelaar uw voorkeur heeft.


731 19-01-2016
Vraag

wij hebben nog in november een huis gekocht met mijn vriend.
wij wisten dat de verkoper in naam van eigenaar handelt die dement opgenomen is.
We kwamen ervan uit dat alle toestemmingen zijn geregeld.
Dus niet.

Hij is pas in december via de Rechter procedure in gegaan om het het huis te mogen verkopen. Dit is ondertussen wel accord.

Maar nu dat wij koopakte hebben getekend en ons hypotheek rond is al een tijdje zit hij met het inboedel. Daar heeft hij dus nog niet groen ligt van Rechter over en mag de huis niet leeg halen waardoor wij de termijnen aan hypotheek verbonden gaan verstrekken.
Daardoor wacht ons ook een boete voor.

Afspraak met notaris om akte te tekenen en sleutel overdracht heeft nog geen zin omdat niemand weet hoe lang het nog kan duren.

Mijn vraag is- sinds het huis verkocht is en wij de eigenaar daar van zijn mag dit zo indd dat hij de inboedel daar blijft houden en ons de sleutel overdracht tegenhouden?

Antwoord

Zolang u niet bij de notaris de akte van levering heeft getekend, bent u geen eigenaar van de woning en hoeft u ook nog geen hypotheekrente aan de bank te betalen. Dus ik snap de situatie niet helemaal.

Maar wat mij verbaast is dat de bewindvoerder moeilijkheden maakt over de inboedel en dat feitelijk op uw bordje legt.

Want de rechter zal – voordat de machtiging tot verkoop en levering van de woning is verleend – doorgaans het koopcontract ter inzage wensen te hebben.

En in het koopcontract zal (waarschijnlijk) de standaard-clausule staan dat de woning leeg en ontruimd moet worden geleverd aan u.

Staat dat er in en heeft de rechter de machtiging verleend tot verkoop en levering, dan is dat dus ook de machtiging om het huis leeg te halen.

Wat de bewindvoerder daarna met die spullen doet, is iets tussen de bewindvoerder en de rechter. Maar u moet daar geen last van hebben.

Dus ik raad om contact op te nemen met de notaris om de zaak nu definitief te maken.


732 19-01-2016

Vraag

Mijn vader heeft met mijn moeder 2 kinderen gekregen. Hierna is hij getrouwd en zijn er 4 kinderen verwerkt.

In 1980 heeff mijn vader een testament opgemaakt waar alles naar zijn vrouw en 4 kinderen ging.

Onlangs is hij overleden, ik vroeg me af wat mijn rechten zijn en of ik hierop bezwaar kan indienen. Ook vroeg ik me af, mijn broer is ook al overleden, heeft zijn kind ook recht op iets?

Antwoord

U bent als kind (uit het eerste huwelijk / relatie) door uw vader onterft in het testament van 1980.

Dan kunt u na zijn overlijden uw legitieme portie inroepen. De legitieme portie is de helft van een kindsdeel.

Ik raad u aan om dat in overleg met een notaris of erfrecht-advocaat te doen omdat er nog wat haken en ogen en termijnen aan kunnen zitten.

Als u uw legitieme portie inroept, dan geldt dat niet automatisch voor de kinderen van uw broer. Die moeten dat zelf doen.

Wel is het natuurlijk mogelijk om dat gezamenlijk te doen en wellicht heeft u of het kind van uw broer een rechtsbijstandverzekering die de kosten betaald.


733 19-01-2016

Vraag

mijn erfdeel is aan een ander weggegeven zonder reden
kan dit zomaar,
en er is erfrecht afgegeven zonder mijn handtekening kan dit

Antwoord

Hebben uw (groot)ouders u onterfd ?

Want anders heeft u geen erfdeel waar u onaantastbaar recht op heeft.

En als u inderdaad onterfd bent door uw (groot)ouders dan is het aan u om een beroep te doen op uw legitieme portie (de helft van een kindsdeel), maar daarmee bent u nog geen erfgenaam.

U krijgt alleen geld (als er iets over is).

Daarom kan ook een Verklaring van Erfrecht worden afgegeven zonder uw handtekening.

Maar ik ken de situatie niet, dus ik raad u aan om contact op te nemen met een notaris.


734 19-01-2016

Vraag

Mijn broer is plotseling overleden.

Nu zit ik in de wsnp.

iedereen zegt, dat ik van de RC een formulier ontvang m.b.t. eventuele opgave van erfenis etc.

Nu zegt ook 1 iemand: je bent verplicht het overlijden te melden aan de Bewindvoerder. (wat iedereen ontkent)

Personen uit de wsnp praktijk verzekeren mij, dat de RC een formulier met vragen stuurt.

Kunt u mij s.v.p. een antwoord geven.

Antwoord

Voor zover ik weet is het aan de persoon die in de regeling zit van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) om zelf alle mogelijke relevante informatie door te geven aan de bewindvoerder.

Dus volgens mij moet u niet afwachten, maar zelf aktie ondernemen.

Ik weet niet wat de sanctie is, maar ik verwacht dat als u het niet doet, u de bescherming van de WSNP volledig verliest.

Dan zullen uw schuldeisers alsnog de erfenis kunnen opeisen en wordt u waarschijnlijk failliet verklaard.

Daarnaast is het simpel: liever één brief te veel naar de bewindvoerder gestuurd, dan eentje te weinig.


735 19-01-2016

Vraag

Wij zijn nog niet officieel gescheiden,

ik woon in huurhuis met onze dochter.

Mijn (ex)man is in huis blijven wonen.

Hij wil nu met nieuwe vriendin gaan samenwonen en een bedrijfje starten in het ouderlijk huis.

Kan dit? Wat zijn mijn rechten, plichten en verantwoordelijkheden? 

Antwoord

Wie is eigenaar van het huis ?

Staat het op uw beider naam of alleen op naam van uw ex-man ?

En was u gehuwd in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen of niet ?

Is het verzoek tot echtscheiding al ingediend bij de rechtbank ?

Deze zaken spelen een rol, dus ik kan u helaas niet antwoord geven zonder verdere details.


736 19-01-2016

Vraag 

Een vriend van mij is overleden en hij heeft mij een auto nagelaten.
Zijn hier consequenties aan verbonden, mag ik die auto zo meenenen en overschrijven op mijn naam? 

Antwoord

Heeft uw vriend deze auto aan u gelegateerd middels een testament of een rechtsgeldig codicil ?

Als dat niet zo is, dan moet u de auto zeker niet meenemen, want dan is dat diefstal.

Is het wel rechtsgeldig gelegateerd, dan kunt u de auto laten overschrijven.

Dan moet u wel erfbelasting daarover betalen en de auto verzekeren.


737 15-02-2016

Vraag

Goedendag, mijn vraag gaat over het opeisen van het kindsdeel door ex-partner bij scheiding.

Mijn man en ik zijn via mediation bijna gescheiden. Nu blijkt dat hij achter mijn rug mijn kindsdeel van mijn vader wil opeisen. Mijn vader is 4,5 jaar geleden overleden. Mijn man heeft daarvoor 20 jaar geen contact met hem gehad. Helaas had mijn vader geen testament. Mijn zusje en ik hebben alles overgedragen aan onze moeder. Er is een getekende verklaring van erfrecht.

Hij weet dat dit mijn zwakke punt is. Hij zal er alles aan doen om mij hiermee onderuit te halen.

Ik heb onder dwang al afstand moeten doen van partneralimentatie.

Kan hij nu zomaar aanspraak maken op mijn kindsdeel of kan ik dit alsnog voorkomen?

Antwoord

Ik vrees dat uw (toekomstige) ex-echtgenoot inderdaad recht heeft op de helft van uw vaders-deel.

Dit omdat uw vader niet een zogeheten anti-schoonzoon clausule heeft opgenomen in zijn testament (hij heeft namelijk geheel geen testament).

Meer info over die clausule kunt u hier vinden:

https://ntrs.nl/links/notaris-termen-wat-betekenen-die/uitsluitings-clausule/

Helaas heeft de voorgenomen wijziging van het huwelijksvermogensrecht voor u ook geen effect. Daarin is weliswaar een soort anti-schoonzoonclausule opgenomen, maar die werkt alleen voor mensen die trouwen nadat de wet is ingevoerd.

En we weten niet wanneer dat het geval zal zijn.

Ik ga er overigens wel van uit dat u geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld.


738 15-02-2016

Vraag

Wij willen graag de volgende vragen stellen;

Wij wonen samen met een samenlevingscontract welke is opgesteld door een notaris maar wij willen nu de volgende stap zetten.
Ik heb een eigen bedrijf met een compagnon ( mijn partner heeft een fulltime baan en is financieel onafhankelijk ) hoe stel ik mijn partner vrij van schulden en recht op voortzetting van mijn deel van het bedrijf als mij iets overkomt.

Mijn partner heeft twee zelfstandige volwassen kinderen en ik heb 1 kind van 10 jaar waar ik alimentatie voor betaal, veranderd de hoogte van de alimentatie als wij gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan?

Als wij een huwelijk of partnerschap aangaan hebben wij dan recht op elkaars pensioen en vanaf wanneer gaat dat dan in? ( mijn partner heeft een fulltime baan en ik 30 jaar pensioen opbouw vanuit het verleden.)

Antwoord

Als u trouwt moet u huwelijkse voorwaarden opmaken om te zorgen dat de schuldeisers van de ene echtgenoot zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de ander.

Of u moet de onderneming omzetten in een BV, maar dan blijft mijn advies om daarnaast toch huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Dit omdat de bestuurdersaansprakelijkheid van een DGA nooit uitgesloten kan worden en die aansprakelijkheid dan een privé schuld is (die verhaald kan worden op de algehele – wettelijke – gemeenschap van goederen. Dus op de andere echtgenoot).

Het recht op voortzetting zult u (ook) moeten regelen in de overeenkomst met uw zakenpartner.

Ik weet te weinig van alimentatie-recht om te kunnen antwoorden op uw vraag of door een huwelijk de alimentatie voor uw kind aangepast wordt.

Ik verwijs u daarvoor naar een advocaat.

Als u trouwt dan heeft u recht op elkaars pensioen. Dat zit in de Wet verevening pensioenrechten.

In uw huwelijks voorwaarden kunt u afstand doen van dit recht of aangeven vanaf welke datum die verrekening moet plaatsvinden (vanaf moment samenwonen of huwelijk of zelfs nog eerder).

Overlegt u eens met uw notaris en accountant (tegelijkertijd) om alles goed in beeld te brengen.


 

739 15-02-2016

Vraag

Mijn vriend en ik gaan binnenkort samen wonen. Officieel pas als zijn huis is verkocht. Op zijn huis zit geen overwaarde. Ik heb een koopwoning met overwaarde en een lage hypotheek. Daarnaast heeft mijn moeder spaargeld en ben ik  enig kind/erfgenaam. Hoe kan ik alles het beste vastleggen?

Mijn vriend heeft twee kinderen waar ik vooralsnog niets aan wil geven als mij iets overkomt en ik wil ook zeker zijn dat als wij samen oud worden de kinderen niets kunnen eisen. En natuurlijk hoop ik dat we bij elkaar blijven maar ik wil ook vastleggen dat mijn vriend niets kan eisen van mijn huis.

Ik dacht dat het iets makkelijks was om te doen maar vind het toch lastiger dan ik dacht. Had al plannen om met een notaris te gaan praten wat de mogelijkheden zijn toen ik dit aanbod zag staan.

Antwoord

Ik ga er van uit dat u in uw woning gaat samenwonen en niet in een nieuw door u beiden aan te kopen huis.

In dat geval is het zo dat als uw partner iets overkomt, uw erfgenamen hem snel uit het huis kunnen zetten.

Maakt u een samenlevingscontract, dan kunt u nog niet zo veel regelen omtrent het huis.

U kunt vastleggen dat hij enkele maanden nog in het huis mag blijven wonen.

Wilt u meer regelen, dan zult u ook een testament moeten opstellen. Daarin kan eventueel opgenomen worden dat uw partner het recht krijgt om levenslang in het huis te wonen (vruchtgebruik dan wel rechten van gebruik en bewoning).

Of dat hij eigenaar wordt van het huis mits hij de waarde van het huis aan de erfgenamen betaalt (bijvoorbeeld gespreid over enkele jaren).

Er is veel mogelijk, maar praat u eens met een notaris over uw specifieke situatie.


740 15-02-2016

Vraag

Ik heb destijds met mijn man (inmiddels 7 jaar ex) een testament opgesteld. Wij hebben samen een zoon van 10 waarin alles voor hem wordt als wij ouders er niet meer zijn en mijn broer de voogdij krijgt over onze zoon,
Omdat wij gescheiden zijn geldt het testament nog?
Zo niet wat moet ik doen en waar moet ik zijn om het evt opnieuw voor onze/mijn zoon vast te leggen?
Er zullen ook prijsverschillen etc zijn.
Waar moet ik opletten of bij welke notaris kan ik daarvoor het beste terecht zonder hoofdprijs maar een duidelijke gang van zaken,
Ik woon in de omgeving van Arnhem Gelderland.

Antwoord

Ik denk dat uw testament gedeeltelijk nog geldig is.

Namelijk op de onderdelen die betrekking hebben op uw kind.

Maar als er een zogeheten langstlevende regeling in is opgenomen (ten gunste van uw ex-man) dan zal die regeling waarschijnlijk vervallen zijn.

Maar er bestaat de mogelijkheid dat uw ex-echtgenoot toch uw vermogen erft.

Als u overlijdt gaat alles naar uw zoon.

Maar als deze (kort) daarna overlijdt, zal zijn vermogen – inclusief uw erfenis – naar zijn vader gaan.

Als u dat niet wilt, dan moet u een echtscheidings-testament opstellen.

Een filmpje daarover kunt u vinden op mijn site:

https://ntrs.nl/jouw-situatie/ik-lig-in-scheiding/

Als het gaat om een goede notaris en/of het in de hand houden van de kosten, dan kan ik helaas u daarover geen advies geven.

Ook als u de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zou vragen, krijgt u daarop geen antwoord.

De formele positie is namelijk dat iedere notaris MINIMAAL dezelfde goede kwaliteit levert en zelf zijn/haar kosten vast stelt

U moet dus zelf een aantal notarissen bellen en vragen naar de kosten.


 

741 15-02-2016

Vraag

Ik leef samen met mijn vriend zonder samenlevingscontract, dit leek mij handiger omdat alle bezittingen van mij zijn en hij financieel nergens aan bijdraagt. Is dit wel het verstandigst of kleven hier toch nadelen aan voor mijn bezit? We hebben samen een kind.

Antwoord

Als u niet kunt bewijzen wat van u is (denk daarbij vooral aan de inboedel) dan loopt u het risico dat als u uit elkaar gaat (een scheiding/verdeling) of u of uw partner overlijdt er van uit gegaan wordt dat die objecten 50/50 eigendom zijn.

In een samenlevingscontract kunt u daarover afspraken vastleggen. (bijvoorbeeld alles is van u, tenzij het op een lijst staat die door u en uw partner ondertekend is, zodat duidelijk is dat de spullen op die lijst van hem zijn).

Daarnaast zou ik u willen aanraden om ook eens na te denken over het opstellen van een testament.

Want als u overlijdt, erft alleen uw kind. (Of als uw kind eerder overlijdt: dan gaat alles naar uw familie)

Uw partner erft niets.

In een testament kunt u daarover diverse regelingen vastleggen.

Bijvoorbeeld dat uw zoon tot zijn 23e verjaardag niet zelf over de erfenis kan beschikken (dit om het Porsche-syndroom te voorkomen).

Meer informatie hierover staat op mijn site:

https://ntrs.nl/2015/01/31/video-blogs-bewind-voogdij-en-het-echtscheidingstestament/


 

742 15-02-2016

Vraag

Ik hoop dat u antwoord kan geven op mijn vraag. Ik woon in Duiven en mijn vriendin in Amstelveen . Door mijn vorige relatie ben ik flink in financiële problemen gekomen. Op dit ogenblik is er door mijn gemeente voor de tweede keer een aanvraag gedaan bij de rechtbank voor WSNP. Omdat ik veel in Amstelveen ben, maar ook telkens weer terug ga naar Duiven voor mijn kinderen, hebben wij advies gekregen om te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Samenwonen is geen optie. Ik krijg ww-uitkering van ong. 750 euro netto per 4 weken en dan huurtoeslag en zorgtoeslag . Hier moet ik alles van doen. Om kosten te besparen, zoals huur en vaste lasten, heeft men dit ons aangeraden. Kan dit, en zo ja, wat moet ik dan allemaal regelen?

Antwoord

Ik durf niets te zeggen over de vraag of u beter uit bent door te trouwen. Ik twijfel daaraan, want ik heb het vermoeden dat u door te trouwen veel toeslagen en uitkeringen zult verliezen.

Dus laat u zich daar nog eens heel goed over voorlichten (liefst op papier).

Maar als u trouwt, laat dan huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris.

Daarin kan vermeld worden dat uw schulden niet verhaald kunnen worden op het vermogen van uw partner (u trouwt dan buiten gemeenschap van goederen).

Op zich hoeft u niet op hetzelfde adres te wonen terwijl u getrouwd bent. Maar ik zie dan niet in hoe u kosten (zoals huur) kunt besparen).


 

743 15-02-2016

Vraag

Als je een huis wilt gaan kopen en wilt gaan samenwonen, is het dan altijd een must om een samenlevingscontract af te sluiten, een huwelijk te sluiten of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Wat zijn de voors en tegens?
De relatie is stabiel.

Antwoord

Er is geen (wettelijke) plicht om een samenlevingscontract of testament op te stellen als u samen een huis koopt.

Ook trouwen (of een geregistreerd partnerschap aangaan) is niet verplicht.

Maar als u nog geen 5 jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan wordt de langstlevende met minimaal 30% erfbelasting geraakt (als de overleden partner geregeld heeft dat de langstlevende iets erft).

Met een samenlevingscontract wordt die termijn bekort tot 6 maanden na ondertekening (en wordt het percentage 10% voor bedragen boven – afgerond – euro 650.000,-)

U kunt overwegen om in een samenlevingscontract een zogeheten Verblijvensbeding op te nemen. Meer info op:

https://ntrs.nl/2010/11/05/column-06-verblijvensbeding/

Dan gaat alles wat u samen bezit naar de langstlevende toe bij overlijden.

Dan hoeft de langstlevende dus niet de familie van de overledene uit te kopen.

Zijn er kinderen (al dan niet van u samen) dan werkt dit overigens niet helemaal goed, omdat een kind zijn of haar legitieme portie kan opeisen.

Dan moet u ook een testament opstellen.

Voor het overige is het meer van belang om te kijken of u emotioneel een voorkeur heeft voor trouwen dan wel samenwonen met een samenlevingscontract.

En van daar uit verder te kijken met een notaris wat mogelijk is.


 

744 15-02-2016

Vraag

Wij wonen samen. Hebben een samenleef contract en testament (24 Jr oud) en samen 1 zoon van 28 Jr.

Is dit voldoende of biedt trouwen meer financiële zekerheid of voordeel?

Antwoord

Ik kan hier niet al te veel over zeggen omdat ik geen inzicht heb in de tekst van uw samenlevingscontract en testamenten.

Maar ik ga er van uit dat de notaris het werk goed heeft gedaan.

Maar ik raad u toch aan om met uw akten naar een notaris te gaan om deze te laten beoordelen. Een testament van 24 jaar oud kan ingehaald zijn door veranderde wetgeving of rechterlijke uitspraken.

Ik vermoed dat er nog een vruchtgebruik-regeling in het testament staat ten gunste van de langstlevende. Maar ik zou zelf een quasi-wettelijke verdeling aanraden. Dat is sterker voor de langstlevende.

Verder staat er zeer waarschijnlijk niet in het testament dat uw kind zijn/haar kindsdeel uitbetaald moet krijgen als de langstlevende opgenomen wordt in een verzorgingshuis. Dan bestaat de kans dat de erfenis opgegeten moet worden om de zorg te betalen. Meer hierover kunt u op mijn site vinden: https://ntrs.nl/2014/05/01/awbz-agemene-introdcutie-opeten-eigen-huis-en-mogelijke-oplossingen/

 


 

745 15-02-2016

Vraag

ik heb een vraag

dochter getrouwd in 2012 in gemeenschap van goederen, wil gaan scheiden

Hebben een huis van 2,5 ton en een hypotheek van 2,5 ton

dochter had een lening bij ouders van 1 ton, betaalde rente en aflossing

de lening is in 2014  omgezet in een schenking via onderhandse akte op naam dochter,

haar man heeft onderhandse akte ondertekend, schenking  via  de onderhandse akte staat niet op zijn naam,  hij weet dat de schenking voor de dochter is.

geregistreerd bij belasting dienst

de ton zit in het huis

vraag is: moet de man de ton terug betalen, buiten de hypotheek om   of moet deze ton gedeeld worden

Antwoord

Ik ga er van uit dat u een goede uitsluitingsclausule in de schenkingsakte heeft opgenomen. Er is namelijk nog wel wat variatie daarin (Zie: https://ntrs.nl/2014/10/25/uitsluitingsclausules-naderbelicht/)

Er is geen eenduidigheid bij de rechters hoe omgegaan moet worden met schenkingen en woningen en scheidingen.

Maar de algemene regeling is toch wel dat als niet direct bij de aankoop 50% plus € 1,- betaald is door uw dochter uit eigen vermogen, dat dan de (over)waarde van de woning bij echtscheiding gedeeld moet worden. De (waardestijging van de) woning valt wel in de gemeenschap van goederen.  De schenking van euro 100.000,- is echter enkel voor uw dochter.

Uw dochter heeft daardoor een vordering voor dat bedrag op de gemeenschap en zal dus van haar ex-man de helft moeten ontvangen.

Op de andere helft heeft zij al recht vanwege het feit dat ook zij deelgenoot is in de gemeenschap van goederen.

Wellicht dat deze column u meer informatie biedt:

https://ntrs.nl/2015/12/08/schenken-aan-de-koude-kant/


 

746 15-02-2016

Vraag

In april ga ik met mijn partner trouwen. Wij twijfelen sterk of we op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen zullen trouwen.

Onze financiële situatie is als volgt: Wij hebben een koopwoning. Tijdens het ondertekenen van het koopcontract had ik €30000 meer spaargeld.

Dit verschil hebben wij ook vast laten leggen in een samenlevingsovereenkomst.

In de toekomst dromen wij van een gezin. Met een gezin zou ik graag parttime willen gaan werken.

Ik begreep dat als je misschien ooit gaat scheiden de alimentatie ed gebaseerd gaat worden op het inkomen van man/vrouw.

In mijn geval zou mijn partner dus meer inkomen hebben (op dit moment zitten we redelijk gelijk). Houden ze er dan ook rekening mee houden dat ik €30000 meer spaargeld heb? En dus bij verkoop €30000 meer vermogen krijg? (Onze hypotheek is veel lager dan de waarde van ons huis. De verwachting is dat wij dus niet met een restschuld komen te zitten).

En hoe zit dat met (partner)pensioen bij scheiden?

Antwoord

Ik moet u helaas op één punt al direct teleurstellen.

Als u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, dan heeft u geen recht meer op die euro 30.000,- die u als eigen geld in uw gezamenlijke woning heeft gestoken. Het samenlevingscontract (inclusief de regeling daarin over dit geld) komt direct te vervallen. U wordt gewoon gezamenlijk eigenaar van de woning en ieder heeft recht op het (eigen) geld / overwaarde die in het huis is gestoken.

U bent dus direct 50% van euro 30.000,- armer geworden als u het Ja-woord geeft zonder tevoren huwelijkse voorwaarden te maken.

Wat alimentatie betreft meen ik dat deze enkel en alleen wordt berekend over het inkomen en dat daar geen rekening gehouden wordt met vermogen. Maar dit is niet mijn vakgebied. Dus stel deze vraag ook aan een echtscheidingsadvocaat.

Bij een echtscheiding heeft u recht op elkaars pensioen, tenzij u vastlegt in huwelijkse voorwaarden dat u daarvan afziet.

Waar ik u ook op wil wijzen is dat uw echtgenoot uw enige erfgenaam is (in de volgende situatie: u trouwt, maar heeft dan nog geen kinderen). Als hij kort na u komt te overlijden (u krijgt samen een auto-ongeluk) dan gaat al het geld naar zijn familie toe.

Andersom werkt het hetzelfde.

Ik raad u aan om eens met een notaris te praten over uw huwelijkse voorwaarden en uw testament.

U kunt een zogeheten Tweetraps-testament maken als u wel getrouwd bent, maar nog geen kinderen heeft. (Zie ook: https://ntrs.nl/2010/11/03/column-05-rampenclausule/)

En in hetzelfde testament een regeling opnemen ingeval u overlijdt terwijl u getrouwd bent en op dat moment er wel kinderen zijn. Over die laatste situatie kunt u nadere informatie vinden op mijn site:

https://ntrs.nl/jouw-situatie/getrouwd-en-jonge-kinderen/


 

747 15-02-2016

Vraag

Ik ben 21 en ben net klaar met mijn HBO bedrijfskunde mer. Zelf heb ik mijn studie zonder schulden kunnen afronden en heb zelf door hard te werken nog een 15000 gespaard om een huisje te kunnen kopen. Mijn vriendin daarintegen heeft wat langer over haar studie gedaan en een flinke schuld opgebouwd .
Het huis zal voor het grooyste gedeelte door mij moeten worden gekocht. maar mijn vraag aan u is: als wij samen het huis kopen hoe zit het dan met haar enorme studie schuld word ik dan ook verantwoordelijk gesteld? Zo ja tot hoeverre.

Antwoord

Als u samenwoont bent u niet aansprakelijk voor de (studie)schulden van uw partner. Dat is een wezenlijk verschil met trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden (omdat u dan via de gemeenschap van goederen aansprakelijk wordt voor elkaars schulden).

Als u samen een huis koopt, raad ik u wel aan om in een samenlevingscontract op te nemen dat u euro 15.000 meer geld inbrengt om de koopsom te betalen. Anders bent u de helft daarvan direct kwijt nadat de akte van levering getekend is bij de notaris. Want u heeft dan samen (ieder voor de helft) recht op de overwaarde van het huis als u uit elkaar gaat.

Ook wijs ik u op het feit dat als u samen aankoopt, de studieschuld van uw vriendin de maximale lening beperkt. De banken houden rekening met deze schuld.

Als u koopt met Nationale hypotheek Garantie (NHG) en uw beider inkomen mee telt voor de lening, dan moet u het huis 50/50 op naam krijgen. Anders kan er geen NHG verstrekt worden.

Wordt het huis alleen op uw inkomen gefinancieerd, dan kunt u eventueel het huis alleen op uw nam laten zetten. U bent en blijft dan eigenaar van die euro 15.000 die u zelf inlegt. Maar uw partner bouwt geen eigen vermogen op in het huis.

Dat kan eventueel onderling geregeld worden en vastgelegd in uw samenlevingscontract. Bijvoorbeeld dat zij recht heeft op de halve overwaarde nádat die euro 15.000,- al aan u is uitgekeerd. Dan bouwt zij toch samen met u een kapitaal op in het huis.

Kijkt u eens in deze column: https://ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-189-OverGeld.NL-De-Telegraaf-Samenlevingscontract-is-geen-economische-eigendomsoverdracht.pdf


748 15-02-2016

Vraag

Moet je op 1 adres wonen met samenlevingscontract .

Wij willen pensioen delen als het zover is .

Ik ben 55 mijn vriend 58  maar  ee willen op eigen adres blijven wonen  kan dat met samenlevingscontract  of gerigistreerdpartnerschap

Antwoord

U bent niet verplicht om op hetzelfde adres te wonen als u een samenlevingscontract wilt tekenen.

Maar als het gaat om het delen van pensioen (of het laten uitbetalen van het bijzondere weduwe / weduwnaars pensioen bij overlijden) dan moet u ook deze vraag stellen aan de pensioenfondsen.

Die hanteren hun eigen regels.

Er is overigens geen verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Die zijn juridisch feitelijk hetzelfde.

Een samenlevingscontract is daarentegen echt iets anders.

 


 

749 15-02-2016

Vraag

Ik heb navolgende vraag:

Wanneer wij op huwelijkse voorwaarden willen trouwen is het dan voldoende als wij bij de notaris laten vastleggen dat:

alle goederen die op een van de partner’s naam geregistreerd staan:

bijv. bij het kadaster of via een bankrekening-nummer of bij de rijksdienst van het wegverkeer, zijn en blijven eigendom van die partner.

Dwz dat bij overlijden deze goederen alleen toekomen aan de erfgenamen van die specifieke partner.

Alle niet geregistreerde zaken bijv. inboedel,  zijn dan gemeenschappelijk eigendom, tenzij bij diezelde notaris is vastgelegd dat een byzonder stuk bijv. een schilderij slechts aan een van de partners toebehoort.

Ik zou u erkentelijk zijn voor een antwoord hierop en dank u bij voorbaat.

Antwoord

U kunt inderdaad bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen waarin staat dat alles van u en uw partner gezamenlijk eigendom is BEHALVE  voor zover het zaken zijn die in een register op naam van één van beiden staan geregistreerd  en/of voor zover u naderhand een lijst bij de notaris deponeert met de door u bedoelde bijzondere stukken.

Alleen wordt het deponeren van die lijst juridisch telkens gezien als het aanpassen van uw huwelijkse voorwaarden. Dat brengt telkens kosten met zich mee (waaronder griffierechten).

Maar let u op: door deze huwelijkse voorwaarden is alleen duidelijk wie eigenaar is van een bepaald object. Wie erfgenaam is, staat daar niet vermeld. Dat staat hetzij in de wet (en dat is dan de langstlevende en niet de familie) dan wel in uw testament.

Heeft u geen kinderen en bent u wel getrouwd als u overlijdt, dan raad ik aan om goed na te denken over wie u als erfgenaam wilt benoemen.

Zonder testament kan het zo zijn dat de objecten die van u zijn, via uw partner (als langstlevende) bij diens familie terecht komt. Meer info hierover: https://ntrs.nl/2010/11/03/column-05-rampenclausule/

 


 

750 15-02-2016

Vraag

Mijn vriend heeft een eigen woning, ik woon gehuurd.

wij willen samenwonen in zijn huis.

ik heb 1 kind 13 jr , hij 2, 16 en 18 jr.

Hij heeft in scheidingscouvenant en bij notaris vast staan dat ex vrouw( ook eigen woning)

eerste recht van koop heeft bij verkoop van zijn woning.

Maar als wij daar gaan samenwonen, heb ik daar wel iets? op naam? bouw ik iets op?

want als ik mede eigenaar zou worden door trouwen,samenlevingscontract of iets is dat dan “de helft verkopen aan mij”?

en kan dat dan wel ivm het couvenant…of kan ex vrouw daar zaak van maken? en iets opeisen?

En stel er gebeurt iets dat vriend overlijd, moet ik er dan uit woning ivm kooprecht exvrouw of erfenis kinderen?

Antwoord

Ik kan u helaas niet voldoende antwoord geven omdat ik de tekst van het convenant niet ken.

Er is juridisch namelijk een verschil tussen “verkoop/levering” of het meer algemenere “eigendomsoverdracht”.

En misschien staat er wel in dat bij samenwonen als ware uw partner gehuwd er ook het kooprecht bestaat.

Maar is het zo’n probleem als uw partner het huis nu te koop moet aanbieden ? Wellicht wil zijn ex de woning helemaal niet overnemen of kan zij het niet betalen ? Dan kan er vastgelegd worden dat het kooprecht vervallen is of daarvan afstand wordt gedaan.

Los van dit alles bouwt u niets op als u intrekt en het huis niet mede op uw naam laat zetten.

Er is echter een oplossing (waardoor er ook geen overdrachtsbelasting verschuldigd is).

Die kunt u nalezen in de volgende column:

https://ntrs.nl/2010/11/03/column-05-rampenclausule/

Met zo’n regeling bouwt u wel degelijk waarde op in het huis (en/of de bankspaarrekening of de spaarpolis).

Daarnaast raad ik u aan om met een notaris te overleggen over testamenten. Want als u of uw partner overlijdt terwijl u samenwoont, dan gaat de erfenis naar de eigen kinderen toe.  Dus als u de langstlevende bent, kunnen zijn kinderen u dwingen het huis te verlaten.

In een testament (maar niet in een samenlevingscontract) kan vastgelegd worden dat u dan het vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning krijgt van het huis. Of dat u zelfs eigenaar wordt en zijn kinderen pas na uw overlijden hun vadersdeel uitbetaald krijgen.

Voor wat achtergrond informatie hierover verwijs ik u graag naar een ander stuk van mijn hand:

https://ntrs.nl/2014/07/12/ontwikkelingen-in-de-erfrechtelijke-positie-van-de-langstlevende/

 


751 15-02-2016

Vraag

Graag maak ik gebruik van uw expertise dmv onderstaande vragen.

Ik ben een vrouw van 52 jaar en gescheiden. Ik ontvang een partneralimentatie en een WAO-uitkering.
Mijn vriend en ik willen gaan samenwonen dus mijn partneralimentatie zal dan stop gezet gaan worden.
Ik ben op mijn 35ste jaar volledig en voor het leven afgekeurd vanwege de gevolgen van jarenlange kindermishandeling.
Ik heb ook al zeer lang geen contact meer met mijn ouders die dit op hun geweten hebben. Toen ik er achter kwam dat mijn ex-echtgenoot vreemd ging na 22 jaar huwelijk ben ik volledig ingestort. Een goede vriend heeft toen mijn ouders (???) gebeld en zij zijn tien gelijk gekomen. In die 4 mnd dat ik contact met hun had heeft mijn vader gebruik en misbruik gemaakt van mijn lichamelijke en geestelijke toestand. Plus van mijn littekens van het verleden. Hij zou voor mij een hypotheek gaan regelen en ik heb toen onder een aantal papieren krabbels gezet waar (achteraf) een zogenaamde schuldbekentenis tussen zat van een lening van 22 gelden die nooit heeft bestaan.
De kantonrechter heeft puur en alleen gekeken naar die krabbel en mijn ouders in het gelijk gesteld.
Mijn vader heeft beslag laten leggen op mijn WAO- uitkering. Dus de veroorzaker krijgt nu een beloning voor zijn gedrag. Het gaat om een bedrag van 24.000,00 euro.
Mijn WAO bedraagt 816,00 euro en mijn alimentatie 1300,00 euro bruto.

1. Als ik ga samenwonen vervalt de partneralimentatie. Dan moet de beslaglegging toch opgeheven worden ivm de belastingvrije voet?? Die is voor alleenstaande 875,43 euro en voor samenwonenden/gehuwden 1250,61.
Bij samenwonen wordt mijn WAO 716,00 euro. Dan valt er voor mijn ouders toch niets meer te halen?? (Ik heb verder geen spaargeld of bezittingen).

2. Als mijn vriend en ik laten opnemen in het samenlevingscontract dat wij niet verantwoordelijk zijn voor elkaar schulden (Mijn vriend heeft alleen een hypotheek) dat kunnen mijn ouders de schuld toch niet bij hem gaan halen?? (ik gabber vanuit dat ik onterft ben door mijn ouders)
Plus voor mij dat ik niet aansprakelijk gesteld kan worden voor zijn hypotheek??

3. Mijn vriend zal tzt een erfenis krijgen van zijn vader. Krijg ik daar (na overlijden van mijn vriend) ook een gedeelte van of alleen zijn volwassen zoon??

3. Wat is in ons geval het verstandigste?? Een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?? Belangrijk voor onze relatie is dat als mijn vriend iets overkomt ik enigszins “verzorgd” achterblijf.

4. Kunnen wij zelf zaken laten opnemen in een contract of geregistreerd partnerschap??

Dank u voor uw antwoorden en tijd.

Antwoord

Ik moet u bekennen dat ik weinig tot niets weet van beslagrecht. Dus ik wil u verwijzen naar een advocaat of deurwaarder voor uw eerste vraag. U kunt ook via de site van de rechtswinkel vragen stellen en kostenloos antwoord krijgen.

In uw tweede vraag gaat u er van uit dat u een samenlevingscontract opstelt. Dat is geen verplichting. Laat u dit achterwege dan kunt u niet aansprakelijk zijn voor de schulden van uw vriend en hij niet voor uw schulden. Stelt u wel prijs op een samenlevingscontract dan kan daarin vastgelegd worden dat ieder alleen aansprakelijk is en blijft voor de eigen schulden.

Het antwoord op de derde vraag hangt er van af wat uw vriend in zijn testament vastlegt (of wat degene waarvan hij de erfenis krijgt in het testament heeft opgenomen). Maar in beginsel gaat die erfenis naar de zoon van uw vriend. Hij zal normaal gesproken diens erfgenaam zijn.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap (GP) is eigenlijk hetzelfde. Zonder nadere regels heeft u een gemeenschap van goederen en wordt u toch aansprakelijk voor elkaars schulden. Oplossing is om huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden op te stellen bij de notaris. Of u gaat naar de notaris om een samenlevingscontract te tekenen samen met testamenten. Er is praktisch gesproken niet veel verschil tussen trouwen (of een GP) of samenwonen. Maar overleg met een notaris over wat voor u het beste is.

Let wel op: Pensioen en/of AOW kan hoger zijn voor de langstlevende als men getrouwd was (of een GP had) ten opzichte van samenwonen.

Wat uw laatste vraag betreft: Het zal waarschijnlijk allemaal vastgelegd moeten worden bij de notaris. Anders is het niet rechtsgeldig. 


752 15-02-2016

Vraag

mijn vraag is:

mijn vriend heeft twee minderjarige kinderen en is jaren geleden al gescheiden. mijn vriend en ik hebben geen geregistreerd partnerschap en zijn ook niet getrouwd. mijn vriend heeft een koopwoning alleen op zijn naam. als mijn vriend plotseling komt te overlijden hoe gaat het dan met zijn woning en zijn spaargeld en zijn inboedel? mag zijn exvrouw daar dan over beslissen omdat de kinderen minderjarig zijn? of is de familie van mijn vriend dan ook nog erfgenaam? hij heeft een moeder en twee zussen. wij willen graag weten wie dan de zeggenschap krijgt over zijn spullen, woning en geld. zijn ex vrouw woont overigens al weer een tijd samen.

Antwoord

Als er niets is geregeld door uw vriend, dan erven zijn kinderen.

Omdat die minderjarig zijn, zal hun wettelijk vertegenwoordiger (dat is vermoedelijk hun moeder – de ex-partner) de erfenis gaan afwikkelen.

Zij zal dan u een termijn mogen stellen om te verhuizen.

Zij kan het huis verkopen.

Zij beheert het geld tot de kinderen (ieder) meerderjarig zijn.

Zij kan de rente over de erfenis (zolang zij het geld beheert) gewoon uitgeven (zonder opgaaf van reden en ook voor zich zelf).

Zij zal dus in het huis komen om alle laden open te maken en alles te bekijken.

Maar er is zelfs de kans dat als uw vriend eerst overlijdt en daarna zijn kinderen, dat zijn vermogen (dus ook het huis) volledig eigendom wordt van zijn ex-partner. Zij is dan namelijk de enige erfgenaam van hun minderjarige kinderen.

Daarom raad ik aan om eens te kijken wat ik op mijn site heb geschreven en verteld over het zogeheten echtscheidingstestament.

U kunt dat hier vinden:

https://ntrs.nl/links/notaris-termen-wat-betekenen-die/echtscheidingstestament/

Reactie

hoe kunnen wij zo simpel en goedkoop mogelijk regelen dat bijv. zijn familie het huis mogen verkopen en het geld mogen verdelen?
wat zijn de kosten als we dit vast laten leggen?
Antwoord
U zult naar een notaris moeten gaan voor een testament.
Dat is dan een echtscheidingstestament met een executeur (die ook afwikkelingsbewindvoerder wordt).
Ik denk niet dat u hiervoor bij een site als DoeHetZelf notaris terecht kunt. Uw situatie is niet eenvoudig in een sjabloon te vangen dat door een computer gebruikt kan worden om uw testament op te stellen.
Dus belt u eens met 2 of 3 notarissen in uw buurt en vraag hen om advies.

753 19-02-2016
Vraag

Naar aanleiding van uw laatste mail,

had ik graag willen weten wat een spaartax –bv is en hoe deze werkt.(wat is het doel?)

Antwoord 

Een Spaar-tax BV wordt door sommige adviseurs gezien als een middel om de Vermogen Rendements Heffing in Box 3 Inkomstenbelasting te vermijden.

Dan hoef je geen 1,2% meer over je vermogen / spaargeld meer te betalen.

Want de Inkomstenbelasting kent 3 boxen.

In Box 1 wordt belastng geheven over inkomsten uit (voormalige) arbeid

In Box 3 wordt (nu nog) 1,2% belasting geheven over het vermogen (en niet over de daadwerkelijke inkomsten uit dat vermogen zoals de genoten rente)

In Box 2 wordt belasting geheven over het inkomen uit uw eigen BV (dus niet over de inkomsten in deze BV).

De werking is als volgt. Je richt bij de notaris een BV op en stopt daar je spaargeld in.

De BV zet het geld op de spaarrekening of koopt aandelen, etc.

Er wordt niets uitgekeerd door de BV aan u.

De oprichter betaalt dus geen 1,2% belasting meer over het vermogen in Box 3 (want er is geen vermogen meer)

Deze persoon betaalt ook geen heffing in Box 2 aangezien de BV niets uitkeert maar rendement oppot.

Helaas moet een BV ook rekening houden met de winstbelasting (vennootschapsbelasting) maar die kan wellicht laag gehouden worden door investeringskosten en afschrijvingen op te voeren.

Uiteindelijk zal echter toch het geld wel weer uit de BV worden uitgekeerd en dan moet er alsnog afgerekend worden.

Dus het is meer afstel dan uitstel van heffing.

En er is een nieuwe regel gekomen dat zo een BV minimaal een x% per jaar (fictief) uitkeert. Waardoor de fiscus dus wel kan heffen in Box 2 omdat er dan (fictief) inkomen uit de BV komt.


754 19-02-2016

Vraag

Geachte geer Het gaat om een stuk grond op een recratiepark een perceel. Eigenaar grond heeft getekend met –aankoop grond– ik heb 3 bonnen waarmee ik totaal 15.000 euro hebt betaald. Nu wil hij niet met mij naar een notaris, ik moet nu huur betalen anders dreigt hij mij met ontzegging en stroomafsluiting. wat nu. waar doe ik goed aan. ik heb betaald omdat ik bang ben en ik nog geen ander huis hebt.

Antwoord

Ik raad u aan contact op te nemen met een advocaat. Want alleen een rechter kan de verkoper dwingen om een akte van levering bij een notaris te tekenen.


755 19-02-2016

Vraag

Ik heb een vraag en hoop dat u mij hiermee kan helpen.

Situatie is als volgt:

Wij gaan een huis kopen. Dit huis is nieuwbouw en zal medio maart worden opgeleverd. Dit huis is in eerste instantie gekocht door ern ander stel welke door omstandigheden uit elkaar gaan en het huis dus gaan verkopen aan ons. Nu kwam de vraag van de notaris welke de akte opmaakt voor wie is het voordeel van de overdrachtbelasting moet zijn, voor koper of verkoper. Nu weten wij niet zo goed wat te antwoorden op deze vraag.

Ik hoop dat u mij een antwoord kunt geven.

Antwoord 

Op grond van artikel 13 Wet belastingen rechtsverkeer is het voordeel (dat er vanwege snelle doorlevering niet nog eens overdrachtsbelasting verschuldigd is) altijd voor de koper.

Afgesproken kan worden tussen koper en verkoper dat de koper dit voordeel (geheel of deels) vergoedt aan de verkoper. Maar dan moet dat dus wel zijn overeengekomen.

En hou er rekening mee dat wanneer afgesproken wordt dat er vergoed wordt, de koper over die vergoeding ook nog overdrachtsbelasting moet betalen.

De standaard “NVM koopcontracten” gaan er van uit dat de koper dan echter nooit meer zal moeten betalen (aan vergoeding en extra overdrachtsbelasting) dan zonder deze vergoeding het geval zou zijn geweest.

Ik raad u aan om met de notaris hierover verder te praten.

En leest u ook eens deze column die ik voor de NVM heb geschreven:

https://ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-613-NVM-Let-op-met-de-overdrachtsbelasting-bij-doorverkoop.pdf


756 19-02-2016

Vraag

Hoe kan ik ervoor zorgen dat na overlijden de mensen die nu maandelijks een geldbedrag ontvangen dit na mijn overlijden nog steeds maandelijks krijgen. Het gaat hier niet om mensen in Nederland maar in Thailand.

Antwoord

U kunt een lijfrente verzekering afsluiten op uw eigen leven met deze mensen als begunstigde.

Na uw overlijden moet de verzekeraar dan het geld uitbetalen.

Of u regelt het in een testament. Daarin neemt u een legaat van een (maandelijks) geldbedrag op ten gunste van deze personen.

U moet dan wel (ook) een executeur benoemen, die de plicht heeft om er voor te zorgen dat dit legaat dan ook iedere maand uitbetaald gaat worden.

Hiertoe zal de executeur dan een bedrag apart moeten zetten en de rest van de erfenis kan dan verdeeld worden onder uw erfgenamen.


757 19-02-2016
Vraag

Ik hoop dat u mij kunt helpen erg ingewikkeld vind ik . Ik heb een vraag naar aanleiding van het artikel van de telegraaf van 10-2-2016 Mijn man en ik hadden een geregisteerd partnerschap in nederland , nu kwam mijn man uit canada , mijn man is in 2014 overleden maar had een levensverzekering wat naar de kinderen gaat zodra ze 18 worden , dit geld staat nu in canada bij een childeren minnor advokatenburo , mijn vraag is eigenlijk wat gebeurt er als dit vrij komt , ik heb nu een weduwe weze uitkering , ik weet niet of dit voor mij gevolgen heeft als de oudste nu 16 dit geld krijgt , zodra hij 18 word en wat de gevolgen zij voor de kinderen.

Antwoord

Ik durf het u niet zonder meer te zeggen wat de gevolgen zijn.

Maar normaal gesproken horen weduwen en wezen pensioenen doorbetaald te worden ongeacht het vermogen of inkomen dat de ontvanger heeft.

Maar ik raad u dus aan om met de betreffende instantie contact op te nemen en daar navraag te doen.


758 19-02-2016
Vraag

Goedendag, Als tweedejaars student recht en economie heb ik met veel belangstelling uw pagina over de ‘Groninger Akte’ gelezen. Mijn familie speelt op dit moment met de verkoop van een huis, bij mij kwam het idee op dat een Groninger Akte hierbij wellicht uitkomst zou bieden. Indien mogelijk zou ik graag uw visie horen over gebruik van een Groninger Akte in de volgende situatie: Het gaat om de verkoop van een huis dat op dit moment leeg staat. Er is een potentiële koper en de verkoopprijs is zo goed als rond. Probleem is echter dat de koper zijn eigen woning moet verkopen alvorens hij de financiering rond kan krijgen, hij vraagt echter wel of er een mogelijkheid is om al vóór betaling van de koopsom te kunnen starten met een (grondige) verbouwing. Naar mijn mening is dit dus mogelijk door een Groninger Akte op te stellen, onze makelaar acht het risico (van wanbetaling) echter te groot.

Ik ben erg benieuwd naar mening omtrent deze casus.

Antwoord

Op zich kan een Groninger Akte uitkomst bieden.

Maar ik raad het (net als de makelaar) af.

Want als de koper wel gaat slopen maar niets opbouwt en dan vervolgens de clausule van de Groninger Akte inroept (eigen huis niet verkocht) dan blijft uw familie met een bouwvallige woning achter.

Dat zal lastiger te verkopen zijn dan de huidige leegstaande woning.

En u krijgt niet of nauwelijks geld van de koper nu deze uw toestemming had om te gaan slopen.


759 19-02-2016
Vraag

Geachte heer Loendersloot,

wat u vergeet te vermelden (in de column over negatieve rente en waarborgsom), en ik helaas uit eigen ervaring weet, is dat bij een faillissement van de koper de waarborgsom in het faillissement valt. De verkoper kan dan naar de zekerheid fluiten. Bij een bankgarantie is dit niet het geval en daarom is dit altijd te prefereren als verkopende partij.

Antwoord

In mijn column over de waarborgsom en de notaris (https://ntrs.nl/2016/01/26/negatieve-rente-en-de-waarborgsom/) ging het over een special (op dit moment nog fictief) geval.

Namelijk een negatieve rente waardoor de koper bij moet betalen als deze een waarborgsom stort.

Daarom heb ik er bewust voor gekozen om andere zaken buiten beschouwing te laten.

Dus ook het door u gesignaleerde probleem dat een bankgarantie beter is voor een verkoper dan een waarborgsom mocht de koper failliet gaan.

(Mocht de bank failliet gaan die de bankgarantie heeft afgegeven, dan is dat overigens weer niet het geval).

Wellicht dat ik nog een keer schrijf over de bankgarantie/waarborgsom in het kader van faillissement van de koper. Dus uw situatie.


760 19-02-2016
Vraag

Goedemiddag!

Ik moet volgende week woensdag bij de notaris de papieren tekenen voor de overdracht. Deze notaris was mij aanbevolen door iemand omdat hij niet duur zou zijn. Het tegendeel blijkt het geval, ik kreeg gisteren een rekening waarvan bijna € 1700 euro alleen al naar de notaris gaat. 🙁

Voorts schrijft deze notaris dat het gehele verkoopbedrag vóór de overdracht op zijn/haar rekening moet staan. Ik lees in uw artikel dat dat sterk af te raden is.

Waarom? En wat doe ik?

Ik citeer uit de brief:

Ik verzoek u vriendelijk ervoor zorg te dragen dat het eindbedrag van de afrekening vóór het tekenen van de akten is voldaan op één van mijn bankrekeningen, 

Antwoord

Mijn artikel gaat over geld dat gedurende langere tijd bij de notaris staat (als depot voor een waarborgsom).

En dan bovendien nog in de situatie dat er sprake is van een negatieve rente.

Dat laatste is nu (nog) niet het geval.

Mijn artikel beschrijft dus een andere situatie dan die van u.

Dus ik raad u aan om er voor te zorgen dat het geld inderdaad vóór het tekenen van de akte op de derdengelden rekening van de notaris staat.

Bijvoorbeeld doordat u het dinsdag overboekt.

Let u wel op dat er een blokkade kan zijn op uw rekening waardoor u niet het gehele bedrag in één keer kunt overboeken.

Uw bank kan u meer over deze limieten vertellen.


761 19-02-2016
Vraag

Ik ben in 2006 gescheiden en heb een echtscheidingsconvenant.

In dit convenant staat dat ik overbedeeld ben vanwege ik huis eigenaar ben en ik mijn ex partner nu middels een renteloze  onderhandse lening in tien jaar 10.000 euro als aandeel hierin moet geven.

Aangezien een renteloze onderhandse lening door de fiscus wordt gezien als een schenking vraag ik mij af of ik nu de schenkingsbelasting moet betalen  of dat mijn ex dat moet doen.

Antwoord

Een renteloze lening kan maar hoeft niet als een schenking gezien te worden door de fiscus.

Als die direct opeisbaar en betaalbaar is, dan is er geen sprake van een schenking.

Maar los daarvan: de ontvangende partij is schenkingsrecht verschuldigd en niet de schenker (tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen).

Dus u zou de belasting moeten betalen.

Reactie op antwoord

U geeft aan dat ik ( als schenker van het bedrag aan overbedeling aan een ex partner) belasting moet betalen.

Daar ik voor de overbedeling een lening heb moeten afsluiten , waarover ik ook rente moet betalen snap ik niet dat ik ook nog belasting moet betalen over een schenking van 10.000 euro aan een ex partner.

Antwoord

Ik snap de situatie niet meer.

U gaf eerst aan dat er een renteloze lening is.

Maar nu schrijft u dat er een lening is afgesloten met rente.

En let u op: degene die het voordeel heeft dat hij/zij geen rente hoeft te betalen, is degene die de schenkbelasting moet betalen.

Maar alleen als de renteloze lening ook daadwerkelijk gezien moet worden als een schenking. En dat is niet per definitie het geval.

Ik raad u aan om met de notaris die de akte van verdeling heeft opgesteld, contact op te nemen.


762 19-02-2016
Vraag

Als deze constructie met een wachttijd van bijvoorbeeld 2 jaar wordt uitgevoerd, zijn er dan mogelijkheden, of langer, bijvoorbeeld 5 jaar?

(het gaat om de situatie dat een zoon zijn woning aan zijn vader verkoopt om die daarna weer terug te kopen)

Antwoord

Als de woning binnen 6 maanden weer aan de zoon wordt teruggeleverd dan is er niet nog een keer overdrachtsbelasting verschuldigd als de prijs niet gewijzigd is.

Maar de banken kunnen proberen om de boeterente alsnog bij de zoon te verhalen als duidelijk is dat de verkoop aan vader slechts een schijnconstructie is om aan de boeterente wegens vervroegde aflossing te ontkomen.

Wordt de termijn langer dan 6 maanden, dan zal het lastiger zijn voor de banken om die schijnconstructie aannemelijk te maken.

Maar ik denk dat een Familiebank constructie (waarbij ieder jaar een bedrag geleend wordt van de familie gelijk aan het bedrag dat boetevrij afgelost mag worden bij de bank) wellicht beter is.

Daarbij bestaat er ook niet de kans dat een notaris (terecht) weigert mee te werken aan de schijnconstructie van verkoop en terugkoop.


763 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Naar mijn idee had de gemeente niet in moeten zetten op de idee dat er sprake was van een schenking, daarmee heeft de rechtbank gelijk. De gemeente had haar cliënt moeten dagvaarden vanwege het niet accepteren van haar legitieme portie. De ouders houden het binnen de familie maar hadden het aan iedereen kunnen schenken. Het verwijt tov van de bijstandsvrouw is dat zij haar legitieme portie niet heeft geaccepteerd.

Daarnaast is een bijstandsuitkering een uiting van solidariteit van de gemeenschap ter ondersteuning van diegenen die niet kunnen voorzien in een inkomen. Het hebben van een vermogen, in huis of ev erfenis ed rechtvaardigt mijn inziens niet een beroep op de solidariteit van ons allen.

Het harde werken en het loon van dat harde werken door de ouders verdwijnt niet in de staatskas maar verdwijnt in de verzorging en onderhoud van hun eigen van hun dochter. Een volkomen onbegrijpelijke gedachte dat de staatskas een bak geld in Den Haag is.

Antwoord

Ik kan u niet vertellen waarom de gemeente niet de door u gesignaleerde weg heeft gekozen.

Dat is ook naar mijn mening de betere methode.

Wat betreft de solidariteitsgedachte die u aanhaalt, kan ik melden dat in de beslotenheid van de spreekkamer van de notaris ouders deze gedachte loslaten als het gaat om hun eigen kind dat uitkeringen of toeslagen zou mislopen als het erft.

Ik vond de besproken uitspraak vermeldenswaard aangezien normaal gesproken in de meeste (overheids)regelingen een regeling is opgenomen om te voorkomen dat iemand geen beroep doet op geld (uit een erfenis) en toch in aanmerking komt voor ondersteuning door de overheid.


764 19-02-2016
Vraag

Mijn vader is in 1990 overleden. Ik ben door mijn broer en mijn moeder overal buiten gehouden. Alles was al geregeld toen ik daar arriveerde en de papieren werden aan de kant gelegd. Nu s mijn moeder overleden en ben ik onterft. Mijn vraag is: kan ik nog iets doen of papieren opvragen van mjin vader? Naar mijn weten had mjn vader géén testament, maar hij had wél een levensverzekerng. En wat kan nog doen aan dat eventueele kindsdeel? Van mijn moeder krijg i niks omdat ik onterft ben maar hoe zit het met mijn vader? Ik heb nl. nooit inzage ergens in gehad, en omdat er geen testament was vraag ik me af wat er dan met het geld en kindsdeel van mijn vader is gebeurt. Ze waren getrouwd in gemeenschap van goederen.

Antwoord

Dit wordt een wat lastige zaak. Niet omdat u geen recht zou hebben op uw vadersdeel, maar omdat er bekeken moet worden hoe groot dat bedrag toen was en wie dat dan nu moet uitbetalen aan u.

Ik raad u aan om als eerste te kijken op www.centraaltestamentenregister.nl omdat u daar kunt zien of uw vader een testament had.

Daarna kan er getracht worden om de fiscale gegevens van uw vader op te vragen bij de belastingdienst (hetzij de Inkomstenbelasting 1990 dan wel de Successieaangifte).


765 19-02-2016
Vraag

(Met interesse lees ik altijd uw nieuws en was ook al een keer aanwezig bij een voorlichtingsmiddag in Maastricht.)

Ik las nu dat ik ook per mail een vraag kan stellen, van welke mogelijkheid ik graag gebruik maak.

Mijn vraag:
In 2005 heb ik een advies opgevolgd om te schenken op papier (via notaris) aan mijn twee kinderen en teruggeleend. Zij waren toen in de leeftijd dat zij belastingvrij ieder een schenking van ongeveer 20.000,00 mochten ontvangen.
Daarna heb ik ieder jaar de 4% en later de 6% rente betaald. Ik ben echter een paar jaar geleden gestopt met de rentebetaling want het werd mij teveel en teer ik teveel in op mijn vermogen.
Zij hebben dus ieder het bedrag op papier maar ontvangen geen rente meer van mij.

Mijn vraag is wat gaat er nu gebeuren bij mijn overlijden. Moeten zij dan alsnog erfbelasting betalen over dit bedrag wat zij ieder jaar opgeven als vermogen?
Ten tijde van de papieren schenking was dit voor hen belastingvrij.

Antwoord

Dank voor de complimenten.

Als ik het goed heb, was u met uw zuster een keer gaan fun-shoppen in Maastricht en was u daarna naar de lezing gekomen (inclusief de plastic tassen waarin uw aankopen zaten).

Wat uw vraag betreft is de positie van de fiscus eenvoudig.

Als u niet ieder jaar opnieuw de verschuldigde rente heeft betaald, dan wordt de schenking gewoon belast met erfbelasting als u overlijdt.

Dat kan alleen voorkomen worden door alsnog de niet betaalde rente te voldoen aan de kinderen. (inclusief rente over die niet betaalde som).

En die bedragen moet u dan ook nog via de bank overboeken.

Hiervoor maakt het niet uit dat uw kinderen in 2005 een onbelaste schenking konden ontvangen. Ook maakt het niet uit dat de kinderen ook nog eens inkomstenbelasting betalen over de schenkingen.

De erfbelasting wordt namelijk geheven over hetgeen u bezat op moment van uw overlijden. 


766 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Geachte,

Ik  quote regel  uit   de telegraaf  waar staat,    ”de gemeente kon de bijstand niet op de kleinkinderen verhalen.”

Ik  wil  hier  een opmerking plaatsen:    Als moeder een uitkering  krijgt van de gemeente kan de gemeente  het vermogen  van  inwonende kinderen  wel mee laten tellen  aan vermogen  moeder.  Voorbeeld: kinderen  11 / 9/   8 jaar, gezamenlijk   € 11.000 op 3 verschillende  spaarbankrekeningen wordt  bij het vermogen opgeteld.

Antwoord

In deze casus was er kennelijk geen sprake van inwonende (klein)kinderen

Anders snap ik niet dat de gemeente deze route niet volgde.


767 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Met verbazing en ongeloof heb ik uw column gelezen. De toonzetting en adviesrichting vind ik op het randje van het onbehoorlijke. Niet passend bij de statuur van het notarisambt. Er staan volgens mij ook halve waarheden in.

Ik zal het even toelichten. De Participatiewet is complementair. Dat houdt in dat pas recht op bijstand bestaat als je niet in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. De Staat (wij allemaal!) zorgt in dat geval voor een fatsoenlijk inkomen.  In Nederland zijn we (gelukkig) graag bereid om mensen in nood te helpen. Daar betalen we allemaal belasting voor. Dat noemen we solidariteit. Maar uw denkrichting ondergraaft de solidariteit. En dat zorgt er indirect voor dat we minder over hebben voor de zwakkeren.

U draait het om. Alsof de Staat een monster is, die je het vermogen laat opeten, de erfenis in de staatskas laat stromen en ‘oplossingen’ voor het probleem. De Participatie is bedoeld om mensen tijdelijk te ondersteunen als het even tegenzit. Als bijstandsgerechtigde wordt verwacht dat je er alles aan doet om zo snel mogelijk op eigen benen te staan. Dat kan van alles zijn. Werk, maar ook leven van vermogen als je dat bezit. Je doet mee naar vermogen. En als je niet kunt, helpen we je.
Uw column is een fout signaal.

Ik overweeg een klacht in te dienen bij de KBN.

Antwoord

Ik vrees dat u de boodschap en de boodschapper door elkaar haalt.

Ik heb een (opmerkelijke) rechterlijke uitspraak onder de aandacht gebracht omdat ouders (dus niet de bijstandsgerechtigde zelf) een probleem hebben met het feit dat “hun” vermogen opgegeten moet worden als hun kind in de bijstand zit.

De rechters hebben een interpretatie gegeven aan de Participatiewet die ik niet verwacht had. En het is ook de taak van het notariaat om cliënten te wijzen op alle aspecten. Dus ook op deze uitspraak.

Het spijt mij dat u mijn column als een fout signaal ziet. Maar in mijn ogen signaleer ik slechts de door de rechter aan de wet gegeven interpretatie.

Reactie

Ik deel uw mening niet.

Het gaat mij om het draagvlak van de samenleving om te willen bijdragen aan kwetsbare mensen.  Een advies aan ouders om het geld ‘ zeker te stellen’  zie ik met die bril op als ongepast en dubieus. Onterven is ook niet voor dit doel in het BW gekomen. In die zin verwar ik boodschap niet met boodschapper.

De uitspraak gaat over de uitleg van het verhaalsrecht binnen de Participatiewet. Het zegt niet veel over de basisprincipes van de Participatiewet. Het verhaalsrecht is voor de uitvoering van de Participatiewet van ondergeschikt belang.

Uw advies is ook nog eens onvollledig. De ‘vlieger’ gaat namelijk niet op als de kleinkinderen nog geen 18 zijn en bij de bijstandsgerechtigde ouders wonen. Bijstand is gezinsbijstand. Middelen van kinderen worden om die reden als middelen van het gezin beschouwd. In dat geval zal de efenis tot het vermogen van de bijstandsgerechtigde ouders worden gerekend als de eigen ouders overlijden. Ook dan einigt het recht op bijstand. Mensen die de column lezen weten dat echter niet. En worden dus – door u onbedoeld- op het verkeerde been gezet.

Dus niet alleen een fout signaal, maar ook nog een deels misleidend advies.

Mijn zienswijze op de reactie:
In deze casus die door de rechters is beslist (en waarover ik schreef) was er kennelijk geen sprake van inwonende (minderjarige) kinderen.
De extra informatie van deze lezer is dus wel waardevol, maar in de column ging het om deze specifieke uitspraak en niet om de Participatiewet in zijn geheel.


768 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Als iemand in de bijstand zit en een erfenis ontvangt is het uitermate logisch dat de bijstand stopt.

Het kan toch niet zo zijn dat iemand leeft van gelden die door belastingbetalers gefourneerd worden ook nog een riant kapitaal op de bank heeft staan.

Pure waanzin.

Antwoord

Ik vond de uitspraak opmerkelijk en daarom interessant genoeg om over te schrijven.

Er zijn meer lezers die uw mening delen, zo heb ik al gemerkt.


769 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

U onthoudt zich – terecht – van een waardeoordeel, maar ik vind het toch jammer, dat mensen het kennelijk eerlijker vinden, dat de gemeenschap – lees: de gemeenschap van belastingbetalende landgenoten – voor de bijstandsuitkering opdraaien, terwijl dat niet nodig is. Als (minderjarige) kinderen van de dochter erven, kan zij redelijk vrij over (een deel van) het geërfde vermogen beschikken (ter financiering van de onderhoudskosten van en extraatjes voor de kinderen) en ontvangt ze daarnaast nog bijstand ten laste van de samenleving. Bovendien kan ze veelal gebruik maken van allerlei toeslagen, kortingen (op gemeentelijke belastingen e.d.), kwijtscheldingen (bijv. voor waterschapslasten), aanvullende bijstand van de gemeente e.d. Hoezo Participatiemaatschappij? Gaat die altijd één richting uit?

Antwoord

Wat men ook vindt van deze uitspraak, het is een gegeven dat ouders worstelen met het idee dat “hun zuur verdiende geld”  opgegeten moet worden door een kind als dat in de bijstand zit.

De uitspraak van de Limburgse rechter is opmerkelijk in mijn ogen en daarom wilde ik die onder de aandacht brengen.


770 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Het citaat “Ze hebben tenslotte niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard om hun geld in de staatskas te laten verdwijnen.” stoot mij erg tegen de borst. Het is juist omgekeerd: De dochter eet uit de staatsruif, de bijstand. En de bijstand is het laatste financiële vangnet van onze verzorgingsstaat, als er echt geen andere alternatieven meer zijn. Misschien hadden de ouders zich wat meer kunnen inspannen zodat hun dochter niet in de bijstand bleef hangen.

Antwoord

Ik heb een column geschreven om een opmerkelijke rechterlijke uitspraak onder de aandacht te brengen.

Wat men verder ook vindt van deze uitspraak, het is voor mij een gegeven dat ouders worstelen met het feit dat “hun geld” na hun overlijden “opgegeten moet worden” als hun kind in de bijstand zit.

Het is dus kennelijk een issue.


771 19-02-2016
Vraag

(Opmerking inzake de column over bijstand, verhaal door de gemeente en onterving door moeder)

Maar kinderen hebben volgens het BW toch ook onderhoudsplicht t.o.v. hun ouders? In Belgie dragen de kinderen nog financieel bij t.b.v. hun ouders in het bej/verpl.huis . Ze hebben van oorsprong hetzelfde B.W, maar door de aardgasbaten konden wij de ABWZ optuigen tot ongekende hoogten.

Antwoord

Het artikel in het BW waar u naar verwijst wordt weinig gebruikt

Voornamelijk om de uitvaartkosten te verhalen op de kinderen als vader of moeder op kosten van de gemeente begraven is.

Dat kan overigens vreemde gevolgen hebben als het kind bewust geen contact wil met de ouders. Bijvoorbeeld omdat het misbruikt of mishandeld is.


772 19-02-2016
Vraag

heb ooit vernomen over beheer-stichtingen.

De erfenis wordt overgemaakt naar stichting welke de erfenis beheert en uitkeringen kan doen om bepaalde kosten te vergoeden.

Bv een St. ter verrijking van culturen dmv reizen. Kosten van reizen etc. worden dan vergoed door de stichting en kunnen dus niet als inkomen worden aangemerkt.

Wellicht kunt u hierover meer inlichten?

Antwoord

Ik ken familie stichtingen die worden ingezet om erfenissen te beheren. Maar die worden niet (alleen) bestemd om cultuurreizen te betalen.

Maar om allerhande kosten van familieleden te betalen.

Of dat dus de stichtingen zijn die u bedoeld ?

Bovendien is er een probleem als het gaat om (klein)kinderen. Deze worden dan onterfd aangezien alles naar de stichting gaat.

Deze (klein)kinderen kunnen dan de zaak doorkruisen als ze een beroep doen op hun legitieme portie


773 19-02-2016
Vraag

Wij hebben een bv opgericht met een notariele akte, deze bv is zonder ons weten naar de andere partij gegaan.

Antwoord

Ik weet niet wie u bedoeld met “de andere partij”. Als die betrokken is bij de oprichting, dan is het logisch dat die ook een exemplaar van de akte krijgt.

Bovendien zijn de statuten (die in deze akte staan) openbaar en op te vragen bij de Kamer van Koophandel.


774 19-02-2016
Vraag

Mijn vader is overleden.Mijn moeder leeft nog.
Nalatenschap werd verdeeld onder de kinderen incl mijn moeder
We ware naar notaris geweest en ik had toen een afstaan gedaan dus een afstaan briefje getekend.

Mijn vraag is kan ik dan ongedaan maken

Antwoord

Ik denk niet dat u nu nog de zaak ongedaan kunt maken.

U heeft enkele jaren geleden getekend en dan is er waarschijnlijk sprake van verjaring.

Tenzij u kunt aantonen dat een wilsgebrek (dwaling, bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden) toen speelde.


775 19-02-2016
Vraag

Mijn man is 10 jaar getrouwd geweest, tijdens dit huwelijk is zijn moeder overleden. Zijn vader is nog in leven. Zijn expartner heeft in de echtscheidingsclausule op laten nemen dat ze recht heeft op het kindsdeel van zijn moeder. Als vader komt te overlijden, op welk bedrag heeft expartner dan recht? op een deel van het geld wat toentertijd bij overlijden van moeder er was, of een deel van het geld wat is overgebleven als vader komt te overlijden?

Antwoord

De ex-partner heeft recht op een deel van het geld dat we was ten tijde van de echtscheiding. Dat is een derde mogelijkheid.

Feitelijk is het een deel van het geld ten tijde van het overlijden van moeder omdat ik er van uit ga dat er geen renteclausule speelt (omdat die doorgaans in een testament staat en dan is er meestal in zo’n testament ook sprake van een anti-schoon dochter clausule).


776 19-02-2016
Vraag

Ik wil mijn ex-man uitkopen. Mogen hij en zijn advocaat bewijzen eisen dat ik dit kan financiëren?

Antwoord

Onlangs heeft een rechter een uitspraak gedaan dat de afspraak in een convenant dat Partij A het huis zal overnemen en daarbij zal zorgen dat Partij B ontslagen wordt uit de (hoofdelijke) aansprakelijkheid jegens de bank niet een vrijblijvende afspraak is.

Partij A heeft een resultaats verplichting en zal dus hiervoor moeten zorgen op straffe van een boete.

Daarom denk ik dat uw ex-man inderdaad kan eisen dat u moet bewijzen dat u de aankoop kunt betalen.

Maar zeker weten doe ik dat niet.


778 22-02-2016

Vraag

Ik heb met veel interesse uw columns over schenking voor en na opname in een zorginstelling gelezen. Ik heb nog een vraag. Is het  voor een weduwnaar mogelijk  om na  opname in een zorginstelling zijn eigen woning te  schenken aan zijn kinderen en daarmee een hogere eigen bijdrage vermijdt?  De weduwnaar is nog compos mentis. Ik lees altijd de tussenstap, dat na opname de woning te koop kan worden gezet en dan maar hopen dat de woning binnen 2 jaar word verkocht. De opbrengst kan dan kennelijk worden geschonken aan de kinderen om de hoge bijdrage te vermijden. Schenking van de eigen woning lijkt me dan veiliger.

Antwoord

Uw suggestie om de woning zelf te schenken (na opname) is zeker uitvoerbaar.

Nadeel is echter wel dat er (naast schenkingsrecht) ook direct inkomstenbelasting betaald moet worden door de kinderen, terwijl er bij de weduwnaar niets verandert in de InkomstenBelasting (IB)

De kinderen bezitten namelijk direct een beleggingspand en moeten daarover in Box 3 (nu nog) 1,2% over betalen.

Wordt de woning niet geschonken (maar blijft die eigendom van de weduwnaar) dan hoeft deze daar geen Box 3 heffing over te betalen (zolang de woning gekwalificeerd wordt als Eigen Woning).

Die kwalificatie stopt op het moment dat de woning geschonken wordt.

Of 3 (!) jaar na verhuizing.

Omdat de eigen bijdrage berekend wordt over het Box 3 vermogen van 2 jaar eerder, komt de woning pas na 3 + 2 = 5 (!) jaar na opname pas te voorschijn in de cijfers van het CAK.

Schenk je direct na opname, dan betalen de kinderen direct schenkbelasting (eenmalig) en de Box 3 heffing (jaarlijks).

Blijft de weduwnaar eigenaar dan vindt er pas heffing over die woning plaats na die 5 jaar.

Overweegt u dus goed of er wel of niet direct de woning geschonken moet worden.

Alternatief is woning 3 jaar in de verkoop hebben en dan in de tussentijd op papier schenken (kun je de belastingvrije sommen optimaal benutten).

Ik zou in ieder geval een algehele volmacht adviseren.


779 22-02-2016

Vraag

(Gaat over de column inzake negatieve rente en waarborgsom)

wat u vergeet te vermelden, en ik helaas uit eigen ervaring weet, is dat bij een faillissement van de koper de waarborgsom in het faillissement valt. De verkoper kan dan naar de zekerheid fluiten. Bij een bankgarantie is dit niet het geval en daarom is dit altijd te prefereren als verkopende partij.

Antwoord

In mijn column over de waarborgsom en de notaris ging het over een speciaal (op dit moment nog fictief) geval.

Namelijk een negatieve rente waardoor de koper bij moet betalen als deze een waarborgsom stort.

Daarom heb ik er bewust voor gekozen om andere zaken buiten beschouwing te laten.

Dus ook het door u gesignaleerde probleem dat een bankgarantie beter is voor een verkoper dan een waarborgsom mocht de koper failliet gaan.

(Mocht de bank failliet gaan die de bankgarantie heeft afgegeven, dan is dat overigens weer niet het geval).

Wellicht dat ik nog een keer schrijf over de bankgarantie/waarborgsom in het kader van faillissement van de koper. Dus uw situatie.


780 22-02-2016

Vraag

Als ik mijn erfenis verwerp, kan ik dit dan laten schenken aan mijn zus ?

Antwoord

Als u een erfenis verwerpt dan komt uw erfdeel bij de andere erfgenamen terecht

Door verwerping heeft u geen enkele invloed meer

U kunt ook (beneficiair) aanvaarden

Dan krijgt u uw erfdeel wel

Daarna kunt u dat weer weg schenken


781 22-02-2016

Vraag

Hoe kan ik ervoor zorgen dat na overlijden de mensen die nu maandelijks een geldbedrag ontvangen dit na mijn overlijden nog steeds maandelijks krijgen. Het gaat hier niet om mensen in Nederland maar in Thailand.

Antwoord

U kunt een lijfrente verzekering afsluiten op uw eigen leven met deze mensen als begunstigde.

Na uw overlijden moet de verzekeraar dan het geld uitbetalen.

Of u regelt het in een testament. Daarin neemt u een legaat van een (maandelijks) geldbedrag op ten gunste van deze personen.

U moet dan wel (ook) een executeur benoemen, die de plicht heeft om er voor te zorgen dat dit legaat dan ook iedere maand uitbetaald gaat worden.

Hiertoe zal de executeur dan een bedrag apart moeten zetten en de rest van de erfenis kan dan verdeeld worden onder uw erfgenamen.


782 22-02-2016
Vraag

Mijn man is 10 jaar getrouwd geweest, tijdens dit huwelijk is zijn moeder overleden. Zijn vader is nog in leven. Zijn expartner heeft in de echtscheidingsclausule op laten nemen dat ze recht heeft op het kindsdeel van zijn moeder. Als vader komt te overlijden, op welk bedrag heeft expartner dan recht? op een deel van het geld wat toentertijd bij overlijden van moeder er was, of een deel van het geld wat is overgebleven als vader komt te overlijden?

Antwoord

De ex-partner heeft recht op een deel van het geld dat we was ten tijde van de echtscheiding. Dat is een derde mogelijkheid.

Feitelijk is het een deel van het geld ten tijde van het overlijden van moeder omdat ik er van uit ga dat er geen renteclausule speelt (omdat die doorgaans in een testament staat en dan is er meestal in zo’n testament ook sprake van een anti-schoon dochter clausule).

Reactie op antwoord

Wat bedoelt u met dat is een derde mogelijkheid?

En wat als de vader van mijn man al zijn geld al zoveel mogelijk heeft opgemaakt als hij komt te overlijden? als er bijvoorbeeld niet veel meer te verdelen is, kan zij dan nog geld claimen en zoja bij wie?

Antwoord

In theorie zijn er 3 momenten waarnaar gekeken kan worden.

De eerste: moment van overlijden vader (als langstlevende).

De tweede: moment van overlijden moeder (als eerste)

De derde: moment van echtscheiding.

Dat kan uitmaken.

Stel dat moeder en vader een huis hadden EN ten tijde van overlijden moeder er wel een renteclausule in het testament van moeder stond, maar geen anti-schoondochter clausule (kans hierop is niet zo groot).

Op moment overlijden van moeder was de (over)waarde euro 40.000,-.

Op moment echtscheiding was de (over)waarde euro 60.000,-

Op moment van overlijden vader is (over)waarde euro 30.000,-.

 

Dan moet er bij uitbetaling aan de ex-echtgenote uitgegaan worden van die waarde van euro 40.000,- maar moet daar nog de rente bijgeteld worden die volgens het testament van moeder aan de zoon toekomt. Dat zal waarschijnlijk dus hoger uitpakken dan die euro 40.000,-.

(Let op: ik ben er even aan voorbij gegaan dat de zoon slechts recht heeft op een kindsdeel van de (over)waarde en dus niet op de hele overwaarde).

Als de langstlevende alles heeft opgemaakt (of de zoon heeft onterfd), dan heeft de zoon een probleem. Hij zal wel aan zijn ex-echtgenote moeten uitbetalen, maar ontvangt minder of helemaal niets.


783 22-02-2016

Vraag

ik heb een vraag tijdens de afhandeling van de nalatenschap bracht de notaris kosten in rekening +_12000 euro gedeeld door 4erfgenamen 3000 euro kan ik deze notariskosten ook opvoeren als aftrek post voor de belastingaangifte 2015

Antwoord

Deze kosten zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Alleen kosten van de notaris die te maken hebben met de Eigen Woning Schuld zijn dat wel.


784 28-02-2016

VRAAG

Goede middag,
Als ik aan mijn dochter een schenking pleeg van 5304, euro,en ik stort op de rekening van mijn dochter twee keer een bedrag ad 2122,euro, schenking, leeftijd kinderen 5 en 8 jaar,moet ik dan hierover schenkbelasting betalen?

ANTWOORD

Ik neem aan dat u in 2016 een schenking aan uw dochter gedaan heeft van euro 5.304,-

En dat u daarnaast aan uw dochter ook nog twee maal euro 2.122,- heeft overgeboekt als schenking voor uw minderjarige kleinkinderen (zijnde haar kinderen).

Als duidelijk is dat dit telkens een schenking is, dan zal de belastingdienst volgens mij geen aanslag schenkbelasting opleggen. Omdat het in alle drie de gevallen gaat om een onbelaste schenking.

Aan te raden is natuurlijk om bij de overboeking voor de kleinkinderen te vermelden dat het om een schenking aan de kleinkinderen gaat.

Overigens is het zo dat niet de schenker de schenkbelasting betaalt, maar de ontvangende partij.

Althans dat is het uitgangspunt van de Successiewet.

Van dit basis beginsel kan overigens wel afgeweken worden.


785 28-02-2016

VRAAG 

Mijn dochter heeft in 2008 een onderhandse lening voor hun huis gekregen, geregistreerd bij de belastingdienstdienst. Haar man heeft ook de onderhandse akte  mede ondertekent waarop staat dat lening van 1 ton buiten de gemeenschappelijke boedel valt.

Hebben renteafrek genoten  bij  belasting

In 2013 is de lening omgezet in een schenking ,dit kon van uit de belasting, daar weer aangeboden, met op belastingformulier dat lening 2008 in een schenking is overgezet. De dochter heeft belastingformulier ondertekend,  haar man   niet

Moet haar man bij een eventuele scheiding de ton terugbetalen of moet deze ton gedeeld worden. Ze zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

ANTWOORD

Relevant hierbij is of de zogeheten antischoonzoon clausule onderdeel was van de schenking in 2013

Of die clausule in de originele leningsovereenkomst staat of niet, maakt niet uit.

Over de clausule heb ik meerdere keren geschreven en zelfs een video opgenomen


786 28-02-2016

VRAAG

Wat ook erg veel geld kost bij de notaris is de koffie.

In ons geval bij de verdeling van een erfenis werd netjes gevraagd of je koffie wilt.

Dit is ook geen probleem maar als de hulpnotaris (specialist familie aangelegenheden) a 180 euro per uur dan de koffie gaat zetten en ondertussen de notaris a 250 euro per uur ons bezig houdt met een gesprek over koetjes en kalfjes totdat de koffie eindelijk op tafel komt  en de hulpnotaris bij het gesprek betrokken kan worden.

In mijn ogen werd de koffie met Senseo gezet,   1 kopje  1pad, 1kopje 1 pad……….

Alles bij elkaar voor 10 personen is dat toch zeker een kwartier  a 250 + 180 euro per uur    =  107,50 euro voor 10 koffie.

Je zou zeggen dat een koffie meisje goedkoper werkt, die krijgt vast geen 430 euro per uur.

PS, ik ben er nog altijd pissig om.    Voorval dateert van februari 2012.

ANTWOORD

Jammer dat u deze slechte ervaring heeft gehad.

U had toen nog hierover een declaratie geschil kunnen voeren.

Nu helaas niet meer.


787 28-02-2016

VRAAG

Goede middag, Mijn dochter, 41 jaar, heeft een huis gekocht voor een bedrag ad 151000,euro.Met haar inkomen kan ze 126000,euro hypotheek krijgen met NHG.Ouders willen 25000,euro onderhands lenen e/o schenken.Op internet opgezocht diverse antwoorden kwamen er uit rollen, en vroeg me af wat is juiste de oplossing?Ik heb wel de regulier schenking gedaan die in 2016 mogelijk was,kind en kleinkinderen.

ANTWOORD

Uw dochter is met haar 41 jaar te oud om belastingvrij een ton geschonken te krijgen.

Die bijzondere vrijstelling geldt alleen als zij nog geen 40 jaar is ten tijde van de schenking voor de eigen woning

Ik ga er van uit dat ze geen fiscaal partner heeft die nog geen 40 jaar is ?

Eigenlijk blijft alleen de familiebank constructie voor u over (eventueel in combinatie met jaarlijks kwijtschelden op de schuld.

Zorg wel er voor dat die kwijtschelding dan onder de antischoonzoon clausule gedaan wordt.


788 28-02-2016

VRAAG

Mijn vrouw en ik zijn sinds 5 jaar gehuwd en wonen nu samen in één huis.

Wij overwegen om apart te gaan wonen, maar wel gehuwd te blijven.

Als één van ons overlijdt, geldt dan toch het lage tarief van de erfbelasting

ANTWOORD

Er is geen plicht om samen te wonen als men getrouwd is

Ook is er geen eis voor de erfbelasting om op hetzelfde adres ingeschreven te staan

Bent u getrouwd en overlijdt één van u beiden, dan is de hoge vrijstelling en het lage tarief van de erfbelasting toepasselijk

U ben tenslotte gehuwd.


789 28-02-2016

VRAAG

In het geval dat ik overlijd,  keert een (overlijdens)verzekeringsmaatschappij  een bedrag uit aan mijn hypotheekgever.

Dit omdat de verzekeringspolis (vrijwillig) verpand is.  Als dit plaatsgevonden heeft, is de waarde van het huis ongeveer  100 000 euro meer waard dan de nieuwe hypotheekschuld.

Mijn vraag is of mijn kinderen recht hebben op een geldbedrag als mijn vrouw ( niet hun moeder)  erna zou besluiten het huis te verkopen of moeten zij wachten totdat mijn vrouw overleden is en afwachten welk bedrag/vermogen no over is ?    Mijn vrouw heeft geen kinderen.

ANTWOORD

Als u geen testament heeft dan is de wettelijke verdeling van toepassing

De goederen in uw erfenis gaan volledig naar uw weduwe

Uw kinderen krijgen een claim op haar ter grootte van hun kindsdeel

Dat bedrag hoeft uw weduwe pas uit te betalen bij haar faillissement of (haar erfgenamen) bij haar overlijden

Wat uw weduwe in de tussentijd doet maakt niet uit

Zij kan dus alles opmaken

In dat laatste geval lopen haar erfgenamen wel het risico dat zij nog dat kindsdeel moeten betalen uit hun eigen vermogen (daar zijn oplossingen voor).

Overigens kan het zijn dat de uitkering van de polis formeel niet in de erfenis valt maar alleen ten goede komt aan de weduwe.

Dat hangt af van de redactie van de polis


790 28-02-2016

VRAAG

Onze ouders zijn vorig jaar beide op korte termijn overleden.

We waren thuis met 3 kinderen. 2 broers en 1 zus.

Onze ouders hebben mij en mijn broer volgens het testament in 2oo9 onterft op onze legitieme portie na.

We zijn erachter gekomen dat de vrouw van de notaris van mijn zus familie van mijn zwager is.

Mag de notaris van mijn zus dan de testamenten van onze ouders opstellen, goedkeuren en ondertekenen zodat deze rechtsgeldig zijn.

ANTWOORD
Als ik de familiestamboom in gedachte teken denk ik dat de afstand tussen de notaris en uw moeder te groot is.

Dus is het niet verboden geweest

Maar misschien kunt u ook even de notaristelefoon bellen (zie notaris.nl voor het nummer).

Is overigens gratis.


791 04-03-2016

Vraag

Het gaat om het volgende:

Mijn oom had samen met zijn moeder( mijn oma) voordat zij overleed, een huisje gekocht in Duitsland.

Zijn moeder waar hij bij inwoonde is begin april 2005 overleden, waarna mijn oom enkele maanden later in dat zelfde jaar, naar Duitsland is verhuisd.

Mijn oom is verleden jaar( 2015) in Juni overleden, helaas zijn hierbij veel schulden overgebleven.

Omdat men in Duitsland geen testament kon vinden, is eerst mijn vader( de broer van mijn oom) aangeschreven voor de erfenis in Duitsland.

Mijn vader heeft vervolgens de erfenis/nalatenschap, verworpen/geweigerd.

Waarna wij, Mijn broer, ik, en  mijn zusje een brief kregen over de nalatenschap.

Mijn zusje en ik hebben inmiddels de nalatenschap verworpen/geweigerd.

Maar mijn broer heeft hier erg veel moeite mee, hij zou het liefst graag een aantal persoonlijke dingetjes nog willen hebben uit het huis, waar in mijn oom is overleden, aangezien hij een veel persoonlijkere band heeft gehad met mijn oom,in het verleden, in zijn leven.

En er is nog iets,

Toen mijn oom was overleden in Duitsland, is er een Notaris uit Nederland bij mijn broer geweest om een testament af te geven, die van mijn oom was, en heeft opgesteld in 1998, en is nagelaten aan mijn Broer.

Echter heeft die notaris, verder helemaal geen inlichtingen gegeven , bijvoorbeeld een boedelbeschrijving, van het betreffende testament.  De desbetreffende notaris, wist zelfs niet hoe het allemaal werkte als een persoon, van wie het testament was, in Duitsland is overleden, in plaats van in Nederland, hij /zij kon hem helaas niet verder helpen.

Ondertussen moet mijn broer wel boven de € 300 betalen, aan deze notaris, terwijl hij er niets aan heeft gehad. Het enige wat hij heeft mee gekregen is een voornaam( of achternaam) van een vrouw, die als advocate in Duitsland werkzaam blijkt te zijn geweest, en nu dus in Nederland ergens woont, deze persoon heeft hij helaas nog steeds niet kunnen vinden.

Mijn broer leeft van de bijstand, en dat is ook nog eens sinds kort, ingekort( verminderd), u begrijpt dan wel, dat het voor hem allemaal erg veel geld is, om dit alles compleet te laten uitzoeken door een andere notaris die er wél alles van af weet, hij kan bijna niet eens deze gemaakte kosten van de vorige betreffende notaris betalen..

En ook wij als familie zijnde, kunnen dit helaas ook niet betalen.

Inmiddels heb ik een kopie gehad van dat testament, om in te zien.

Het gaat om een: fideï-commissen de residuo.

Zelf kan ik geen extra clausule in deze testament vinden, over: of deze testament dan ook geldig is wanneer men in een ander land overleden is, in dit geval dan dus Duitsland.

Het testament is ook mede ondertekend door 2 getuigen, die bij het opmaken van dit testament van mijn oom, er bij zijn geweest.

Ook staat er dus niet bij, wat mijn broer dan precies heeft geërfd.

-De grootste vraag is dan: Is dit testament: fideï-commissen de residuo, wat opgemaakt is in Nederland, automatisch ook geldig in Duitsland?, of moet er hier voor in het betreffende testament een uitsluitingsclausule staan/zijn opgemaakt?

-Mocht mijn oom verloofd zijn geweest met een vrouw, na het opmaken van het testament in 1998, is dan überhaupt het testament: fideï-commissen de residuo, nog wel geldig?

-Indien dit testament niet geldig is in Duitsland, zou hij dan nog wel aan hen( duitse rechtbank) kunnen vragen, of hij wat persoonlijke spullen uit dat huis van de overledene kan halen, zonder dat hij aangezien wordt, als geaccepteerde erfgenaam, en hiermee alsnog al deze schulden en ellende op zijn nek haalt?

-Aangezien de tijd dringt, zal mijn broer binnenkort toch een verwerpingsverklaring voor in Duitsland moeten gaan tekenen, om te voorkomen, dat hij daar automatisch erfgenaam wordt, en daarmee alle ellende van de schulden, die mijn oom achtergelaten heeft, op zijn nek haalt.

Benificiair aanvaarden is voor mijn broer helaas ook geen optie, omdat hij nu eenmaal geen geld heeft, om dit alles te kunnen vast te laten leggen.

-Indien dit betreffende testament niet geldig is in Duitsland, blijft deze in Nederland dan nog wel geldig?

Heeft mijn broer hier dan nog wat aan? En wat gebeurt er hier dan mee?

-Hoe kan mijn broer er nu nog goedkoop achter komen, wat hij precies geërfd heeft?, Geld, of Inboedel?

Aangezien de betreffende notaris die het testament af gaf, het niet wist?

-Ik hoop echt, dat u deze vragen gratis kunt beantwoorden aan mij, en het belangrijkste nog, mijn broer hierdoor, enorm daarmee zou kunnen helpen.

-Inmiddels zit mijn broer met deze ellende allemaal, er bijna helemaal doorheen.

Antwoord

Een in Nederland opgesteld testament is in beginsel ook geldig in Duitsland.

Zeker sinds in augustus 2015 de Europese Erfrecht Verordening van kracht is geworden.

Zie: http://www.notaris.nl/europese-erfrechtverordening of https://e-justice.europa.eu/content_succession-166–maximize-nl.do

Maar dan moet er wel duidelijk zijn dat uw oom Nederlands erfrecht van toepassing wilde hebben op zijn erfenis.

OF: zonder rechtskeuze dat zijn voornaamste binding met Nederland was en niet met Duitsland (hij woonde daar alleen maar).

Fidei Commis de Residuo zou eigenlijk ook in Duitsland gevolgd moeten worden.

Een verloving maakt niet uit voor de vraag wie erfgenaam is, tenzij uw oom in zijn testament heeft staan dat zijn verloofde erfgenaam is. Maar dan komt de vraag op of zij nog steeds erfgenaam is als de verloving niet is omgezet in een huwelijk.

In Nederland is verwerpen of beneficiair aanvaarden even duur (kan hij zelf bij de rechtbank doen).

Als er een verschil in kosten is in Duitsland, geef ik toch ter overweging om euro 125,00 (circa) aan griffierechten uit te geven.

Want als Nederlands erfrecht van toepassing is, dan heeft verwerping in Duitsland geen zin ten opzichte van de schuldeisers.

Er is waarschijnlijk niemand die kan vertellen wat de erfenis nu behelst. De enige die dat misschien weet is de Duitse of Nederlandse Belastingdienst. Maar het opvragen van de aangifte over 2014 zal geen effect sorteren zolang uw broer de erfenis niet heeft aanvaard. Kwestie van privacy.

Ik zou u willen voorstellen ook de Notaristelefoon te bellen met uw vragen.

Deze service van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is gratis.

Of u kunt contact opnemen met het Asser-instituut in Den-Haag dan wel een hoogleraar Internationaal Privaatrecht aan een Nederlandse Universiteit.

Of hier kosten aan verbonden zijn, weet ik niet. 


 

792 04-03-2016
Vraag

Dank voor het heldere artikel: https://ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-391-Over-Geld-van-de-telegraaf-Overdrachtsbelasting-stacaravan-en-chalet.pdf

Is er overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop van een stacaravan die al op de plek staat en aangesloten is op water enz. als we de grond waarop die caravan staat NIET kopen maar huren (van parkeigenaren)?

Hoeveel is de overdrachtsbelasting?

Antwoord

Als u de stacaravan huurt (en geregeld huur betaald), dan bent u geen eigenaar en wordt u dat ook niet.

In dat geval is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Zou u de stacaravan wel in eigendom willen verwerven, dan moet u langs de notaris om een akte van levering op te laten stellen.

En u zult dan overdrachtsbelasting moeten betalen.

Ik vrees dat dit dan 6% is en niet de lagere 2%.

Dat lage percentage is alleen van toepassing als het gaat om een woning (voor permanente bewoning). En een stacaravan valt daar doorgaans niet onder.

Maar tevoren overleg voeren met de belastinginspecteur (door de notaris) kan tot gevolg hebben dat er in specifieke situaties wel het lage tarief van toepassing is. 


 

793 04-03-2016
Vraag

exman is overleden. Hij is hertrouwd maar z’n testament staat nog op mijn naam ipv zijn huidige echtegnote. Hoe kan dit worden veranderd en heb ik recht op een gedeelte van zijn pensioen.

Antwoord

Waarschijnlijk is de benoeming van u in het testament van uw (overleden) ex-man niet meer geldig. Dat komt omdat u gescheiden bent.

Er zijn enkele rechterlijke uitspraken (waarvan ik er in ieder geval eentje heb besproken in een column die u op mijn site kunt vinden) waaruit blijkt dat gekeken wordt naar wat iemand wilde regelen (namelijk langstlevende bescherming).

Als dan de betreffende persoon met naam en toenaam wordt genoemd, maar niet de langstlevende kan zijn omdat er later een echtscheiding is geweest, dan vervalt de erfstelling voor deze persoon.

Aanpassing in het testament is daardoor meestal niet meer nodig. (Overigens is het beter bij een echtscheiding om de tekst van de testamenten te laten controleren op dit punt door een notaris. Dit om discussie bij de rechter te voorkomen).

Wat het pensioen betreft: doorgaans is het zo dat een ex-echtgenote recht heeft op een deel van het weduwe pensioen. Maar daarvoor moet ik u verwijzen naar het pensioenfonds zelf. 


 

794 04-03-2016
Vraag

Goedemorgen, Wij hebben net onze hyotheek laten oversluiten, binnen de rentevast periode dus er zou een boete betaald moeten worden, let wel we zijn binnen dezelfde organisatie/bank gebleven! Toen alles achter de rug was bleek dat wij dus geen boete moesten betalen omdat het om een zogenoemde interne oversluiting zou gaan. Dit bedrag is dus ná het notaris bezoek op onze rekening gestort en mijn vraag is wat mag en kan met dit geld? Moeten we dit in ons huis terug stoppen of zijn andere zaken als bv auto, vakantie ook toegestaan?

Antwoord

Ik kan u hierop geen antwoord geven. De bank wel.

U heeft het geld bij de bank geleend met een bepaald doel. Als u het geld aan een ander doel wilt uitgeven, dan moet u dat wel aan de bank melden (en zelfs toestemming voor krijgen).

Los daarvan moet u ook rekening houden met de belastingregels. Rente over een lening die u niet aan de Eigen Woning besteedt, is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.


795 04-03-2016
Vraag

Mijn vraag aan u is: Mijn echtgenote en schoonouders zijn van Chinese afkomst en hebben alleen een Chinees paspoort. Zelf ben ik van Chinese afkomst met een Nederlandse nationaliteit. Nu willen mijn schoonouders namelijk een woning kopen in Nederland en vragen zich af wat nou hun opties zijn en wat het het voordeligst is. Zij willen deze woning dan ook schenken aan hun dochter of kleinkind. De woning zal voornamelijk dienen als vakantiewoning.

Optie 1: Woning kopen en schenken aan hun dochter, mijn echtgenote.

Optie 2: Woning kopen en schenken aan hun kleinkind, die nog minderjarig is ( nog maar 1 jaar oud). Heeft wel een Nederlands paspoort.

Mocht u nog meer informatie willen weten betreft onze situatie kunt u mij altijd hierover informeren. Bedankt voor tijd en moeite

Antwoord

Ik kan u deze vraag niet zonder meer beantwoorden, simpelweg omdat ik niet weet wat de regels in China zijn betreffende schenking aan (klein)kinderen.

Qua kosten is het goedkoper als uw schoonouders het geld aan hun dochter schenken en deze daarmee het huis koopt (slechts één maal de notariskosten).

Als uw echtgenote er zelf gaat wonen (met haar gezin) en de ouders af en toe komen logeren, dan wordt het een Eigen Woning en hoeft zij over de waarde geen Box 3 Inkomstenbelasting te betalen (ad 1,2%). Komt het huis op naam van uw echtgenote of haar kind en woont zij of haar kind daar niet zelf, dan wordt het gezien als een belegging en moet uw echtgenote (of haar kind) wel 1,2% per jaar aan Box 3 heffing betalen.

Een huis op naam van een jong kind zetten zou ik niet snel adviseren. Stel dat het kind straks studiefinanciering wenst te ontvangen, huurtoeslag of een uitkering aan moet vragen, dan zal de eigendom van een woning betekenen dat die verzoeken niet worden ingewilligd. Het kind heeft namelijk vermogen (dat huis).

Ik zou u adviseren om de zaak nog eens goed te overwegen, navraag te doen in China en dan contact op te nemen met een notaris voor een gedegen advies.

Daaraan zullen dan wel kosten verbonden zijn.


796 07-03-2016
Vraag

Mijn moeder is vorig jaar overleden, nu hebben we nog een woning te koop staan. Maar daar gaat het even niet om. Mij is ten ore gekomen dat mijn broer diverse keren bij mijn moeder op bezoek kwam, om even door de kasten te snaaien op zoek naar geld, Portemonee werd altijd leeg gehaald en waarschijnlijk ook met de pinpas gepind. Ik heb geen contact meer met deze broer, hij zit in de schuldensanering enz. Maar hij liegt alles aan elkaar vast. zo heeft hij ons al diverse keren bedrogen en hij dreigde al met een advocaat om de erfenis los te krijgen. Mijn andere broer is in de papieren gedoken en het bleek dat “de broer” al meer dan 12000 euro had gekregen. En alles is op. Ik vermoed, ik weet het wel zeker dat het bedrag hoger is. Ik vroeg hem in een gesprek hoeveel geld hij had gejat. Hoezo? oo. heeft de vriend van moeder geklikt? dus er is meer. Kan ik mijn Broer onterven? zodat zijn erfenis niet voor zijn schuldensanering gebruikt wordt? Ik gun hem geen cent meer namelijk. Hij heeft mijn moeder gewoon bestolen. mijn moeder leed aan Alzheimer.

Antwoord

Ik neem aan dat u niet getrouwd bent (of geregistreerd partner bent) en/of kinderen heeft.

Want anders hoeft u niet uw broer te onterven omdat u dan al andere wettelijke erfgenamen heeft.

Maar u kunt uw broer onterven door een testament op te laten stellen.

Ik raad u aan niet alleen uw broer te onterven (de negatieve kant) maar dan ook aan te geven wie wel uw erfgenamen zijn (de positieve kant).

En een executeur te benoemen die alles afwikkelt.

Meer informatie over executeur vindt u op mijn site.


 

797 07-03-2016
Vraag

Een familie probleem  mijn moeder leeft nog (is 95jaar ) nu eist mijn broer zijn deel van zijn vader die (in tussen al tientallen jaren geleden gestorven is) mijn moeder woont nog in haar huis nu wil hij dat dat het huis verkocht wordt ,en daar ben ik niet mee akkoord, kan ik dat tegen houden?

hij gaat ze natuurlijk in een rusthuis steken en proberen het geld dat haar toe komt naar hem te nemen .

Antwoord

Had uw vader een testament ?

Reactie

Nee , mijn vader had geen testament, hij is plotseling overleden.

Antwoord

In dat geval is uw broer (samen met u) mede-eigenaar geworden van het huis van uw ouders.

Als uw ouders geen huwelijkse voorwaarden hadden is 4/6 van uw moeder en 1/6 voor uw broer respectievelijk uzelf.

(Ik ga er van uit dat uw moeder nog steeds in hetzelfde huis woont als toen uw vader overleed)

Als deelgenoot zou uw broer nu uitkoop / verdeling kunnen verlangen

Maar er is wel sprake van een zogeheten Bijzondere Gemeenschap (vanwege de oorspronkelijke erfenis van uw vader)

Dan is een deelgenoot beperkter in de eis tot verdeling

Kunt u nagaan of uw broer (en u) ten tijde van het overlijden van uw vader nog documenten getekend hebben waarin vastgelegd is dat u afziet van opeising van vadersdeel ?

Zo niet: dan kan uw broer de rechter verzoeken om uitgekocht te worden

Dan gaat het om 1/6 deel van de waarde van het huis anno 2016.

Maar de rechter kan dat verbieden aangezien het om een bijzondere gemeenschap gaat.

Reactie

Er is niets getekend voor het als mijn moeder  over lijden

ik zou het zeer jammer vinden als mijn moeder nu nog naar een rusthuis moet op die leeftijd.

wat er verder gebeurt ik hou u op de  hoogte

Antwoord
Uw broer moet uitkoop eisen.

Uw moeder kan zich verzetten

En dan is het aan uw broer om naar de rechter te gaan

Hoe die staat tegenover een claim van iemand die jarenlang niets gevorderd heeft (op het gebied van verdeling) en nu zijn oude moeder alsnog wil laten uitbetalen durf ik niet te zeggen

Maar de borgstelling etc kan daarin wel een rol spelen

Ik zou uw moeder aanraden om een algehele volmacht te tekenen bij de notaris waarin u gemachtigd wordt

Zou uw broer dan namelijk bewind willen aanvragen ( vanwege een slechte geestelijke toestand van uw moeder) dan zal een rechter meewegen dat u gemachtigd bent.


 

798 07-03-2016
Vraag

Wie krijgt belastingteruggave erven of langstlevende ?

Antwoord

Volgens mij hebben de erfgenamen recht op teruggaaf.

Vervolgens moet gekeken worden of er nog een langstlevende regeling is. In dat geval zou de teruggaaf weer aan de langstlevende toekomen.

Maar er kan ook gelden dat de teruggaaf direct naar de langstlevende toe gaat. Dat hangt er van af of de teruggaaf een persoonlijk recht is (uit te oefenen door de overledenen – nu zijn erfgenamen – tegenover de Belastingdienst) of een recht van de overledene en diens fiscale partner.


799 07-03-2016
Vraag

(Inzake Geen shoarmatent in onze flat)

Als (Vve )eigenaar stuur ik u deze mail.

Met referte tot uw publicaties via vastgoedjournaal en NTRS aangaande ons soortgelijke probleem (we hebben er zelfs 2!) wilde ik U het volgende vragen?

Hoe verloopt die rechtzaak, is er al een uitspraak? De gemeente geeft gewoon horecavergunningen af zonder zich overigens te bekommeren om de bewoners. We hebben als VVE ook het voornemen de rechter te vragen dit te verbieden.

Antwoord

De rechter heeft al uitspraak gedaan. Een hyperlink daarnaar toe staat in mijn tekst op ntrs.nl

Of hoger beroep is ingesteld weet ik niet

Daarvoor zou de rechtbank gebeld moeten worden

Er is overigens een andere uitspraak van een andere rechtbank die iets anders uitpakt, meen ik.

Die zal ik volgende week opsturen

Reactie

Merci.. Ben benieuwd. Is daar trouwens meer soortgelijke jurispredentie (zegge Vve contra (snack)horeca)..?

Reactie 2

Kon betreffende hyperlink helaas niet vinden in uw overigens indrukwekkende adviespraktijk.

Wellicht kunt u iets specifieker zijn?

Waarvoor dank?

Antwoord

De hyperlink gaat naar: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:11979

Voor tegengestelde uitspraak van 2 jaar terug:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2014:6488

Uitspraken zijn te vinden op:

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Uitspraken

Daar kunt u ook zoeken in uitspraken


800 08-03-2016
Vraag
kan een rechter of makelaar de prijs bepalen voor een huis als de eigenaren het hier niet mee eens zijn?

Antwoord

Als het om een gemeenschap gaat die verdeeld moet worden (zoals bij een echtscheiding of een erfenis) dan kan iedere deelgenoot naar de rechter toe gaan om een oordeel te vragen.

De rechter kan dan dwingend opleggen dat een taxatie uitgevoerd moet worden.

Maar gaat het om een (ver)koop met een koper en een verkoper, dan zal dat niet kunnen. In onderhandeling tussen koper en verkoper wordt de prijs vastgesteld.


801 08-03-2016
Vraag

(Naar aanleiding van column over negatieve rente en bankgarantie/waarborgsom)
Goedemiddag,

Het is maar hoe je het bekijkt.

Bangaranties zijn ook niet goedkoop.

Vooral in een tijd als een bank speurt naar rendement.

Een faktuur tbv een bankgarantie factureren de banken maar wat graag is mijn opinie.

Die 50 euro is niets in vergelijking kosten bankgarantie.

Antwoord

Met een langere tijd tussen de koop en de levering en/of een lagere negatieve rente wordt het verschil al kleiner qua kosten
Maar ook als de koopsom beduidend hoger ligt.
Maar belangrijker (voor notarissen en makelaars) is dat nagedacht moet worden over dit (potentiële) probleem
De koper is bij een negatieve rente geld extra kwijt (aan de notaris). Waarschijnlijk zal dan met de vinger gewezen worden naar de makelaar
Die had de koper beter moeten voorlichten en niet de “standaard” clausule moeten pakken.
Nu nadenken betekent dat je straks weet wat je moet doen en niet hoeft te gaan paniek-voetballen.
Reactie

Maar aan de andere kant denk ik als ik het rekentechnische gedeelte buiten beschouwing laat.

Wat kost het nu voor de notaris als er geld geparkeerd staat voor een tijdje tot wanneer de hypotheek gepasseerd is mbt die waarborgsommen.

Mocht het wel geld kosten dan  kunnen bv de tarieven iets verhoogd worden.

Jan Doorsnee consument snapt helemaal niets van negatieve rente mbt deze zaak.

Val de consument er niet mee lastig zou ik zeggen.

We hebben het al lastig genoeg.

Oudere nederlanders 50-60 jaar met veelal tradiotionele beroepen vallen steeds vaker buiten de boot mbt technologische ontwikkeling.

Raken werkloos

Door leeftijdsdiscriminatie en de kosten komen ze niet meer aan een betaalde functie dus geldzorgen

Hun huis met hypotheek word verbeurd verklaard met restschuld

Sociale huurwoningen zijn er mondjesmaat maar gaan naar de economische vluchtelingen. En die eikel van een Samson wil er nog meer. Ja ze moeten de stemmen voor de toekomst veilig stellen die pvda

Grotere groepen raken gewoon zonder huis en belanden op straat. Terwijl ze gewoon 20-30 jaar zeer veel bijgedragen hebben aan het sociale nederland mbt loonbelastingen/soc. premies

Dit zijn de echte problemen.

Antwoord

Los van de kosten die de bank aan de notaris in rekening brengt voor het hebben van een rekening, de accountant die ieder jaar weer een controle moet uitvoeren op de Derdengeldenrekening en het Bureau Financieel Toezicht dat alles controleert zijn er ook andere opbrengsten/kosten betreffende een Derdengelderekening.
Dat is de rente. Nu vergoedt de bank nog een beetje rente en staat geld langere tijd op de rekening dan moet de notaris die aan de eigenaar van het geld vergoeden. Maar is er een negatieve rente, dan zal de eigenaar van het geld dat moeten bijbetalen aan de notaris. Hoe hoog die kosten zijn hangt af van de hoogte van de negatieve rente.
Het Financieel Dagblad had dit weekend een item op de voorpagina met als titel: Geld hebben kost geld.
Ook de redactie signaleert dat geen of een negatieve rente mensen met vermogen (spaargeld) geld gaat kosten.
Of dat dezelfde groep mensen is die u beschrijft weet ik niet. Maar het is wel een hele andere situatie dan vroeger.
Overigens biedt niet iedere bank in Nederland nog een Derdengelden-rekening aan. SNS is bijvoorbeeld gestopt omdat het te veel moeite en geld kost om zo’n rekening goed te administreren in de boekhouding van de bank.

802 08-03-2016 Vraag

Mijn vader is 15 jaar geleden overleden en het erfdeel mocht mijn moeder houden omdat het geld feitelijk in hun huis zat. Nu is mijn moeder naar een verzortgingshuis gegaan en staat het huis te koop. Als ze een hoog eigen vermogen heeft worden haar zorgkosten veel hoger. Hoe kunnen we het beste ons erfdeel aan ons toe laten komen zodat het niet meer meetelt als haar vermogen? Hartelijk dank alvast

Antwoord

Had uw vader een testament ?

Reactie

Mijn vader had inderdaad een testament, samen met mijn moeder. Hierin hadden zij al opgenomen dat een erfenis naar ons zou gaan en niet naar een eventuele schoonzoon.

Antwoord

Ik ga er van uit dat uw vader een zogeheten 1167 (ook wel Ouderlijke Boedel Verdeling OBV) testament had. In dat geval heeft uw moeder een schuld aan ieder van de kinderen van haar echtgenoot. Die schuld is net zo groot als vaders-erfdeel.

In het testament is bepaald wanneer deze schuld (vaders-deel) uitbetaald moet worden. In ieder geval bij haar overlijden en/of faillissement. Maar mogelijk ook bij opname in een verzorgingshuis.

Als dat zo in het testament staat, dan hoeft u alleen maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te laten weten dat uw moeder nu een opeisbare schuld heeft aan ieder van de kinderen. Dan moet het CAK namelijk dat bedrag aftrekken van het vermogen dat moeder op het eerste gezicht heeft. Dus wordt er over een lager bedrag de eigen bijdrage berekend.

Uitbetalen van vadersdeel is overigens ook mogelijk. In feite is het dan het (voortijdig) aflossen van een schuld door moeder. Mogelijk kan de Belastingdienst dan wel schenkbelasting heffen omdat er eerder wordt afgelost/uitbetaald, dan in het testament is geregeld (als er dus niet is opgenomen in het testament dat de kinderen hun deel kunnen opeisen bij opname van de langstlevende in een verzorgingshuis).

U moet ook even kijken in het testament van uw vader of hij een rente-clausule heeft opgenomen. Als dat zo is, dan is vaders erfdeel op dit moment groter dan ten tijde van het overlijden van vader. Want er moet nog rente bijgeteld worden. Ook die rente-component mag, tegelijk met het vadersdeel uitbetaald worden. Dat zal onbelast zijn zolang het gaat om de rente vanaf 1 januari 2001. Over de rente die bij leven van moeder wordt uitbetaald maar hoort bij de periode vanaf het overlijden van vader tot 1-1-2001 moet wel Inkomstenbelasting betaald worden. (Zie een column over artikel AKA IB).

Wat er na deze berekeningen en uitbetaling nog overblijft, is vermogen van uw moeder. Dat mag zij wegschenken. Daarover zal dan wel schenkbelasting betaald moeten worden door de ontvangers als het meer is dan euro 5.304,- per kind of euro 2.122,- per kleinkind (cijfers 2016).

Voor meer informatie over mogelijke oplossingen tegen het “opeten van het vermogen” kunt u de artikelen lezen die u hier vindt.


803 14-03-2016
Vraag

Ik heb de bewindvoering over mijn moeder die in een verpleeghuis woont,

haar echtgenoot is in april 2015 overleden.

Hij had ook bewindvoering over mijn moeder, deze is nu naar mij.

Uit een eerder huwelijk van hem zijn er twee zoons

Alle kinderen hebben mee geholpen om de zaken goed te regelen, maar nu zitten we met een vrrag.

Het totale opbrengst van de inboeldel was €3000 en ik heb begrepen dat zij recht hebben op 1/6 deel dus €500 p.p

Maar mag ik dat zomaar uitkeren als bewindvoerder of moet ik dat via de rechtbank aanvragen

Ik kan het nergens terug vinden op het internet, dus ik hoop dat u deze vraag kan beantwoorden

Antwoord

Is er een testament van uw stiefvader waarin staat dat de kindsdelen van zijn kinderen uitbetaald MOET worden bij opname etc van uw moeder in een verzorgingshuis ?

Zo ja: dan mag u uitbetalen zonder machtiging rechter

Zo nee: dan moet u formeel toestemming vragen

Maar als uw moeder geen behoefte heeft aan dat geld omdat ze haar zorg toch wel krijgt in het huis, dan kunt u uitbetalen en volgend jaar bij de rekening en verantwoording aan de rechter aangeven dat u dit gedaan heeft om elke discussie met de stiefkinderen te vermijden (omdat de relatie tussen hen en uw moeder daaronder zou lijden. En dat is niet in belang van uw moeder !)


804 14-03-2016
Vraag

In heb uw site flink doorgespit maar ik blijf met de volgende prangende vragen zitten. Hopelijk kunt u hier meer verduidelijk in geven. Ik kom hier ook niet geheel uit aan de hand van de toelichting van het BW. Ik stel deze vraag aan de hand van de volgende casus: Vader in 1987 overleden, testament ouderlijke boedelverdeling Moeder in juli 2015 overleden. Er zijn 7 eigen kinderen. Een zoon verwerpt de nalatenschap en zijn twee minderjarige kinderen en een meerderjarig kind worden erfgenaam bij plaatsvervulling. Er is door deze drie kleinkinderen beneficiair aanvaard. Vader treedt op als wettelijk vertegenwoordiger van zijn twee minderjarige kinderen Ontheffing wettelijke vereffening is verleend. 6 overige eigen kinderen aanvaarden zuiver. nu lees ik dat in art 10 BW4:

Erfgenamen uit eigen hoofde:

2, de afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder worden bij plaatsvervulling geroepen

en in art. 12.

  1. zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen

In de toelichting BW lees ik:

art. 12: In dit artikel wordt de plaatsvervulling algemeen binnen de erfelijke graad toegelaten en wordt verder geen verschil meer gemaakt of de erfgenaam overleden is, onwaardig is, onterfd is, verwerpt of dat diens erfrecht is vervallen. Er is niet voldoende reden om de onwaardigheid, de onterving, de verwerping of het verval, feiten die alleen de erfgenaam persoonlijk treffen, ook ten nadele van de kinderen en verdere afstammelingen van deze te laten werken.  De plaatsvervulling betreft derhalve alleen de grootte van het aandeel, dat geërfd wordt, maar niet de vraag of men bevoegd is om als erfgenaam op te treden, indien de voorouder die de grootte va het erfdeel bepaalt, om een hem persoonlijk betreffende reden, zelf niet als erfgenaam kan optreden.  Het gevolg is dat kleinkinderen en verdere zijverwanten dan broers en zusters steeds bij plaatsvervulling erven.

Nu heb ik de volgende vragen: Hoe moet ik volgens bovengenoemde casus uitleggen: de plaatsvervulling betreft derhalve alleen de grootte van het aandeel dat geerft wordt maar niet de vraag of men bevoegd is om als erfgenaam op te treden. Op de datum van overlijden is boedelbeschrijving gemaakt en dit is omgerekend in geld. WOZ waarde huis, contanten en inboedel. De kleinkinderen komt derhalve 1/21 deel hiervan aan ieder toe.

Vraag: 1.
Hebben de kleinkinderen nu recht op 1/21 deel van de waarde wat op de sterfdatum vastgesteld is en ook voor de aangifte erfbelasting bepalend is?

Vraag: 2.
Of hebben de kleinkinderen evenveel inspraak in de verkoop van het huis en de goederen en moeten zij meedelen in de baten en lasten daarna. Kortom is het erfdeel voor hen ook bepalend op de datum dat er echt verdeeld gaat worden. ? Als ik bovenstaande toelichting lees dan zou ik zeggen dat de waarde van de nalatenschap op de sterfdatum voor hen moet worden toegepast. Uiteraard moeten hier ivm beneficiair aanvaarden en boedelbeschrijving, ook alle schulden tot die datum verrekend worden. Kortom dat zij niet meer zouden meedelen in bv. negatieve/positieve  opbrengsten van beheersportefeuille, onderhoudskosten, etc.etc. over de periode na de sterfdatum

Vraag 3.
Eveneens de vraag in deze casus of de kleinkinderen en of de wettelijk vertegenwoordiger evenveel inspraak heeft in verkoop van b.v. het huis, aangezien zij zo ik meen te lezen alleen de grootte van het erfdeel erven Heel graag zou ik hierover duidelijkheid willen krijgen. Via de notaristelefoon kreeg ik hier helaas geen duidelijkheid over.

Antwoord

De drie kleinkinderen zijn (net als de andere 6 kinderen) erfgenaam.

Samen voor 1/7 deel of ieder voor 1/21.

Zij “zitten de hele tijd dus ook aan de tafel” en delen dus net zo hard mee in waardeverminderingen of -vermeerderingen sinds het overlijden.

Ook beslissen ze mee over de verdeling en/of verkoop

De door u gevonden wetsartikelen maken dat niet anders

Kijkt u met deze info nog eens naar uw vragen. Ik hoor graag als het dan niet duidelijk is.

Let op ! 

Uw broer die verworpen heeft, is een schuldeiser van de erfenis

Hij moet zijn vadersdeel nog ontvangen (van de 9 erfgenamen).

En als hij de wettelijk vertegenwoordiger is van de minderjarigen zal hij namens deze “aan tafel zitten”.

Reactie

Het woordje erfdeel en nalatenschap schepte voor mij wat verwarring

Maar het geheel is duidelijk en dit lijkt mij ook het meest reële.

Broer zit inderdaad aan tafel ;(  en dat merken wij ook zeker. (alles wordt opgehouden!)

Antwoord

Als het (bijna) onmogelijk is om met uw broer tot overeenstemming te komen, dan kunt u ook de rechter vragen hem te vervangen door een onzijdig persoon

Of de moeder van uw neven/nichten vragen om aan tafel te komen

Ik ga er van uit dat zij (samen met uw broer) het ouderlijk gezag heeft


805 14-03-2016
Vraag

Ik krijg een erfenis van mijn oom en heb hier al erfbelasting voor betaald. Wordt dit volgend jaar weer belast. En mag ik mijn geld opmaken aan goederen en verbouwing

Antwoord

Er wordt maar één keer erfbelasting geheven.

Maar volgend jaar loopt u de kans dat u 1,2% Inkomstenbelasting moet betalen. Dat is namelijk de heffing (cijfers 2016) over het belastbaar vermogen in Box 3 voor de Inkomstenbelasting.

Heeft u volgend jaar meer (spaar)geld dan het vrijgestelde bedrag (bijvoorbeeld doordat uw erfenis op uw spaarrekening staat) dan moet u rekening houden met deze heffing.

Tenzij er iets in het testament van uw oom is vastgelegd of uw vermogen onder bewind dan wel uzelf onder curatele bent gesteld, bent u vrij om uw erfenis te gebruiken om goederen te kopen of een verbouwing te betalen.


806 14-03-2016
Vraag

misschien wilt u eens wat schrijven over het volgende aspect van
de uitsluitings clausule.

De koude kant vindt dat door een aantal schenkingen met uitsluitings clausule tbv aflossing van de hypotheek
het erop lijkt alsof wij als ouders het huis onder zijn kont vandaan
kopen ten gunste van ons kind.

Antwoord

Ik ben onlangs door Kluwer gevraagd een artikel te schrijven voor een vakblad Financieel Planner over de Familiebank.

Daarin zal ik dit aspect waarschijnlijk meenemen.

Maar mogelijk heb ik al eerder tijd hierover te schrijven

Probleem is dat de rechterlijke uitspraken over dit onderwerp niet eenduidig zijn

Soms wordt geredeneerd dat het huis zelf van de warme kant is, soms dat alleen de schenking tot de helft van de hypotheekschuld voor de warme kant is en soms dat als meer dan de halve schuld wordt geschonken dat ook de koude kant daarvan meegeniet.

Aan alleen de gevoelsmatige kant kan ik geen aandacht besteden

Er dient ook een juridische component te zijn.


807 16-03-2016
Vraag

Ik las uw column (613) op internet met betrekking tot Overdrachtsbelasting bij doorverkoop.

Graag wil ik de navolgende situatie aan u voorleggen:

Samen met mijn partner heb ik een woning gekocht voor een bedrag van 342.000 euro. De koopakte is op 19 oktober 2015 ondertekend en de levering vindt plaats op 2 mei a.s..

De verkopers zijn in september 2013 eigenaar geworden van deze woning; de koopsom was destijds 360.000 euro.

Naar nu blijkt heeft de verkopend makelaar aan de verkopers van de woning niet kenbaar gemaakt dat bij deze doorverkoop geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Hij wil dit nu terugdraaien door ons een aangepaste koopovereenkomst te laten tekenen waardoor wij wel overdrachtsbelasting zouden moeten betalen en de verkoper deze overdrachtsbelasting terug zou krijgen van de belastingdienst. Dit door een aanpassing van artikel 2.2 van de koopovereenkomst (in de ondertekende versie is dit artikel geheel doorgehaald; in de aangepaste versie is artikel 2.2 niet doorgehaald met uitzondering van het woord ‘niet’ in de eerste zin van dit artikel).

Zoals uit diverse publicaties en ook uit uw column blijkt, ligt het voordeel van de regeling uit artikel 13 Wbrv volledig bij de koper. Ik krijg nu het gevoel dat de verkopend makelaar zijn fout op slinkse wijze wil corrigeren waardoor dit voordeel bij de verkopers komt te liggen. Wij zijn dan ook op zoek naar argumenten om de ondertekende koopovereenkomst te handhaven en de regeling uit artikel Wbrv in ons voordeel uit te laten vallen.

Kunt u uw visie op deze situatie aan ons kenbaar maken?

En: wat zijn de consequenties als wij de aangepaste koopovereenkomst niet ondertekenen?

Antwoord

Ik heb nagekeken op mijn “spiekbriefje” en ik zie dat de periode waarin artikel 13 Wet belastingen rechtsverkeer speelt voor deze situatie 36 maanden is. Dus tot september 2016.

Nu het voornemen is om vóór die tijd de woning in eigendom aan u te leveren behoeft u geen overdrachtsbelasting te betalen aan de fiscus over de koopsom (voorzover lager dan de koopsom waarover in 2013 door de huidige eigenaren al is betaald). Op basis van de door u geschetste situatie is de huidige koopsom lager dan de toenmalige en betaald u dus geen 2% overdrachtsbelasting.

(NB: check wel nog of de huidige eigenaren in 2013 niet al gebruik hebben gemaakt van deze regeling, want dan kan het anders liggen. Dat kunt u zien door bij het Kadaster het eigendomsbewijs op te vragen van hun verkopers. Het kenmerk daarvan staat in het eigendomsbewijs van de huidige eigenaren).

LET OP: De verkoper krijgt geen overdrachtsbelasting terug van de Belastingdienst. Artikel 13 Wbrv zorgt er voor dat er niet nog een keer geheven wordt, maar overdrachtsbelasting wordt daardoor niet terugbetaald. Artikel 2.2. koopcontract zorgt er voor dat u aan de verkoper de overdrachtsbelasting vergoedt. U betaalt niets aan de fiscus.

Er is – zo zie ik het – geen enkele reden waarom de koopovereenkomst aangepast moet worden. Anders dan het corrigeren van de fout van de makelaar.

Als u geen professional bent (makelaar, notaris, etc) dan kunt u gewoon de stelling in nemen dat de verkoper het koopcontract moet nakomen zoals het er nu ligt. Voor de verkoper ligt bij niet nakoming een forse boete in het verschiet. In het koopcontract staat dat deze 10% van de koopsom is (matiging is door de rechter mogelijk).  Ik raad u aan om alvast met uw rechtsbijstandverzekeraar contact op te nemen zodat deze u nu al kunnen adviseren en de brieven kunnen opstellen.

U kunt daarnaast overwegen om een tuchtklacht in te dienen tegen de makelaar. Omdat hij of zij op deze wijze een probleem probeert op te lossen dat er niet geweest was als hij of zij kundig was (en goed kennis had genomen van mijncolumn over de valkuilen bij doorverkoop van een woning)

Overigens helpt dit natuurlijk alleen als de makelaar aangesloten is bij (bijvoorbeeld) NVM of VBO.

Het niet tekenen van de gewijzigde koopovereenkomst betekent overigens niet dat de verkoper schade lijdt. Het houdt wel in dat de verkoper niet een (onverwacht) voordeel krijgt.

Want als artikel 13 WBRV niet toepasselijk zou zijn, dan zou de verkoper ook geen bedrag vergoed krijgen. Nu artikel 13 WBRV wel toepasselijk is maar het koopcontract niet goed is opgesteld, mist hij de vergoeding door u van een deel van de overdrachtsbelasting die hij/zij in 2013 heeft moeten betalen.

Hoe de positie is van de verkoper ten opzichte van de makelaar, is een ander verhaal. Wellicht kan de verkoper de schade verhalen op de makelaar ?

Mag ik u ook verwijzen naar een andere column van mijn hand over deze materie (inclusief een duidelijke oplossing voor makelaars om dit probleem te voorkomen) die ook bij de NVM is geplaatst: https://ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-588-NVM-Let-op-met-artikel-2.1-koopcontract-en-artikel-13-WBRV.pdf

Ik heb overigens ook voor De Scherpe Pen geschreven over artikel 13 WBRV. Dat is een openbare website waar veel makelaars op de mailing lijst staan.

Eén van die columns is:

https://ntrs.nl/wp-content/uploads/Column-052-www.descherpepen.nl-Onbelaste-doorverkoop-nu-binnen-36-maanden-mogelijk-Goed-en-slecht-nieuws.pdf


808 21-03-2016
Vraag

Mijn vader heeft mij 3 jaar geleden gemachtigd zijn financiële zaken af te wikkelen. De betalingen heb ik steeds gedaan, vooral het laatste jaar ging mijn vader geestelijk achteruit en kon dit niet meer zelf doen. Hij is december 2015 overleden. Mijn vader had op mijn verzoek een notaris aangewezen als executeur, deze wikkelt nu de nalatenschap van mijn vader af. Mijn broer heeft aan deze notaris laten weten dat hij inzage wil in alle rekeningafschriften van de bank van mijn vader van het jaar 2015. Heeft mij broer recht op inzage in deze rekeningafschriften? En moet ik hem inzage verlenen of ook kopieën geven?

Antwoord
De rechtspraak is hier niet eenduidig in.
Soms wordt gemeld dat tot het moment dat een ouder helder van geest was, er geen rekening en verantwoording afgelegd hoeft te worden aan erfgenamen.
Dan had de betreffende ouder maar zelf dat moeten vragen.
Is er niet om gevraagd dan vond de ouder het kennelijk goed.
Vanaf het moment dat de ouder duidelijk niet meer in staat was de zaken zelf te regelen, moet dan wel opening van zaken gegeven worden.
Maar soms wordt er praktisch mee omgegaan en oordeelt de rechter dat er gewoon over de afgelopen drie jaar inzage wordt verleend.
Ik raad u aan om met de notaris te overleggen en wellicht de stukken ter inzage te leggen op het notariskantoor. Dan kan uw broer zelf daar kijken en eventueel vragen doorgeven aan de notaris die u dan weer kunt beantwoorden.

809 21-03-2016
Vraag

k ben getrouwd met een Française en wij wonen en werken al jaren in NL terwijl haar ouders wonen in Frankrijk, Auvergne. Schoonvader zit inmiddels al geruime tijd in een verzorgingstehuis vanwege o.a. Alzheimer en begin januari heeft mijn schoonmoeder zich daarbij gevoegd. Het alleen zijn en thuisblijven in een gekocht hypotheekvrij appartement ging niet meer. Onlangs zijn we daar weer geweest om op te ruimen maar ook administratieve kwesties aan te pakken, dat doen we samen met de 2 jongere zussen van mijn vrouw.

In gesprekken met de notaris en de Franse bank  werd ons verteld dat volgens de franse wetgeving het mogelijk is eventuele tekorten/schulden van de ouders te verhalen op de kinderen. In de praktijk van deze situatie zijn de kosten van het verz tehuis voor beide ouders nu nog op te brengen maar als het spaargeld van de ouders op is over 4 maanden niet meer. De schulden die dan ontstaan worden dan op de 3 dochters verhaald begrepen wij, ook als je in het buitenland woont zoals bij mijn vrouw dus. De ouders worden dan wellicht wel verplaatst naar een alternatieve zorginstelling.

Ik wil graag weten of deze “schuldenverhaalsbewering” op de kinderen klopt/mag en zo ja of die ook daadwerkelijk  internationaal toegepast wordt.

Waarschijnlijk wordt het appartement binnenkort verkocht omdat de ouders er niet meer wonen en de 3 dochters er geen interesse in hebben. Daarmee is de financiële situatie/ lees de kosten van het verz tehuis/ dan voor een serie jaren en waarschijnlijk definitief opgelost want de ouders zijn al op hoge leeftijd.

Antwoord

Ik ga er van uit dat de informatie correct is dat de Franse overheid de kinderen de rekening kan en mag presenteren voor aan de ouders verleende zorg.
Daarvan uit gaand kan de Franse overheid deze vordering ook in Nederland geldend maken. Daarover zijn verdragen en richtlijnen op Europees niveau gesloten.
Ook een Franse schuldeiser kan een Nederlandse deurwaarder inschakelen om het geld te incasseren. Daar hoeft in beginsel geen Nederlandse rechter meer aan te pas te komen.
Hierop bestaan uitzonderingen, maar zover reikt mijn kennis niet. Dus ik raad u aan om eens contact op te nemen met een deurwaarderskantoor.

809 21-03-2016
Vraag

Beste meneer ,
Ik heb heel hard gewerkt de laatste 15 jaar en een mooie bv opgebouwd.
Echter mijn kinderen hebben me heel veel verdriet gedaan en hebben aangegeven niets met de zaak te maken willen hebben
Nu wil ik niet dat wanneer ik sterf dat zij de zaak kunnen opdoeken.Ik wil dat deze buiten schot van de erfenis blijft en mijn persoonlijke spullen en rekening mogen ze wel verdelen.
Kan ik ze zakelijk onterven?

Antwoord

U kunt de kinderen zakelijk niet onterven. Maar wat u wel kunt doen is de BV uit de erfenis halen. Bijvoorbeeld door de aandelen in uw BV te legateren aan anderen.
Of door de aandelen in een Stichting Administratiekantoor (STAK) in toe brengen.
Dan zitten de certificaten van de aandelen wel in uw erfenis, maar de zeggenschap niet. Die zit bij het bestuur van de STAK.
Kies deze bestuursleden zorgvuldig uit en geef duidelijk aan wat hun taak is en hoe u de toekomst van de BV ziet.


810 21-03-2016
Vraag

Hallo, ik heb een eenmanszaak en maak gebruik van een nieuwbouwschuur bij mijn schoonouders. Ik betaal geen huur. Dit is mijn werkplaats. Ik heb deze zelf gebouwd dus weet wat het heeft gekost. Nu wil ik graag deze schuur kopen. Mijn schoonouders zijn akkoord. Ik ga dan ook een klein stukje wei er bij kopen. Wat moet ik allemaal regelen? Kan dit überhaupt wel. Er is geen industrie bestemming o.i.d. op deze plek. Graag uw antwoord

Antwoord

Ik raad u aan om eerst bij de gemeente na te vragen hoe zij omgaan met een losse schuur op uw naam. Als zij namelijk orde handhavend gaan optreden omdat u er geen klusbedrijf mag hebben (nb dat is mijn vertaling van uw werkzaamheden), dan koopt u een kat in de zak.

Is het toegestaan dan kunt u het beste contact opnemen met het kadaster voor een uitmeting vooraf. Dat kost euro 450 (schat ik) in plaats van maximaal euro 1.200,-.
Dat verschil heeft u dan snel “verdiend”.
Ook kunt u beter contact opnemen met de inspecteur overdrachtsbelasting
U moet namelijk 6% overdrachtsbelasting betalen over de waarde van de grond INCLUSIEF de opstal.
Wel mag u van die waarde aftrekken wat u aantoonbaar zelf betaald heeft voor die opstallen. Dus wel bonnen materiaal maar niet uw eigen tijd.
Vooraf een gesprek met de inspecteur voorkomt teleurstelling.
Dan moet u een notaris benaderen voor de overdracht zelf.
Die zal de hypotheekbank van uw schoonouders vragen of deze er mee instemt dat dit stuk van het onderpand overgedragen wordt.
Aan dit deel royement zijn wel kosten verbonden voor uw schoonouders.
En als laatste raad ik aan om met uw schoonouders te overleggen over de condities van de koop.
Krijgen zij een eerste recht van koop als u de schuur verkoopt (en andersom als zij het huis verkopen).
Of moet het een plicht tot koop zijn.
Moet er een erfdienstbaarheid komen van toegang naar de schuur ?
Moet u de schuur aan hen te koop aanbieden als u en hun dochter gaan scheiden of als u of hun dochter overlijdt.
En zo zijn er meer dingen om met de notaris te bespreken.


811 03-04-2016
Vraag

Ik heb een kennis en die heeft aan zijn zoon een schenking van €. 50.000,00 op papier gedaan. Hij moet jaarlijks 6% rente betalen.
Vraag: bij de aangifte IB kan/moet hij dit bedrag als een schuld opvoeren ?  Kan hij de betaalde rente aftrekken ?
En moet zijn zoon dit als een vordering/bezit van vermogen opvoeren, wat dan valt onder de vermogensrendement belasting ?
Antwoord
De rente is niet aftrekbaar bij de ouder(s) maar ook niet belast bij het kind.
Dat komt omdat het voor beiden een Box 3 item is. En in Box 3 wordt geheven over de waarde en niet over de inkomsten en mag betaalde rente ook niet in mindering gebracht worden.
De ouders moeten de schuld (dat is een schenking op papier namelijk) in Box 3 als negatief post opvoeren. Voor schulden geldt overigens wel een drempel.
Het kind moet de vordering op de ouders ook in Box 3 maar dan als actief. Maar ook voor het kind geldt een drempel (circa euro 23.000) waarover geen 1,2% heffing betaald hoeft te worden.
Ik hoop dat dit duidelijk is.

812 03-04-2016
Vraag

Mijn schoonmoeder heeft een turbulent leven achter de rug en is ooit getrouwd geweest met een man waarvan zij inmiddels gescheiden is.

Zij is erg vergeetachtig en kan zich niet herinneren of zij een testament heeft op laten stellen waarin deze man als erfgenaam is opgenomen.

Meerdere mensen in de familie zijn ervan overtuigd dat zij dit wel gedaan heeft maar niemand heeft hier bewijs van.

Hoe kom ik erachter of dit testament bestaat en wat erin staat?

Ik wacht uw reactie met interesse af.

Antwoord

Er bestaat (in Nederland) het Centraal Testamenten Register. (CTR)
Daar kan iedereen nagaan of er een testament is opgemaakt in Nederland.
Niet wat er in staat, maar dus wel of het er is en bij welke (nu in functie zijnde) notaris het testament is opgeslagen.
Deze service is gratis maar kent een verwerkingstijd. Ook een notaris kan dit voor u nakijken. Daaraan zijn dan waarschijnlijk kosten verbonden, maar de informatie is bijna direct beschikbaar.

ECHTER: Dit werkt alleen als iemand overleden is.

Aangezien uw schoonmoeder nog leeft, kan niemand die informatie krijgen BEHALVE zij zelf. Maar er is op de site van het CTR daar geen formulier voor dat zij kan invullen en opsturen. Ook de notaris kan dat niet voor haar doen.

Ik raad u daarom aan om te bellen met het CTR (telefoonnummer staat op de site) en te vragen op welke wijze dit praktisch opgelost kan worden. Mogelijk moet uw schoonmoeder zelf naar Den-Haag reizen om aan de balie die inzage te vragen.

Mocht dit alles bezwaarlijk zijn, dan is er nog een andere oplossing: uw schoonmoeder maakt een nieuw testament waarin (in ieder geval) staat dat zij eventueel oude testamenten herroept. Dan is een oud testament namelijk krachteloos verklaard door haar. Dit moet echter bij de notaris geregeld worden en hieraan zijn zeker kosten verbonden.

Maar dan kan zij ook de zogeheten anti-schoonzoon clausule opnemen.
Zie hiervoor: https://ntrs.nl/links/notaris-termen-wat-betekenen-die/uitsluitings-clausule/ en https://ntrs.nl/links/columsn-6212/ (en dan specifiek nummer 5)

813 03-04-2016
Vraag

Mijn moeder heeft een geldbedrag ontvangen als erfgenaam van mijn oma, die in 2003 reeds is overleden. Dit bedrag komt voort uit de afhandeling van een faillissement. Hoe moet dit bedrag belasting-technisch worden afgehandeld?

Antwoord

Mijns inziens is er belastingtechnisch niets aan de hand.
Uw moeder had (kennelijk) een vordering op de failliete boedel.
Die vordering is nu uitbetaald en daarmee is een Box 3 vordering op de boedel omgezet in een Box 3 vordering op de bank(rekening) waar het geld nu staat.
De erfbelasting moet afgehandeld zijn geweest in of kort na 2003.
Reactie op antwoord
Het geldbedrag betreft rente op de vordering die is uitbetaald is uit het batig saldo van het faillissement, en was bij overlijden nog niet bekend. En ook dus ook niet toen de erfbelasting is afgehandeld.
Verandert dit de situatie?
Antwoord
Strikt genomen maakt het uit.
Maar praktisch niet omdat de rente is “opgebouwd” ná invoering van het nieuwe inkomstenbelasting stelsel.
Dus de rente van na de invoering is niet belast.
Ik raad u aan om op mijn site te zoeken naar een artikel over AKA Overgangsregeling Inkomstenbelasting.

814 03-04-2016
Vraag

Ik heb 10 jaar geleden samen met mijn partner (samenwonen, ongehuwd) een huis gekocht. Het huis en de hypotheek staat beide voor 50% op onze naam. Nu is het zo dat ik een jaar of twee geleden mijn deel van de hypotheek heb afgelost (dus 50% van de totale hypotheeksom). Dit hebben wij echter nooit bij de notaris laten vastleggen. Wel betaal ik dus al 2 jaar geen rente meer, dit doet hij.
Wat zou het kosten om dit (in het samenlevingscontract) vast te leggen of aan te passen?
Kan dit met een formulier of moeten wij samen langskomen voor zoiets?
Mochten wij ooit uit elkaar gaan, wat ik niet hoop, dan wil ik niet nog een schuld op mijn naam hebben staan, terwijl wij alleen mondeling samen hebben afgesproken dat hij alleen nog de hypotheekrente betaalt.Ik hoop dat jullie mij hier een antwoord op kunnen geven.
Antwoord
U bent voor 50% eigenaar maar (nog steeds) voor 100% schuldenaar.
Datzelfde geldt ook voor uw partner.
Bij de bank bent u namelijk als hoofdelijk schuldenaar de lening aangegaan.
Mocht uw partner niet meer rente en/of aflossing betalen, dan zal de bank die rente en/of aflossing op u verhalen.
U heeft hoogstens een vordering op uw partner ter grootte van de bedragen die u dan aan de bank moet betalen.
Ik raad u aan om aan de bank te vragen of zij u willen ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid EN zich willen beperken in het (eventuele) uitoefenen van het hypotheekrecht mocht uw partner niet meer betalen.
Hieraan zijn kosten verbonden.
Heeft u dit geregeld dan moet er (vind ik als kandidaat-notaris) nog wel tussen u en uw partner vastgelegd worden dat als u uit elkaar gaat er gewoon afgerekend wordt alsof uw partner inderdaad alleen opdraait voor de restant hypotheekschuld.
Ik kan hier voor zorgen, maar ik kan nu nog niet aangeven hoeveel dat kost.
Ik moet namelijk ook zien wat u geregeld heeft mocht u overlijden. Moet hij dan ook het halve huis over kopen van uw erfgenamen of krijgt hij uw helft uit uw erfenis ?
Heeft u hier al iets over vastgelegd in uw samenlevingscontract of testament ?

815 03-04-2016
Vraag

Mijn vraag is het volgende mijn vader was dement en is opgenomen in een zorgtehuis, hij had een thaise vriendin en die heeft voordat er bewind op stond hele grote bedragen over geboekt naar haar rekening mag dat allemaal zo maar?
Antwoord
Als uw vader al dementerend was (en zijn eigen belangen niet meer goed kon behartigen) op het moment van de overboeking, dan kan dit niet zomaar.
De bewindvoerder kan dan namens vader diens vriendin aanspreken om terug te betalen. Bij weigering kan de rechter worden ingeschakeld en eventueel aangifte gedaan worden bij de politie.
Maar als uw vader nog helder was, dan wordt dat heel moeilijk
Want de rechter zal dan zich afvragen waarom uw vader zelf niet heeft ingegrepen ?
Misschien omdat hij het zo goed vond of zelfs aangemoedigd heeft ?
Reactie
k ben bij politie geweest en die doen er niks aan, ik heb de bank 2x  gewaarschuwd dat ze fraude pleegde van te voren al en nu gaan ze het uitzoeken nu het te laat is
Het was de dag voor hij is opgenomen en mijn vader kon geen bankgiro ondertekenen dus ik wil graag weten wie het dan heeft ondertekend
dat is nederland alles kan hier maar owee als wij iets doen

816 03-04-2016

Vraag
Wij hebben, bij openbare verkoping, een huis op een vakantiepark gekocht. Gewoonlijk blijven er veel meubels in eze huizen staan die dan “gewoon” de nieuwe eigenaar toebehoren. Na onze wintervakantie lag de definitive koopakte in de bus waarin vermeld staat dat er bij de verkoop nog spullen van de vorige eigenaar in het huis zijn blijven staan en dat deze alleen met gerechtelijke toestemming verwijderd of vernietigd mogen worden.
Nu hebben wij tijdens de koop met de notaris gesproken over het feit dat deze oude eigenaar geen antwoord geeft op zijn brieven over het leeghalen van de woning. Zelfs een andere notaris gaf ons de raad om tegen een kleine prijs eigenaar te worden van de boedel. Hij plaatste hiervoor zelfs een advertentie voor openbare koping waar niemand op af kwam. Wij waren toen al eigenaar, hadden ook al betaald ! Mijn man gaf als koopprijs een som op, wij hebben echter nooit meer iets vernomen. Deze 2e notaris zei zelfs te zeggen “nooit iets te hebben zien staan” Nooit hebben wij een eigendomsacte of nota ontvangen of te hoeven betalen. Wat moeten wij nu met deze paragraaf in het koopcontract ? en in hoeverre zijn wij hiermede, letterlijk en figuurlijk mee belast. Het is een grote puinhoop en de lol is er wel af
Antwoord
Misschien moet u iets strikter redeneren.
U heeft een vakantiebungalow gekocht die – naar ik aanneem – bedoelt was voor (gemeubileerde) verhuur voor kortere perioden.
De bank heeft een hypotheekrecht op de grond en de opstallen EN dankzij de hypotheekakte ook een pandrecht op “alle roerende zaken die door hun aard dienstbaar zijn” aan het Registergoed.
Bij een voor verhuur bedoelde vakantiebungalow kun je redeneren dat dus ook de inboedel daar bij hoort.
Want anders heb je niets aan de vakantiebungalow.
Dus volgens deze redenatie heeft de bank niet alleen de opstallen maar ook de inboedel rechtsgeldig verkocht aan u.
Als u deze redenatie niet wil volgen, kunt u een brief sturen aan de vorige eigenaar dat hij gesommeerd wordt zijn inboedel weg te halen
Dat hij dat niet tijdig, dan verbeurt hij een boete (die u verhaalt door de inboedel in eigendom over te nemen).
Ik denk dat zo’n brief overigens beter door een advocaat dan door een notaris geschreven kan worden. Die treden alleen namens u op terwijl een notaris de belangen van alle betrokken partijen in de gaten mort houden.

817 03-04-2016

Vraag
Mijn vader heeft mij 3 jaar geleden gemachtigd zijn financiële zaken af te wikkelen. De betalingen heb ik steeds gedaan, vooral het laatste jaar ging mijn vader geestelijk achteruit en kon dit niet meer zelf doen. Hij is december 2015 overleden. Mijn vader had op mijn verzoek een notaris aangewezen als executeur, deze wikkelt nu de nalatenschap van mijn vader af. Mijn broer heeft aan deze notaris laten weten dat hij inzage wil in alle rekeningafschriften van de bank van mijn vader van het jaar 2015. Heeft mij broer recht op inzage in deze rekeningafschriften? En moet ik hem inzage verlenen of ook kopieën geven?
Antwoord
De rechtspraak is hier niet eenduidig in.
Soms wordt gemeld dat tot het moment dat een ouder helder van geest was, er geen rekening en verantwoording afgelegd hoeft te worden aan erfgenamen.
Dan had de betreffende ouder maar zelf dat moeten vragen.
Is er niet om gevraagd dan vond de ouder het kennelijk goed.
Vanaf het moment dat de ouder duidelijk niet meer in staat was de zaken zelf te regelen, moet dan wel opening van zaken gegeven worden.
Maar soms wordt er praktisch mee omgegaan en oordeelt de rechter dat er gewoon over de afgelopen drie jaar inzage wordt verleend.
Ik raad u aan om met de notaris te overleggen en wellicht de stukken ter inzage te leggen op het notariskantoor. Dan kan uw broer zelf daar kijken en eventueel vragen doorgeven aan de notaris die u dan weer kunt beantwoorden.

818 03-04-2016

Vraag

Ik ben getrouwd met een Française en wij wonen en werken al jaren in NL terwijl haar ouders wonen in Frankrijk. Schoonvader zit inmiddels al geruime tijd in een verzorgingstehuis vanwege o.a. Alzheimer en begin januari heeft mijn schoonmoeder zich daarbij gevoegd. Het alleen zijn en thuisblijven in een gekocht hypotheekvrij appartement ging niet meer. Onlangs zijn we daar weer geweest om op te ruimen maar ook administratieve kwesties aan te pakken, dat doen we samen met de 2 jongere zussen van mijn vrouw.

In gesprekken met de notaris en de Franse bank werd ons verteld dat volgens de franse wetgeving het mogelijk is eventuele tekorten/schulden van de ouders te verhalen op de kinderen. In de praktijk van deze situatie zijn de kosten van het verz tehuis voor beide ouders nu nog op te brengen maar als het spaargeld van de ouders op is over 4 maanden niet meer. De schulden die dan ontstaan worden dan op de 3 dochters verhaald begrepen wij, ook als je in het buitenland woont zoals bij mijn vrouw dus. De ouders worden dan wellicht wel verplaatst naar een alternatieve zorginstelling.

Ik wil graag weten of deze “schuldenverhaalsbewering” op de kinderen klopt/mag en zo ja of die ook daadwerkelijk  internationaal toegepast wordt.

Waarschijnlijk wordt het appartement binnenkort verkocht omdat de ouders er niet meer wonen en de 3 dochters er geen interesse in hebben. Daarmee is de financiële situatie/ lees de kosten van het verz tehuis/ dan voor een serie jaren en waarschijnlijk definitief opgelost want de ouders zijn al op hoge leeftijd.

Ik zie een reactie met belangstelling tegemoet, en dank alvast.

Antwoord

Ik ga er van uit dat de informatie correct is dat de Franse overheid de kinderen de rekening kan en mag presenteren voor aan de ouders verleende zorg.
Daarvan uit gaand kan de Franse overheid deze vordering ook in Nederland geldend maken. Daarover zijn verdragen en richtlijnen op Europees niveau gesloten.
Ook een Franse schuldeiser kan een Nederlandse deurwaarder inschakelen om het geld te incasseren. Daar hoeft in beginsel geen Nederlandse rechter meer aan te pas te komen.

Hierop bestaan uitzonderingen, maar zover reikt mijn kennis niet. Dus ik raad u aan om eens contact op te nemen met een deurwaarderskantoor.


 819 13-04-2016Vraag

Inzake Column 674

En hoe gaat het als er een geschakelde woning met bedrijfspand aan elkaar verbonden zijn.
Neemt men de w.o.z waarde van beide panden, of de geschatte waarde gesplitst. De vraagprijs is voor beide

 Antwoord

Hier moet eerst gekeken worden naar de aard van de panden.

Is er ééntje dominant dan wordt daardoor bepaald of het een woning is (2% overdrachtsbelasting) of een ander soortig registergoed (bedrijfspand met 6%).

 

Voorbeeld: Verkoop conciërgewoning en de school is 6% over het totaal. De woning is duidelijk ondergeschikt aan het schoolgebouw.

Verkoop “opzichters”woning bij een bedrijfspand op een industrieterrein waar men alleen mag wonen als men een dienstbetrekking heeft bij het bedrijf (als bewaker o.i.d.). Wederom 6%.

Is er geen sprake van dominantie, dan is overleg met de belastinginspecteur aan te raden. Waarschijnlijk zal een deel 2% en een deel 6% zijn.


820 13-04-2016

Vraag

Inzake Column 674

Wat in mij opkomt bij zoiets, voor veel geld trekt men alle registers open ook als men weet dat het eigenlijk niet deugt.

Als ik rechter was zou ik naar het werkelijke huidige gebruik kijken.

Een woonbestemming naar voren schuiven als er misschien op dat adres al tientallen jaren niemand meer woont c.q ingeschreven staat bij GBA riekt naar belastingontduiking.

Je moet niet wonen voorwenden achter een paar oude leidingen.

Als je een andersdenkende rechter tegenkomt heb je mazzel.

Antwoord

Op grond van de toelichtingen vanuit het Ministerie van Financiën toen de verlaging van de overdrachtsbelasting werd doorgevoerd, blijkt ook dat de eerste vraag is wat het (huidige) gebruik is.

Bij twijfel daarover mag gekeken worden naar de bestemming (volgens het Bestemmingsplan).

Maar niet iedere koper wil een (vermeend) voordeel van 4% laten liggen en dan is een gang naar de rechter snel gemaakt.


821 13-04-2016 Vraag

Mijn zus en haar echtgenoot hebben een schuld van 12.000,00,- bij haar/mijn vader. Er staat verder niets van op papier, wel zijn er bank overboekingen van. Ze zeggen dat ze het op dit moment niet kunnen terug betalen. Mijn vader is een man van 78 jaar, welke stappen kan mijn vader ondernemen om toch het geld terug te krijgen. Dit alles is tot stand gekomen toen mijn moeder nog in leven was, mijn vader wist hier niets vanaf. Wat kunnen wij, of welke stappen kunnen wij hier tegen nemen, zodat mijn vader toch nog kan beschikken over zijn eigen geld. Ik hoop dat u mijn vader en mij daar een antwoord op kunt geven!

Antwoord

Ik verwijs hier naar een column die ik hierover geschreven heb.

Die kunt u vinden door hier te klikken.


822 13-04-2016 Vraag

Mijn broer is vorig jaar overleden en heeft een huis nagelaten. De hypotheek is door de verzekering afbetaald. Er zijn twee erfgenamen: Mijn moeder en ikzelf. Het huis staat nog niet te koop omdat we dat nog aan het opkanppen zijn voor verkoop. Nu overlijdt helaas mijn moeder nog voordat de erfenis verdeeld is. Ik ben enig erfgenaam nu en moeder heeft geen testament.

In de erfenis van broer zit dus de woning en een spaarrekening die op naam van de erven staat. Zij is dus een van de erven uit de nalatenschap van broer.

Moeder heeft alleen een spaarrekening.

Hoe moet ik nu de erfenis van mijn moeder voorstellen? Wat/welk deel moet ik melden aan de belastingdienst i.v.m. erfbelasting?

Antwoord

In de erfenis van uw moeder zit ook haar 50% aandeel in de erfenis van uw broer.

U moet dus opgeven (in de aangifte erfbelasting van uw moeder) dat u erft: 100% van de spaarrekening van uw moeder.

50% van de waarde van de woning van uw broer

50% van de spaarrekening van uw broer.

Afhankelijk van de situatie moet u ook opgeven 50% van de uitkering van de polis.

Maar mag u 50% van de hypotheekschuld in mindering brengen.


823 13-04-2016

Vraag

Mijn vader is in januari 2006 overleden, wij hebben toen afstand getekend van ons kindsdeel en mijn moeder heeft toen hierover successierechten betaald.  Nu wil mijn moeder haar huis verkopen en ons dan het kindsdeel uit betalen, tevens wil ze dan ons ook nog een belastingvrije schenking doen van € 5000 en onze kinderen € 2000 per kind.

Kan dit?

Of moet ik of mijn moeder hierover dan belasting betalen?

Antwoord

Ik denk niet dat u afstand heeft gedaan van uw vadersdeel. Ik denk dat u er voor heeft getekend dat u geen aktie zou ondernemen tegen de langstlevende regeling uit zijn testament (of akkoord was met de wettelijke – langstlevende regeling – verdeling).

Dan heeft u nu nog steeds recht op uw vadersdeel, maar kunt u het niet opeisen.

Betaalt uw moeder dit bedrag nu uit, dan is er een kans dat de fiscus dat als een schenking ziet (u heeft het voordeel dat er nu en niet pas straks uitbetaald wordt). In de praktijk zie ik dat echter niet, maar als er een heffing volgt, dan moet u – als ontvanger – de schenkbelasting betalen.

Wat betreft de andere bedragen: die kunnen hoe dan ook belastingvrij overgemaakt worden (als u tenminste in hetzelfde kalenderjaar niet nog andere schenkingen heeft gekregen of gaat krijgen).


824 13-04-2016

Vraag

Mijn man en ik (getrouwd) hebben twee volwassen kinderen. Wij zijn van plan om een testament op te stellen, met volmachten voor onze kinderen. Is dit mogelijk? Of kunnen we pas volmachten geven als één van ons is overleden?

Tegenwoordig hoor je veel over een levenstestament. Wanneer is het beter om een levenstestament op te stellen?

Wat is precies het verschil tussen een testament (geldig bij overlijden) en een levenstestament met volmachten(geldig bij leven)? Moet er bij overlijden van één van de ouders, dan pas een testament worden opgesteld?

Voor ons is niet duidelijk of we een levenstestament of een testament met volmachten moeten opstellen?! Kunt u ons wat informatie geven?

 Antwoord

U kunt nu gewoon én een testament opstellen (dan heeft u alles geregeld voor ná uw overlijden) én een volmacht/levenstestament (dan heeft u zaken geregeld vóór uw overlijden).

Ik heb als eens geschreven waarom een volmacht/levenstestament nuttig is.

Klik hier voor dat artikel.

Mijn advies is om beide akten te laten opstellen. Dan weet u dat het nu al goed geregeld is.


825 13-04-2016

Vraag

Wij hebben ongeveer 3 ha akkergrond geërfd van onze voorouders, nu zijn er ongeveer 60 eigenaren.

We willen nu het liefs de grond verkopen want de groep eigenaren wordt steeds groter.

Moet ik iedereen via een notaris toestemming vragen om te verkopen of kan dat gewoon op een briefje met handtekening of mondeling?

En wat als er een is die geen toestemming geeft?

Antwoord

Op zich is een mondelinge toestemming goed genoeg. Maar dan loopt u het risico dat achteraf iemand zich bedenkt en dan moet u aantonen dat die toestemming gegeven is. En dan heeft u een bewijsprobleem.

Persoonlijk raad ik u aan om in overleg met een notaris een Volmacht tot verkoop en levering op te stellen. Die zou ik dan ook nog onherroepelijk laten zijn en een minimum verkoopprijs vermelden.

Deze volmacht kunnen de erfgenamen dan tekenen bij hun notaris en deze laten legaliseren.

Als u ze allemaal terug heeft, kunt u aan de slag zolang u maar die minimale koopprijs weet te bedingen.


826 13-04-2016

Vraag

De reden waarvoor ik u mail: Er is een kans ontstaan waardoor mijn vriendin binnenkort een investering in haar bedrijf kan doen middels de aankoop van werknemersaandelen. Deze aandelen zijn erg gewild aangezien het rendement tot nu toe altijd aanzienlijk was, waarbij de investering binnen 5-6 jaar terugverdient kan (zal?) worden. Nu is mij gevraagd of ik 50% van de investering wil financieren (en dus ook 50% recht heb op het rendement ervan), of dat ze dit volledig zelf moet gaan financieren. Ik heb haar geantwoord dat ik hier inderdaad interesse in heb.

Hoe kunnen we dit nu het beste aanpakken? Kunnen we hier zelf een document voor opstellen welke duidelijk aangeeft hoe de vork in de steel zit in geval van overlijden? Of moet / kan deze investering aan ons testament toegevoegd worden?

Antwoord

U kunt zelf een document opstellen waarin u aangeeft dat bij einde van uw relatie (scheiding of overlijden) en/of bij verkoop van de werknemersaandelen (dat is ook een situatie die kan spelen) u samen de opbrengst deelt in de verhouding 50/50.

Als u correcte juridische teksten wenst, raad ik u aan om een notaris te vragen om dit document op te stellen.

Aangezien het niet alleen om de situatie gaat dat u overlijdt, maar ook als u uit elkaar gaat of de aandelen verkocht worden, kan dit niet in een testament worden opgenomen. Dat werkt alleen na een overlijden.


827 13-04-2016

Vraag

geachte heer, mevr.

mijn vraag is wij hebben benevietcier aanvaard .

maar nu wil de andere helft ons afkopen voor een bedrag waar wij mee akoord gaan

mag dat en kan dat .met of zonder notaris

Antwoord

Dit kan en mag u zonder notaris doen.

Maar zolang de schuldeisers van de overledene nog niet volledig zijn afbetaald, loopt u een risico. Zij kunnen u later nog steeds aanspreken op het feit dat zij nog geld moeten krijgen.

Dat kunt u voorkomen door hen mee te laten werken.


828 13-04-2016

Vraag

mijn moeder heefd mijn huur betaald uit eigen wil,nu is ze overleden.mijn zus zegt dat ik dat moet terug betalen klopt dat

Antwoord

Als uw moeder u geld geschonken heeft (doordat zij de huur heeft betaald) dan kan uw zuster een beroep doen op de inkortingsregeling / schending legitieme portie.

Er wordt dan gekeken hoe groot de erfenis van uw moeder zou zijn geweest als zij dit geld niet had geschonken. Dan wordt dat fictieve bedrag gedeeld door het aantal kinderen.

Het bedrag dat daardoor per kind overblijft wordt weer door 2 gedeeld.

Dan heb je de fictieve legitieme portie.

Dan wordt er gekeken naar hoe groot de erfenis echt is (dus zonder die bijteling).

Dat wordt gedeeld door het aantal kinderen.

Het bedrag dat daardoor per kind overblijft is een kindsdeel.

Is het kindsdeel lager dan de fictieve legitieme portie, dan kan er een correctie worden gedaan.

U krijgt dan zoveel minder van het kindsdeel als noodzakelijk is om het kindsdeel van uw zuster omhoog te brengen tot aan die fictieve legitieme portie.


829 14-04-2016

Vraag

mijn  kleindochter mag zolang gebruik maken van een leegstaand pand

het is een pand waarvan de huurder het huurcontract   moest nakomen en daarom mocht zij er zolang in tegen betaling van de nutskosten en 10 % van wat er verkocht zou worden

ze mag er zolang inzitten tot er een officiele huurder zich meld en dan moet ze er accuut uit (ze heeft een gebruikerscontract getekend maar geen huur contract

ze maakt alleen in het weekend gebruik van de ruimte  maar de hele week ziet er het aanzicht  in de etelage heel mooi uit en is het een aanwinst voor de straat en het pand

maar nu moet ze wel voor een heel jaar de w.o.z. betalen  en nu is mijn vraag  is dit redelijk dat zij dit moet betalen

Antwoord

Er zijn twee soorten WOZ. Namelijk de heffing bij de gebruiker en die voor de eigenaar.

De eigenaar moet het gehele jaar betalen. Eventueel kan die belasting echter bij de huurder worden neergelegd door de eigenaar als dat zo afgesproken is door de eigenaar en de huurder.

Het gebruikersdeel zal door de overheid worden opgelegd aan de gebruiker. Dat wordt naar tijdsevenredigheid gedaan, waarbij in eerste instantie er van uitgegaan wordt dat er sprake is van gebruik gedurende het hele jaar.

Ik kan u dus alleen aanraden om met de verhuurder te gaan praten.


830 15-04-2016

Vraag

Ik heb net uw column in de Twentse Courant Tubantia van vandaag gelezen en normaal reageer ik nooit op iets,

maar nu moest me toch iets van het hart.

Uit eigen (positieve) ervaring tijdens mijn scheiding en het co-ouderschap over mijn kinderen wil ik aangeven dat het

voor alle betrokkenen het beste is om een goede verstandhouding te hebben.

De situatie over de omgang tussen een grootouderpaar en hun ex-schoonzoon vind ik erg schrijnend.

Ik weet niet of u nog contact met deze grootouders hebt, maar als dat zo is zou ik ze via u willen adviseren om,

terwille van hun kleindochter, de band met hun ex-schoonzoon toch zo goed mogelijk te laten bestaan.

Ik heb begrip voor het verdriet van de grootmoeder en ken natuurlijk niet de voorgeschiedenis.

Maar ze moeten begrijpen dat de vader alle troeven in handen heeft en zij mogen blij zijn dat hij zijn dochter nog

bij hen laat wonen. Ik zou er dan ook voor waken om me, naar het meisje, vooral niet negatief uit te laten over haar

vader, omdat ze daarmee alle goodwill kunnen verliezen. Ik zou dus zoveel mogelijk proberen  een goede

verstandhouding te bewaren.

Misschien is het voor hen goed om eens contact met een mediator op te nemen.

Hopelijk kunt u dit advies aan de betreffende grootouders doorspelen.

Antwoord

Uw advies is doorgegeven aan de betreffende notaris.


831 15-04-2016

Vraag

Betreft een column over een schoonzoon.

Beste meneer Nebbeling,

Ik begin die notaris van u steeds merkwaardiger te vinden.

In De schoonzoon is sprake van een beschaafde, sympathieke en welwillende schoonzoon en een dochter die in zeer ernstige mate psychiatrisch patiënt is, want anders word je tegenwoordig niet geregeld opgenomen.

Het woord ‘ontvoerd’ is tendentieus en bovendien in deze context volstrekt onjuist, de schoonzoon heeft als vader de volledige voogdij en zeggenschap, hij kan zijn kind dus niet ontvoeren, hij gaat er gewoon mee op reis als hij dat wil. De notaris zou deze formulering derhalve niet moeten overnemen.

In de slotalinea overdenkt de notaris dat de schoonzoon wellicht een rotzak voor zijn vrouw was, maar dat er toch ook goede kanten te bespeuren waren. Kom even, de hele context beziend is het veel eerder waarschijnlijk dat de ernstig gestoorde dochter het leven van haar man tot een hel heeft gemaakt.

De notaris laat zich veel te veel leiden door oma, die zelf ook geen erg gezond psychisch beeld laat zien , en al helemaal niet als betrouwbare bron gezien kan worden.

En tot slot: het regelen van omgang en het opstellen van de daarbij behorende convenanten lijkt mij bij uitstek het werkterrein van de advocaat, zeker niet van een notaris.

Antwoord

Uw reactie is doorgegeven aan de betreffende notaris.


832 15-04-2016

Vraag

Betreft een column over een schoonzoon.

Ik lees enig kind, haar hele leven geestelijk labiel.

De binding van mensen komt door de bloedband.

Ouders hebben geen bloedband met elkaar. Wel met hun kind.

In principe zet de geboorte van een kind de partner van de eerste plaats naar de tweede plaats.

Waarschijnlijk verwend. En daardoor geen stabiliteit in het leven. In de balans uit liefde of uit egoïsme.

Misschien nog nooit die vraag aan zichzelf gesteld.

Opgroeien van naakt, niets kunnende. Behoeftig, bij de geboorte naar zelfredding.

Van zelfredding naar liefdevol.

Wat in iemand leeft kan niemand zien, voelen of weten.

Woorden schieten altijd tekort om gevoel over te brengen.

Beleving blijft altijd van de persoon in kwestie.

De opa en de oma zijn verschillend t.o.v. elkaar.

Ook de schoonzoon heeft zijn beleving die niemand anders voelt.

Dat kan bij geregelde opname in de psychiatrie niet zo rooskleurig zijn.

Het uiten van liefde wordt bemoeilijkt. De zorg voor het kind blijft.

Waarschijnlijk lijdt de schoonzoon nog erg onder het verlies en de manier waarop van zijn vrouw.

Een liefde die dood is.

Een schoonmoeder zonder vertrouwen.

Liefde voor het kleinkind. Liefde terug.

Liefde van vader voor genieten van het kind.

Van de liefde moeten we het hebben.

Liefde gegeven kan antwoord vinden of krijgen.

Niet gegeven liefde kan geen antwoord krijgen.

Probeer het eens in liefde. Vertrouwen.

En hou die liefde vol, ook al wordt die niet beantwoord.

Antwoord laat soms lang op zich wachten.

Niet gegeven kan geen antwoord krijgen.

Vrede in het hart en heel veel liefde toegewenst.

Antwoord

Uw reactie is doorgegeven aan de betreffende notaris.


833 15-04-2016

Vraag

Goedemiddag Johan,

Ik heb je artikel over erfbelasting in BN De Stem van vandaag met interesse gelezen en heb 2 vragen:

In jouw voorbeeld moet Moeder de erfbelasting betalen: maakt dit een zgn. tweetraps-testament overbodig?

Als het bedrag wat Moeder betaalt voor de kinderen boven de vrijstelling valt, moet dan ook nog schenkingsrecht betaald worden?

Antwoord

Er is hier sprake van een langstlevende testament. De zoon erft mee en er wordt dus erfbelasting bij hem geheven. Maar in het testament staat (vrij vertaald) dat de zoon de acceptgiro van de Belastingdienst bij zijn moeder mag neerleggen zodat zij deze betaalt.

Een tweetrapsmaking zorgt er voor dat de zoon helemaal niets erft en dus ook geen acceptgiro zal krijgen. Dat is de achterliggende gedachte van een RADAR testament.

Het zijn twee verschillende soorten testament.

Maar er hoeft geen schenkingsrecht betaald te worden ongeacht de hoogte van het te betalen bedrag. De achterliggende gedachte is dat de moeder een plicht heeft (op grond van het testament) om die acceptgiro te betalen. Zij wil dus niets cadeau doen, zij moet !


834 15-04-2016

Vraag

Dank voor uw stukje dd. hedenmorgen in de Stentor.

In de laatste alinea bent u vergeten erbij te zetten, dat de moeder van betrokken erfgenamen wel opdraait voor de vermogensbelasting in box 3 voor het (na aftrek van de erfbelasting nog overblijvende) erfdeel van de erfgenamen. Die opmerking miste ik.

Dit is mijn bijdrage in de feestvreugde !

Antwoord

Dit klopt niet. De vordering van de kinderen is gedefiscaliseerd.

Dus valt die bij de kinderen niet in Box 3.

En bij moeder zou het een schuld zijn die juist in mindering komt op haar vermogen in Box 3.

Door de defiscalisatie is dit allemaal niet van toepassing.


835 15-04-2016

Vraag

Geachte Johan,

In de stentor las ik een stukje van jou over erfbelasting en Defiscalisering.

Wij hebben in 2007 een woning geërfd met 6 andere broers en zussen.

Wij hebben daar allemaal erfbelasting over betaald.

De woning staat nog steeds te koop. Wij geven ieder jaar 1/7 gedeelte van de woz waarde van deze woning op bij de belasting aangifte.

Als ik het nu goed begrijp uit jou column is dit niet nodig en hoeven we pas ons gedeelte op te geven bij de belastingaangifte als het huis verkocht wordt en het de opbrengst van de woning wordt verdeeld.

Is dit juist?

Zo ja kunnen we dit ook nog weer wijzigen/aanpassen bij de belastingdienst?

Antwoord

De defiscalisering is alleen van toepasing als er een langstlevende testament is dan wel de langstlevende regeling uit de wet toepasselijk is EN de langstlevende nog leeft.

Uit uw mail krijg ik de indruk dat aan die laatste eis niet is voldaan. In dat geval heeft u correct gehandeld.

Voldoet u wel aan alle eisen, dan kunt u de Belastinginspecteur verzoeken ambtshalve de aangiften te corrigeren.


836 15-04-2016

Vraag

L.S.

Op woensdag 6 april stond er in het Eindhovens dagblad een artikel over erfbelasting.

Het ging over een jongeman die een uitkeringen kreeg en die erfgename was van zijn ouderlijk huis. Zijn vader was gestorven, moeder leefde nog. De erfenis stond op de langstlevende, dus de zoon kreeg nog niets van de erfenis, maar moest wel erfbelasting betalen.

Mijn vraag: Mijn schoonouders zijn beiden overleden en mijn man is 7 jaar geleden overleden. Het huis is in 1985 op naam van de 9 kinderen, dus ook van mijn man komen te staan. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd dus ik ben nu een van de 9 kinderen, dus ook erfgename. Ik ga nu erfbelasting betalen terwijl ik nog niets  ontvangen heb.

Ik las iets in de krant over “defiscalisering”.

Nu wil ik graag meer informatie hierover en hoe ga ik nu verder als erfgename wat betreft het betalen van de erfbelasting.

Antwoord

Nu de beide schoonouers overleden zijn, is de defiscalisering niet op uw situatie van toepassing.

U moet gewoon erfbelasting betalen voorzover u erfgenaam bent en erft van uw schoonouders.

Maar het kan zijn dat u niets hoeft te betalen over de waarde van het huis. Dat hangt er van af of de overgangsregeling met betrekking tot Huis op Naam Kinderen zetten van toepassing is.


837 15-04-2016

Vraag

Beste Johan,

Ik heb je stukje in het ED van woensdag met veel belangstelling gelezen.
(Betreft: artikel over erfbelasting)
Dit ivm dat wij onze dochter onlangs middels een akte een grote schenking op papier hebben gedaan van 25449 euro.
Is het in dit geval ook zo dat zij in aanmerking komt voor huurtoeslag, wat betekend dat het bedrag niet onder box 3 valt en zij dus geen vermogen heeft?

Antwoord

De defiscalisering gaat alleen op voor erfenissen. Niet voor schenkingen (al dan niet op papier)


838 15-04-2016

Vraag

Ben sinds 2012 gescheiden en ben met mijn dochter in het huis gebleven (koopwoning). Heb al altijd tot heden (11 jaar) de hypotheek betaald. Mijn ex-vrouw wilt graag haar naam van de woning hebben. Ze wilt niks van geld. De woning heeft ze aan mij gegeven. Wat voor akte moet er nu gemaakt worden en wat zijn de kosten hiervan? alvast bedankt.

Antwoord

Er zal een akte van verdeling moeten komen. En u zult er voor moeten zorgen dat uw ex-echtgenote ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestaande hypotheekschuld.

U kunt het beste eerst met een financieel adviseur overleggen of dat laatste mogelijk is en dan met een notaris gaan praten.

Over de kosten kan ik niets zeggen. Dat kan per notariskantoor verschillen.


839 15-04-2016

Vraag

Mijn vader is in januari 2006 overleden, wij hebben toen afstand getekend van ons kindsdeel en mijn moeder heeft toen hierover successierechten betaald.  Nu wil mijn moeder haar huis verkopen en ons dan het kindsdeel uit betalen, tevens wil ze dan ons ook nog een belastingvrije schenking doen van € 5000 en onze kinderen € 2000 per kind.

Kan dit?

Of moet ik of mijn moeder hierover dan belasting betalen?

Antwoord

Ik denk niet dat u afstand heeft gedaan van uw vadersdeel. Ik denk dat u er voor heeft getekend dat u geen aktie zou ondernemen tegen de langstlevende regeling uit zijn testament (of akkoord was met de wettelijke – langstlevende regeling – verdeling).

Dan heeft u nu nog steeds recht op uw vadersdeel, maar kunt u het niet opeisen.

Betaalt uw moeder dit bedrag nu uit, dan is er een kans dat de fiscus dat als een schenking ziet (u heeft het voordeel dat er nu en niet pas straks uitbetaald wordt). In de praktijk zie ik dat echter niet, maar als er een heffing volgt, dan moet u – als ontvanger – de schenkbelasting betalen.

Wat betreft de andere bedragen: die kunnen hoe dan ook belastingvrij overgemaakt worden (als u tenminste in hetzelfde kalenderjaar niet nog andere schenkingen heeft gekregen of gaat krijgen).

Reactie

Mijn moeder heeft in 2006 geld betaald (successierechten) voor ons kindsdeel, dan zou ze het toch naar ons overmaken zonder dat het als schenking wordt gezien?

Antwoord op reactie

Nu uw moeder de erfbelasting heeft voldaan, sterkt mij dat in de gedachte dat er een langstlevende testament is.

Maar de fiscus kan (theoretisch) een snellere uitbetaling zien als een schenking.

Stel u heeft recht op uitbetaling van euro 10.000 maar pas als uw moeder overlijdt. En volgens de statistieken leeft uw moeder nog 10 jaar.

Zou zij nu uitbetalen dan heeft u het geld nu al in handen en niet pas straks.

Dat voordeel (wel rente trekken en geen inflatie) wordt dan als voordeel gezien en daarover kan dan schenkingsrecht worden geheven.

In de praktijk kom ik dat niet tegen.


840 15-04-2016
Vraag

Mijn (ex)man en ik zijn nog niet officieel gescheiden maar leven apart. Ik in huurhuis en mijn ex is blijven wonen in ouderlijk huis.

Hij wil nu echter mijn zijn nieuwe vriendin gaan samenwonen en een bedrijfje starten in het ouderlijk huis. Kan dit? Hij heeft aangekondigd te willen gaan samenwonen  maar niet gecommuniceerd dat zijn vriendin een bedrijfje wil opstarten in het ouderlijk huis. Wat zijn mijn rechten, plichten en verantwoordelijkheden?

Antwoord

Simpel gezegd: u heeft weinig tot geen rechten

Het enige recht dat u volgens mij heeft is het recht te weigeren als uw man u vraagt toestemming te geven omdat hij zich borg stelt voor de schulden van zijn vriendin

Dat moet op grond van artikel 88 Boek 1 Burgerlijk wetboek

Op mijn site treft u een column aan hierover onder de titel Pantoffelheld.


841 15-04-2016
Vraag

In 2002 overleed mijn vader. In het zogenaamde langstlevende testament stond de anti-schoonzoonclausule. De erfenis is nooit formeel afgewikkeld, behalve dat nu na het overlijden in 2015 van mijn moeder, in wier testament eveneens  de anti-schoonzoonclausule staat.  blijkt dat zij de erfbelasting voor de erven heeft betaald.

In 2007 is een van de kinderen/erven vrij plotseling overleden zonder kinderen achter te laten.

De afwikkeling van de nalatenschap van mijn moeder verloopt stroef.

Een van de redenen daarvoor is dat de partner van de overleden erfgenaam van de vader weigert te vertellen in welke juridische verhouding zij tot de overledene stond. Een klassiek huwelijk was het in ieder geval niet.

Waar hangt het van af of zij gerekend kan worden tot een van de schuldeisers bij de nalatenschap van mijn moeder?

Dat zij niet meedeelt in de nalatenschap van mijn moeder lijkt de overige erven wel duidelijk.

Antwoord

U kunt bij het Centraal Testamenten Register gratis navragen of het overleden kind een testament had.

Dat is de eerste stap

Wellicht is de partner uitgesloten als erfgenaam en dan is er geen probleem.


842 15-04-2016
Vraag

Ontbindende voorwaarde alleen mondeling doorgegeven.

Mijn eigen huis niet verkocht nu heb ik al een brief van advocaat voor boete.

Makelaar geeft zelf in een brief aan dat ik het mondeling doorgegeven heb.

Antwoord

De uitingen van de makelaar van de verkoper worden aan de verkoper toegerekend. Dat is standaard jurisprudentie.

Dat betekent dat zijn/haar schriftelijke bevestiging dat u de verkoop van uw eigen woning als ontbindende voorwaarde heeft gesteld, ook aan de verkopers wordt toegerekend.

De vraag is alleen wat die voorwaarde precies inhoudt:

tot welk moment mocht u die nog inroepen, heeft u dat dus tijdig gedaan, heeft u voldoende moeite gedaan om uw eigen huis te verkopen.

Deze zaken kunnen er toe leiden dat u toch schadeplichtig bent. Maar daarover zal een rechter moeten oordelen.


842 15-04-2016
Vraag

Ik heb al een jaar of 10 geen contact meer met mijn moeder.

Onlangs hoorde ik dat zij in december 2014 is overleden.

Ik ben hiervan niet op de hoogte gesteld door familie of een notaris.

Ik weet dat zij een testament had, waarin ik als enig kind erfenaam ben, mijn vader is al in 1990 overleden. Ze kan dit testament natuurlijk gewijzigd hebben.

Ik heb daarom contact gehad met het boedelregister en de notaris die e.e.a heeft afgehandeld.

Ik heb op haar verzoek mijn vragen per mail gesteld en een kopie identiteitsbewijs meegezonden.

De notaris wil mij verder geen informatie vertrekken, ik kan naar het kantoor komen.

Ik woon echter in Frankrijk en kan niet even naar Nederland gaan.

Volgens de notaris kan ik schriftelijk mijn vragen stellen maar dan moet deze brief met handtekening door een Franse notaris gelegaliseerd worden.

Is deze gang van zaken normaal ?

Antwoord

Ik denk dat u in een nieuwer testament door uw moeder uitgesloten bent als erfgenaam. Dan heeft u niet direct recht op inzage in het gehele testament en/of de afwikkeling van de erfenis.

Dat de notaris zorgvuldig is en u niet zondermeer een kopie stuurt van de stukken is dus correct.

Dat u niet naar het kantoor kunt komen en de notaris aanbiedt de stukken te sturen, is dan netjes.

Dat de notaris zeker wil weten dat u het vraagt en daarom die legalisatie verlangd is te begrijpen. en wordt ook door de tuchtrechter op prijs gesteld.

Dus ik denk dat de notaris hier goed handelt.


843 15-04-2016
Vraag

ons huis is hypotheekvrij.

Moet er nu een doorhaling van onze afgeloste hypotheek worden uitgevoerd?

Antwoord

U bent niet verplicht om dat nu te doen.

Maar bij verkoop en levering van de woning zal het alsnog moeten gebeuren.

Sommige mensen laten liever de hypotheekakte ingeschreven staan bij het Kadaster zodat niet iedereen kan zien dat ze vermogend zijn (huis vrij). Anderen laten het staan omdat sommige akten de mogelijkheid bieden om in de toekomst opnieuw geld te lenen bij dezelfde bank zonder dat er weer een nieuwe hypotheekakte gepasseerd hoeft te worden. Overleg dat eens met uw financieel adviseur of de bank.


844 15-04-2016
Vraag

ik ben nog steeds Nederlander, maar 3 jaar geleden geëmigreerd naar Duitsland. Daar krijg je je as , na crematie niet mee naar huis, om uit te strooien . maar ik ben nog steeds Nederlander. waarom moet ik die domme Duitse wet gehoorzamen?

Antwoord

Als u in Duitsland overlijdt en daar ook woont, dan zult u zich aan de wet moeten houden van dat land.


845 15-04-2016
Vraag

Mijn man heeft een zoon uit een eerder huwelijk.

Wij hebben later samen een dochter gekregen.

Wat gebeurt er wanneer mijn man overlijdt  en wat gebeurt er wanneer ik kom te overlijden.

Maar wat gebeurt er wanneer wij samen tegelijkertijd komen te overlijden?

( de dochter is 3/4 van ons en de zoon 1/4 van ons)

Wij hebben geen testament en vragen ons af wanneer een brief door beider ondertekend rechtsgeldig is?

Antwoord

Een brief is niet rechtsgeldig. U zult een testament op moeten maken.

Zonder testament is in ieder geval de langstlevende regel uit de wet (wettelijke verdeling) van toepassing.  Dus de kinderen kunnen de langstlevende niet “uit het huis zetten”.

Situatie 1:
Stel uw man overlijdt, dan wordt zijn vermogen gedeeld over 3 personen (langstlevende en zijn beide kinderen).  Stel u heeft geen huwelijkse voorwaarden, maar bent gewoon in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd en bezit euro 200.000 (netto). Zijn erfenis is dan 50% van die twee ton. Dus euro 100.000,-. Dat wordt gedeeld door 3 erfgenamen, dus ieder heeft recht op euro 33.333,-. (maar zijn kinderen krijgen dat pas bij overlijden of faillissement van u als langstlevende)

Vervolgens overlijdt u. Uw bezit is diezelfde euro 200.000,-. Maar u heeft nog een schuld van euro 33.333,- aan ieder kind van uw man. Dus zijn zoon ontvangt euro 33.333,- en zijn dochter ontvangt euro 33.333,-. Uw erfenis is dan dus euro 133.333,- groot.

U heeft dan één erfgenaam: uw dochter.

Zij krijgt dan uw erfenis en heeft ook recht op het vadersdeel. Zij ontvangt dus in totaal euro 166.666,-.

Situatie 2:
Stel u overlijdt, dan wordt uw vermogen gedeeld over 2 personen (langstlevende en uw enige kind).  Stel u heeft geen huwelijkse voorwaarden, maar bent gewoon in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd en bezit euro 200.000 (netto). Uw erfenis is dan 50% van die twee ton. Dus euro 100.000,-. Dat wordt gedeeld door 2 erfgenamen, dus ieder heeft recht op euro 50.000,-. (maar uw dochter krijgt dat pas bij overlijden of faillissement van uw man als langstlevende)

Vervolgens overlijdt uw man. Zijn bezit is diezelfde euro 200.000,-. Maar uw man heeft nog een schuld van euro 50.000,- aan uw enige kind. Dus uw dochter ontvangt euro 50.000,-. Zijn erfenis is dan dus euro 150.000,- groot.

Uw man heeft dan twee erfgenamen: uw dochter en zijn zoon.

Zij krijgen dan zijn erfenis en hebben ieder recht op euro 75.000,-. Zijn zoon krijgt dan dus euro 75.000,- terwijl uw dochter ontvangt euro 125.000 (euro 75.000 van haar vader en euro 50.000 van u).

 

Situatie 3 (tegelijk overlijden) laat ik even buiten beschouwing omdat ik denk dat dit u al genoeg stof tot nadenken geeft. U kunt de kinderen gelijk trekken, maar dan moet u dat in een testament doen.


846 15-04-2016
Vraag

Wij zitten nog in de WSNP.. Ik begrijp dat het kan om mijn kindsdeel op rekening van onze zoon over te laten maken? Of begrijp ik het verkeerd!

Antwoord

Wat u ook doet u MOET eerst overleggen met de bewindvoerder van de WSNP.

Doet u dat niet, dan overtreedt u de regels van de WSNP

En verliest u alle rechten die u heeft

Dat kan zelfs leiden tot uw faillissement

Ook moet u melden dat u recht heeft op een kindsdeel ongeacht aan wie dat wordt uitbetaald.


847 28-04-2016
Vraag

Hoi Ernst -mag je een vraagje stellen voor vrienden van ons? Zij hebben destijds een samenlevingscontract afgesloten bij een notaris. Maar krijg je die dan ook thuis gestuurd? Of wordt het ergens ingeschreven zodat het opvraagbaar is?
 
Antwoord

Als het goed is hebben je vrienden of direct na ondertekening van de akte een afschrift meegekregen of daarna per post thuisgestuurd.

Dat is de normale procedure.

Helaas wordt een samenlevingscontract nergens geregistreerd (anders dan bij een onderdeel van de Belastingdienst).

Dat is anders als er een verblijvensbeding in staat. Dan moet de notaris het bij het Centraal Testamenten Register aanmelden.
En kunnen zij het zelf opvragen bij het CTR (deze week nog een post op mijn blog hierover).

Maar dan weten ze alleen OF er een samenlevingscontract is
Niet wat er in staat.

Daarvoor moeten ze toch weer naar de notaris terug.

Misschien kunnen ze die notaris bellen en vragen om een kopie (en niet een afschrift) van de akte.
Of een PDF versie als de notaris die zo kan mailen.

Doorgaans kost een afschrift namelijk meer dan een kopie of PDF

Maar laat ze dat eerst even vragen !
Voordat ze een afschrift krijgen met (forse) rekening.


848 28-04-2016
Vraag

Na mijn overlijden zal een executeur mijn testament doen uitvoeren. Ik heb geen erfgenamen en het geld zal naar goede doelen gaan. Bij deze mijn vraag (Wil niet zeggen dat het gebeurd maar geld doet rare dingen met mensen.) Om fraude te voorkomen moet ik de desbetreffende goede doelen inlichten of kunnen zij het testament opvragen.

Antwoord
Als u de executeur niet vertrouwt (omdat u bang bent voor de corrumperende werking van geld) dan kunt u twee dingen doen:

U kiest een andere executeur of benoemt er nog één er bij
Of
U meldt nu aan de Goede Doelen dat zij in uw testament staan
Maar de vraag is of die goede doelen daar iets mee doen.
Een praktisch alternatief is dat u bij de notaris een aantekening op of bij het testament laat zetten waardoor de notaris weet dat hij of zij de goede doelen moet inlichten als uw testament (na uw overlijden) door de notaris geregistreerd wordt bij de Belastingdienst.
Beter kan ik niet bedenken.

849 28-04-2016
Vraag
Beste notaris ik heb de volgende vraag mijn vader is onlangs overleden en was opnieuw getrouwd, nu heeft hij in de afgelopen jaren samen met zijn nieuwe vrouw een behoorlijk vermogen opgebouwd, ze waren wel in gemeenschap van goederen getrouwd, ikzelf ben onterft en heb dus volgens mij recht op mijn legitieme portie, nu is het zo dat hij bedrijven had in Nederland en behoorlijk veel vast goed in Duitsland ,polen en Frankrijk hijzelf had een post adres in Nederland maar woonde al meer als 8 jaar in Duitsland welk erfrecht is hierop van toepassing?
Antwoord
Ik kan hierop lastig antwoord geven.
Ik zou u willen doorverwijzen naar notaris Reumkens van Metis notarissen.
Hij is een expert.

850 28-04-2016
Vraag

Als enige en algemene erfgename, heb ik in 2013 het huis geerfd van mijn partner, waar ik al 20 jaar met hem woonde. Ik heb de koopakte echter nooit op mijn naam gezet. Is dat verplicht, en zo ja, wat zijn dan de kosten die hieraan zijn verbonden?
Antwoord
Dit is niet verplicht
Doet u het niet dan os de belangrijkste praktische consequentie dat ieder jaar de aanslag van het waterschap en de gemeente op naam van ERVEN VAN wordt verstuurd.
Het kadaster rekent geen kosten voor de inschrijving van de Verklaring van Erfrecht (VvE).
De notaris die deze VvE heeft opgesteld kan echter kosten rekenen voor het digitaal insturen naar het kadaster
Vraagt u de notaris naar de kosten
Is er nog geen VvE opgesteld, dan kunt u bij iedere notaris terecht (ook bij mij in Maastricht). Maar dan komen de kosten voor het opstellen van de VvE er nog bij
Op mijn site staat een artikel hierover. In de titel zitten de woorden: sigaar uit eigen doos
Leest u dat stuk eens.

851 28-04-2016
Vraag

Mijn broer is vorige overleden. Vandaar wil ik u de volgende vraag stellen:
Heeft een dochter wat erkend is door de biologisch vader en is opgevoed door de biologische moeder recht op het huis van haar vader na het overlijden van de vader? In het testament van de vader staat dat het huis wordt geschonken aan een vriendin. Deze vriendin en mijn broer hadden geen samenlevingscontract en is geen familie van de vader. De dochter is ouder dan 18 jaar en heeft de Nederlandse nationaliteit

Antwoord

Een erkend kind heeft de rechten van een “gewoon” kind. Het erkende kind staat gewoon bij de gemeente op de uitdraai van het GBA
Zij is dus enig erfgenaam tenzij uw broer een testament heeft opgesteld.
Ik vrees dat de vriendin slecht af is
Ik raad aan om met de notaris van uw broer contact op te nemen. Tenzij u deze mogelijk wenst aansprakelijk te stellen. Dan kunt u beter naar uw eigen notaris.
Of ik kan u helpen.

851 28-04-2016
Vraag

Mijn ouders, op leeftijd, hebben een woning op 1000 m2 grond.

Aangezien de achtertuin te groot is om bij te houden ligt 500 m2 braak.

Stel dat zij deze 500 m2 willen schenken aan de kinderen wat is dan de waarde van deze schenking ?

Zijn er nog andere consequenties waar zij\wij rekening mee moeten houden ?

Antwoord

De waarde van de grond kan het beste in overleg met de belastingdienst worden vastgesteld
Er is niet een eenduidige manier om dat te doen
Hoe verder ook rekening met de kosten van het Kadaster (meting)
En de vraag is of het huis niet veel minder waard wordt dan de grond zelf. Misschien willen kopers graag alkes kopen (straks)
En als er nog hypotheek op huis en grond zit moet de bank akkoord gaan met gedeeltelijk royement
Voorwaarde kan zijn dat de koopprijs afgelost moet worden op de schuld

852 28-04-2016
Vraag

Mijn vader is overleden en ik ben testamentair exexecuteur. De notaris heeft mijn zussen een brief gestuurd met oa de vraag of ze de erfenis accepteren. Hij vraagt iedereen om op zijn kantoor de brief te komen ondertekenen. Mijn vraag is of daar geen modern alternatief voor is?
Antwoord

 

De wet en de tuchtrechter staan helaas nog niet toe dat iemand zich enkel digitaal tot de notaris richt
Digid bijvoorbeeld werkt enkel omdat de overheid specifiek heeft vastgelegd dat men zich daarmee kan identificeren bij de overheid
Maar het is geen algemene oplossing
Er is een NotarisID maar dat is nog niet ingeburgerd
Uw zuster kan haar handtekening zetten bij deze notaris in persoon of bij een andere notaris
Dat is de zogeheten legalisatie
Daaraan kunnen kosten verbonden zijn en het is raadzaam een afspraak te maken
Ik meen dat ook de gemeente kan legaliseren
Maar of daar kosten aan verbonden zijn weet ik niet
Dus raad ik aan om dat eerst na te vragen

852 28-04-2016
Vraag

mijn broer weigert mijn legitieme portie te geven waar ik recht op heb. De notaris die het testament heeft opgesteld wil niet helpen. Advocaat zegt dat de notaris dit moet regelen. Bij wie moet ik wezen? de notaris of toch een avocaat
Antwoord
Als u uw recht wilt halen, dan moet dat via de rechter.
Dus moet u bij een advocaat zijn.

853 28-04-2016
Vraag

Kun je als je getrouwd bent toch op één naam (persoonlijk dus) een testament laten maken/opstellen zónder toestemming/ondertekening van je partner?
Antwoord
Jazeker. Iedereen maakt zijn of haar EIGEN uiterste wilsbeschikking bij de notaris.

853 28-04-2016
Vraag

Ik ben 6 jaar geleden weggegaan bij mijn man, inmiddels ook gescheiden. Hij woont nog steeds in onze koopwoning. Maar de hypotheek staat op onze beide namen. Het huis staat al 6 jaar te koop. Nu wil hij daar gaan samenwonen met zijn vriendin. Mag dat zomaar? Ik heb nooit partner-alimentatie ontvangen en ook geen alimentatie voor onze dochter. Ik wil niet dat in ,wat ook nog, mijn huis is, iemand anders gaat wonen.Het huis staat al 6 jaar te koop
Antwoord
Ik vrees dat ik u naar de rechter moet verwijzen.
U bent namelijk nog in een gemeenschap deelgenoot (of dat juridisch gesproken een eenvoudige of een bijzondere gemeenschap is, laat ik nu in het midden).
En deelgenoten moeten met elkaars belangen rekening houden.
Maar het is aan de rechter om te bepalen welk belang zwaarder weegt (dat van uw ex-partner om een nieuw leven te starten of uw belang dat het huis leeg opgeleverd kan worden als het verkocht wordt).

854 28-04-2016
Vraag

In uw Blog zet u de voor- en nadelen op ene rij voor het schenken van het ouderlijk huis aan een kind.

Nu is mij iets niet geheel duidelijk.

Het kind koopt het huis van de ouders (zonder werkelijke betaling), en het huis valt qua bloot eigendom in box 3 voor het kind (dit per 5 jaar dus groter wordt door de leeftijdsstaffel).

Nu geeft u aan dat dit in het begin geen probleem is daar de blooteigendom waarde in het begin wegvalt tegen de schuld aan de ouders.

Is het dan zo, dat het kind bij de notaris alleen het blooteigendom koopt en niet het gehele huis? Maar dan verkrijgt het kind in de jaren erna toch steeds meet blooteigendom zonder waarbij dit buiten de schenking valt en dat er nooit voor betaald is richting de ouders?

Of mis ik nu een poortje?

Antwoord

Wat uw vraag betreft:
Pand is 100 waard
Levenslange rechten ouders (met de metterwoonclausule) zijn 25 waard.
Kinderen kopen pand voor 75 en houden een schuld van 75 aan de ouders.
In het begin (zeg de eerste 5 jaar) is er dus bij de kinderen in Box 3 een netto vermogen van 0 (Pand 75 -/- schuld 75).
De kinderen worden bij het Kadaster aangemerkt als 100% eigenaar maar ook wordt daar aangetekend dat de ouders het recht hebben daar te wonen.
Na 5 jaar zijn de rechten van de ouders minder waard geworden (6% van 25 = 23,5).
De kinderen hebben dan een woning van 76,5 (= 100 -/- 23,5) met een schuld van 75 aan de ouders.
Vanaf dat moment gaan zij dus over hun bezit in Box 3 1,2% belasting betalen.Er is geen sprake van een schenking hierdoor (de ouders doen niets. Dit is het gevolg van de berekeningswijze van de fiscus).

Echter bij deze constructie is er geen besparing van erfbelasting omdat de fiscus door de constructie heen kijkt.

Reactie
Bedankt voor uw reactie. Is het niet zo dat de erfbelasting zich beperkt tot de waarde van het vruchtgebruik? De kinderen hebben namelijk de woning (blooteigendom) gekocht……Waarom zou je anders deze constructie nog toepassen, zoals gesteld in uw blog.

Antwoord op reactie

Deze constructie wordt ook bijna niet meer toegepast juist omdat de fiscus de zaak heeft dichtgetimmerd.

Maar omdat ik er (desondanks) vaak vragen over krijg, heb ik er een stuk over geschreven.
Nadere reactie
Het kind kan altijd nog de woning in verhuurde staat van de ouders kopen (waarbij er een schuld aan de ouders ontstaat), waarbij het kind de schuld maandelijks met rente en aflossing afbetaald, en de ouders een huur betalen aan het kind (per saldo nul), waardoor de schuld daalt. Daarboven op kunnen de ouders jaarlijks een deel van de schuld binnen de vrijstelling kwijtschelden, toch?
Antwoord op nadere reactie
Ik heb een en ander uiteen gezet in mijn artikel.

854 28-04-2016
Vraag

Mijn ouders zijn langer dan 5 jaar overleden. Het was voor mijn vader zijn tweede huwelijk waarvan ik uit dit 2e huwelijk de enige erfgenaam ben volgens een opgemaakt notarieel testament. Mijn vader heeft echter uit zijn eerste huwelijk 2 kinderen waarmee ik nooit contact heb gehad noch weet waar zij wonen.Zij hebben gedurende de afgelopen 5 jaar ook nooit de nalatenschap opgeeist noch iets laten horen bij  en na zijn overlijden. Gezien er in Spanje nog een eigendom bestaat wat nog steeds op naam staat van mijn overleden ouders wil ik U vragen of het recht op de nalatenschap van de 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk inmiddels verjaart is.

Bij voorbaat dank

Antwoord

Het recht op een erfenis kan inderdaad verjaren.

De termijn is vijf jaar.

MAAR die start pas als een kind wist of had kunnen weten dat zijn of haar ouder overleden is.

En daar zal bij u de schoen wringen.


855 28-04-2016
Vraag

Mijn ouders ( 86 en 80) hebben een oude boerderij en een bouwkavel op het erf. Totaal staat dit te koop voor 349.000 euro.

Vorige maand is het te koop gezet maar nu ze weer wat fitter zijn willen ze niet meer weg.
Kan ik het huis op papier overnemen en mijn zus uitkopen?

Antwoord

U kunt het huis van uw ouders kopen.
Als u de helft van de koopprijs daadwerkelijk betaalt, dan kunnen uw ouders vervolgens beslissen dat dat bedrag door hen aan hun andere dochter wordt geschonken.
Om te voorkomen dat er dan een ongelijkheid ontstaat (want u moet nog de andere helft van de koopprijs betalen en uw zus heeft haar deel gehad) kan er in de leveringsakte een extra clausule worden opgenomen.
Er kan bepaald worden dat als uw ouders allebei overleden zijn en er nog een restant schuld van u aan hen over is, dat deze dan wordt kwijtgescholden.
Of ze nemen in een testament op dat de schenking aan uw zus weer ingebracht moet worden in de erfenis als zij overlijden.
Op beide wijzen trek je het recht.
Maar overleg eens met de notaris van uw ouders of die van u over deze zaak.
Want voor de inkomstenbelasting pakt het voor u niet gunstig uit en er is nog een fictie in de Successiewet waardoor de waarde van het huis meegeteld moet worden bij de erfbelasting.
Lees daarover ook mijn artikel over: Huis op naam kinderen zetten.

856 28-04-2016
Vraag

Hallo, er is een stichting opgericht uit naam van een vereniging voor gemeenschaps belang. Nu heb ik de akte meegekregen van de notaris maar de pagina waarop de handtekeningen zijn gezet zit er niet bij in.
Ik moet dit produceren voor het overkoepelend landelijk orgaan als bewijs dat die mensen ook inderdaad getekend hebben hiervoor.
Ondanks dat de rechtspersoon die ook getekend heeft er ook al naar gevraagd heeft bij de notaris.
Moet de notaris deze aan ons geven of niet? Wij zijn immers de klant.
Ik krijg alleen ontwijkende antwoorden waar ik geen prettige gevoel bij krijg.
Wat kunt u mij adviseren.
Antwoord
De originele akte (die met alle handtekening) mag de notaris nooit uit handen geven.
Die moeten aan het einde van de dag ook weer conform alle regels opgeborgen worden in de kluis.
Dit staat in de Notariswet.
Enige uitzondering hierop is als de notaris de oude akten naar het centrale archief brengt. Dan neemt de rijksarchivaris de verantwoordelijkheid over.
De originele akte (met handtekening) wordt overigens de Minuut genoemd.
Omdat mensen ook exemplaren voor hun eigen administratie nodig hebben, is in de Notariswet geregeld dat de notaris Afschriften van de Minuut mag afgeven.
De tekst is hetzelfde maar in plaats van alle handtekening staat er de tekst:
Volgen de handtekening
waarna de tekst volgt:
Voor Afschrift
met de handtekening van de notaris en de ambtsstempel.
Dit afschrift heeft dezelfde rechtskracht als de Minuut.
Het is jammer dat het Overkoepelend Orgaan kennelijk de Notariswet niet kent.
Maar de notaris werkt compleet conform de regels.
Er is overigens een praktische oplossing. De notaris kan een copie maken van de akte en die kunt u dan opsturen. Deze copie heeft echter geen rechtskracht.
Of de notaris maakt een Copie Collationee van de Minuut. Ook dat is een gewone copie maar dan met een verklaring van de notaris dat de copie gelijk is aan het originele document.
Dat heeft iets meer rechtskracht dan een gewone copie maar veel minder dan een afschrift.
Het is jammer dat uw notaris dit “college” Notariswet niet duidelijk naar voren heeft kunnen brengen. Dan had u nu niet dit onaangename gevoel gehad.
Maar het is meer te betreuren dat de overheid (het toezichthoudend orgaan) haar eigen wetgeving (Notariswet) niet kent.
Reactie 

Heel erg bedankt voor deze uitleg, de puzzelstukjes vallen nu in elkaar.

Inderdaad jammer dat niet even de moeite was genomen voor goede uitleg.


856 24-05-2016

Vraag

Ik ben opstalhouder op grond van mijn vader. Ik heb zowel een huis als stal gebouwd om mijn werk te knn uitvoeren
Nu is het zo dat mijn vader zich met alles moeit en constant over de grond loopt. Is er een manier om dit te stoppen of heeft hij ten allen tijde recht om de grond/gebouwen te betreden?

Antwoord

Dat hangt af van de inhoud van de afspraken. Deze zijn vastgelegd in de Akte van vestiging opstalrecht.

Doorgaans zal daar in staan dat de grondeigenaar wel het recht heeft om af en toe te inspecteren. Maar dat is zeer incidenteel (denk aan 1x per 6 maanden).

En alleen bedoeld voor inspectie van de grond en niet voor het betreden van de opstallen.


857 24-05-2016

Vraag

Mijn vader heeft een testament gemaakt. Hierin heeft hij een legaat gesteld van 10.000 euro voor zijn vriendin en de 3 kleinkinderen. Inmiddels heeft hij nu de helft al bij leven geschonken. Hij stelt dat wij dit moeten verrekenen met het testament op het moment dat hij er niet meer is. Maar naar mijn idee kan dit niet zo maar. Moet hij toch even langs de notaris om dit te regelen. Of moeten wij handmatig een aanvulling geven op het testament dat hijzelf ondertekent? Graag hoor ik het antwoord op deze vraag. Alvast bedankt.

Antwoord

Als er geen inperkingen in het testament staan als het gaat om de legaten, dan lopen de erfgenamen een groot risico.

De legaten moeten gewoon uitbetaald worden. Heeft vader te weinig vermogen bij zijn overlijden EN hebben de erfgenamen zuiver aanvaard, dan moeten ze het tekort uit eigen zak bijpassen.

Aanpassen van het testament door uw vader is eigenlijk de enige goede oplossing (bijvoorbeeld door op te nemen dat de legaten bij elkaar opgeteld nooit meer dan 50% van de erfenis mogen zijn).


858 24-05-2016

Vraag

Ondergetekende is 66 jaar en nog steeds helder genoeg om haar leven en dus ook financiën goed te regelen. Mijn oudste zoon werkt op een accountantskantoor en doet mijn belastingpapieren elk jaar maar nu wil hij ook mijn financiën beheren. Ik heb alleen AOW en een pensioentje van X euro en doe daar geen gekke dingen mee. Maar nu eiste hij mijn bankpas en de identifier van die rekening. Ik wilde geen ruzie maar het zit me nog steeds niet lekker. Ik voel me onder een soort curatele gesteld! Hoe bescherm ik me daartegen?

Antwoord

U bent niet verplicht om de PIN pas en Pincode aan uw zoon te geven.

Als u geen ruzie wilt hebben dan kunt u twee dingen doen. Contact opnemen met mensen van Veilig Thuis. (http://www.vooreenveiligthuis.nl/)

En/of

Contact opnemen met de werkgever van uw zoon. Deze kan er namelijk problemen mee hebben dat medewerkers ook de financiën van hun ouders regelen. Want dat kan (negatief) uitstralen op het accountantskantoor.

Of u dit gesprek samen met uw zoon of juist zonder hem moet voeren, is een andere vraag.


859 24-05-2016

Vraag

Ik ben Executeur Testamentair en krijg 1% van het vermogen , de vraag is :

Betaal ik mijzelf uit voor dat ik de andere erfgenamen betaal? Ik kan het niet invoeren bij de belasting.

Antwoord

Formeel moeten de erfgenamen eerst de door u opgestelde Rekening en Verantwoording goedkeuren vóórdat u kunt uitbetalen.

Die uitbetaling is dan aan de erfgenamen maar ook aan uzelf.


860 24-05-2016

Vraag

ik ben op huwelijksevoorwaarden getrouwd. Het woonhuis staat op naam van mijn vrouw. Op welke voorwaarde kan ik afzien van mijn wettelijke erfrecht bij overlijden van mijn vrouw zodat de bezittingen rechtstreeks over kunnen gaan naar mijn 3 kinderen en 5 kleinkinderen?

Onze kinderen en kleinkinderen kunnen belastingvrij een bedrag van € 20148,- erven is een onderhandse verklaring voldoende?

Antwoord

Pas na het overlijden van uw echtgenote kan er door u afstand worden gedaan van uw wettelijk erfdeel.

Maar ik denk dat uw kleinkinderen NIET mede-erfgenaam zijn. Dat is wettelijk alleen het geval als een kind (dus de tussenliggende generatie) overleden is. Dan komen de kleinkinderen in de plaats als erfgenaam.

Ik raad u aan eens met een notaris te praten over het wijzigen van uw beider testament. Dan kan er toch gezorgd worden dat de kleinkinderen meedoen (voor het vrijgestelde bedrag).

Leest u eens mijn column hierover:

Kijk op: https://ntrs.nl/links/verzamelde-columns/ en zoek dan naar column 656


861 24-05-2016

Vraag

L.S, Mijn poolse zwager overleed vorig jaar. Door een ongeluk was hij minder valide en ook had hij een drankprobleem, hierdoor had hij geen werk meer. Hij genoot wel een bijstandsuitkering en woonde op zichzelf. Toen mijn zwager wist dat hij niet lang meer te leven had heeft hij mijn vrouw (zijn zus) zijn pinpas gegeven om geld van zijn rekening te halen voor zijn begrafenis (1700 euro is er totaal gepind). Na zijn overlijden hebben wij als familie ervoor gezorgt dat hij op transport naar Polen kon want zijn wens was om in Polen begraven te worden. Al met al waren wij als familie bijna 2300 euro extra kwijt omdat voor elkaar te krijgen. Enige weken na zijn overlijden pinde mijn vrouw per ongeluk 20 euro van zijn rekening en toen zij dat ontdekte heeft zij dit bedrag de volgende dag weer terugestort op zijn rekening. Hij was zelf gescheiden en zijn twee kinderen wonen in Polen. Na enige tijd kwamen wij er achter dat mijn zwager schulden had bij de belastingdienst (ongeveer 7000 euro). Zijn woning is leeggeruimd door de woningbouwvereniging omdat wij ontdekt hadden dat bepaalde acties kunnen lijden tot zuiver aanvaarden. Is door het pinnen van 20 euro dit een probleem voor de nalatenschap? De kinderen hebben beneficair aanvaard in Polen is dit rechtsgeldig in Nederland en mocht de belastingdienst ooit komen kunnen zij dan in Nederland alsnog bebeficair aanvaarden? Zij waren niet op de hoogte van zijn schuld niemand wist dat mijn zwager schulden had.

Antwoord

Als uw echtgenote niet erfgenaam is, dan speelt het probleem van zuiver aanvaarden respectievelijk beneficiair aanvaarden niet.

Die problematiek (waardoor je door een handeling te verrichten) al zuiver aanvaard hebt, is namelijk alleen van toepassing op de erfgenamen.

 

%d bloggers liken dit: