Schenking op papier moet bij de notaris

Om erfbelasting te vermijden, wordt vaak gekozen voor schenkingen op papier. De ouders leggen dan schriftelijk vast dat zij hun kind een bedrag hebben geschonken, maar lenen dat direct weer terug onder de voorwaarden als in die akte vermeld. Als aan alle eisen is...
%d bloggers liken dit: