Semi VON

Voor de Thuiscourant heb ik geschreven over de mogelijkheid als verkoper om de notariskosten voor je eigen rekening te nemen. Daardoor hou je de regie in eigen hand en bovendien kan het wel eens interessant zijn voor de kopers, waardoor je je huis misschien sneller...

Einde discussie uitbetaling courtage ?

Over de wens van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om de makelaars courtage niet meer via de notaris te laten betalen, is veel te doen geweest. Per 1 augustus a.s. zal een nieuwe regeling in werking treden. Wil je weten wat dit voor de uitbetaling van de...

Overdracht ouders kind. Repareren en hoe dan ?

Er zijn veel akten geweest waarbij de ouders hun woning aan de kinderen hebben overgedragen. De ouders behielden zich dan de rechten van gebruik en bewoning voor. Sinds 1 januari 2010 is dat door een wijziging in de Successiewet fiscaal niet meer interessant. Daarom...

Toch teruggaaf overdrachtsbelasting voor 15 juni 2011?

Over de overdrachtsbelasting is veel te doen en dan vooral over de akten die al voor 15 juni jl. zijn getekend maar buiten de boot vallen wat betreft de vermindering en teruggaaf van de overdrachtsbelasting. Op DeScherpePen is nu een stuk te lezen dat gebasseerd is op...
%d bloggers liken dit: