Vanaf het moment dat een naaste overlijdt moet er vanalles geregeld worden. Sommige zaken zijn urgent, zoals het waarschuwen van een arts en contact opnemen met een uitvaartondernemer. Andere zaken, zoals het afwikkelen van de administratie van de overledene, hebben minder haast. Maar ze moeten wel gebeuren.

De checklist voor nabestaanden biedt een handig overzicht van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden na een overlijden.

Direct na overlijden

 1. Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
 2. Is er een donorcodicil? Zoja, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de arts.
 3. Is er een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering en/of levensverzekering? Informeer hierover bij de verzekeraar.
 4. Is er een testament of wilsbeschikking?
  Als u dit niet zeker weet kunt u dit laten nagaan door een notaris of zelf navragen bij het Centraal Testamentenregister.
 5. Informeer familieleden, naaste vrienden en bekenden.
 6. Neem contact op met een uitvaartondernemer.
 7. De uitvaartondernemer kan ook de aangifte van overlijden doen bij de gemeente. U kun ook zelf aangifte doen bij de gemeente. Vraag in dat geval de uitvaartverzorger om de A- en B-verklaring die de arts afgeeft nadat deze de dood heeft geconstateerd.
 8. Ga na of de overledene een overlijdenscodicil heeft. Hierin kan de overledene zijn uitvaartwensen hebben vastgelegd. Zoniet, oriënteer u dan op de uitvaartmogelijkheden en bedenk hoe u wilt dat de uitvaart eruit ziet.
 9. Bedenk wie u wilt uitnodigen voor de uitvaart en op welke manier (rouwkaarten of een advertentie).

 

Vlak na de uitvaart

 1. Ga na bij de bank(en) waar de overledene bankrekeningen aanhield of een Verklaring van Erfrecht nodig is. Soms is dat niet het geval.
  (Zie: Persbericht Banken)
  Laat indien noodzakelijk of gewenst door een notaris een Verklaring van Erfrecht of een Verklaring van Executele opstellen met eventueel boedelvolmacht (een machtiging tot het afwikkelen van de nalatenschap).
 2. Informeer de bank(en) en regel nieuwe bevoegdheid voor rekeningen van de overledene. Zeg rekeningen op of laat deze op een andere naam overschrijven. (Hiervoor is de Verklaring van Erfrecht / Executele nodig).
 3. Informeer de werkgever en/of uitkeringsinstanties en vraag een overlijdensuitkering aan.
 4. Vraag eventueel een nabestaanden- of wezenpensioen aan.
 5. Breng alle instanties waar de overledene geregistreerd staat op de hoogte.

 

Enkele weken na de uitvaart

 1. Indien u kinderen heeft, vraag dan een halfwezenuitkering aan, en regel kinderopvang of gezinshulp. Regel eventueel ook voogdij.
 2. Inventariseer automatische afschrijvingen van bankrekeningen en creditcards van de overledene en zeg deze zo nodig op.
 3. Zeg lidmaatschappen, verzekeringen, klantenkaarten en abonnementen op. Vraag om restitutie van vooruitbetaalde bedragen.
 4. Inventariseer de banksaldi op de overlijdensdatum. Dit heeft u nodig voor het invullen van de belastingformulieren.
 5. Inventariseer lopende schulden en inkomsten (bijvoorbeeld belastingschuld en hypotheekschuld) en de nog te maken kosten en te ontvangen inkomsten (bijvoorbeeld uitvaartkosten, laatste huurkosten, terugbetaling loon, AOW, belastingteruggave, verzekeringen).
 6. Inventariseer de (in)boedel en laat deze zo nodig taxeren. Dit is nodig voor de verdeling van de boedel en de aangifte successie.
 7. Incasseer de verzekeringsuitkeringen en los eventuele hypotheekverplichtingen af.
 8. Zeg een eventuele bankkluis op.
 9. Ga na of er effectendepots zijn en regel het beheer van eventueel onroerend goed en effecten.

10.  Begin met de verdeling van de boedel.

11.  Lever het paspoort in bij de gemeente.

12.  Breng pensioenfonds(en) op de hoogte, en achterhaal eventuele vergeten pensioenrechten. Bij twijfel hierover kunt u contact opnemen met de Helpdesk Vergeten Pensioen.

13.  Wijzig eventuele AOW.

14.  Licht indien aanwezig de hypotheekverstrekker in.

15.  Zeg de huur op of laat het huurcontract aanpassen. Vraag eventueel meteen huurtoeslag aan.

16.  Vraag verlaging van gemeentelijke heffingen en verontreinigingsheffing aan als u als alleenstaande achterblijft.

De afronding

 1. Doe de aangifte inkomensbelasting voor de overledene.
 2. Dien de aangifte successiebelasting in.
 3. Onderteken de akte van verdeling bij de notaris. Zorg voor kwijting en decharge van de executeur door de erfgenamen.
 4. Hef de bankrekeningen van de overledene op.
 5. Houdt er rekening mee dat u de administratie van de overledene minimaal vijf jaar dient te bewaren.
 6. Indien u daar behoefte aan heeft, vraag dan rouwbegeleiding aan.
%d bloggers liken dit: